fi       Skriv ut | pdf

Planer för stadsregioner

En plan för stadsregionen utarbetades av 19 regioner. Utöver huvudstadsregionen och de 16 andra regioner som lagen förpliktar lämnade också Kouvolaregionen och Västra Nyland in en plan.

Kommunerna i en stadsregion kunde ta med också andra samarbetsvilliga kommuner i processen än de som förutsätts i lagen. Antalet kommuner som utarbetat en samarbetsplan är 154, varav 54 är kommuner som gått med frivilligt.

Av samarbetsplanen framgår hur man inom regionen främjar samordningen av markanvändning, boende och trafik samt användningen av tjänster över kommungränserna.

På dessa sidor berättar vi om utarbetandet och utvärderingen av planer för stadsregioner och om god praxis inom det regionala samarbetet i stadsregionerna.​


 

 God praxis

 

Ytterligare information

Visa kontaktinformation