fi       Skriv ut | pdf

Sammanlagninsprocessen

​På dessa sidor finns information om sammanslagningsprocessen. Kommunsammanslagningen är en krävande förändringsprocess. En kommunsammanslagning garanterar inte direkt omorganisering av resurserna, kostnadsbesparingar eller förbättrad produktivitet eller kvalitet i servicen. Effekterna är beroende av de strategiska mål som ställs upp i sammanslagningsprocessen och av en god förändringsledning. 

Mer information om inledande och beredning av ändringar i kommunindelningen samt om sammanslagningsunderstöd hittas via länkarna till vanliga frågor och finansministeriets webbplats.
 

 Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Kaija Majoinen
forsknings- och utvecklingsdirektör +358 500 811239
Kauko Aronen
Stadsforskningschef +358 9 771 2515, +358 50 557 0578

Kaija Majoinen forsknings- och utvecklingsdirektör
Mobiltelefon:
+358 500 811239 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utveckling av kommunledningen
forskning och utveckling
leder enheten Kommunutveckling och forskning

Kauko Aronen Stadsforskningschef
Telefon:
+358 9 771 2515 
Mobiltelefon:
+358 50 557 0578 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
stadspolitik
stadsforskning
förändringsstöd för kommunreformen
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska