fi       Skriv ut | pdf

Sammanlagninsprocessen

Sammanslagningsprocessen framskrider genom sonderingsskedet till utredning och beslutsfat-tande. Om kommunerna godkänner sammanslagningsförslaget fortsätter processen med be-redningen och sedan genomförandet av sammanslagningen.


Beredningen och genomförandet av kommunsammanslagningen har stor betydelse för hur den nya kommunen börjar fungera efter sammanslagningen, vilka fördelar som kan nås och vilka nackdelar som kan elimineras. 
 
Det är viktigt att det för beredningen och genomförandet av en kommunsammanslagning re-serveras tillräckligt med resurser så att kommunerna kan dra nytta av de möjligheter som sammanslagningen erbjuder.
 

 

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Kaija Majoinen
forsknings- och utvecklingsdirektör +358 9 771 2512, +358 500 811239
Kauko Aronen
Stadsforskningschef +358 9 771 2515, +358 50 557 0578

Kaija Majoinen forsknings- och utvecklingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2512 
Mobiltelefon:
+358 500 811239 
Twitter:
@KMajoinen 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utveckling av kommunledningen
forskning och utveckling
leder enheten Kommunutveckling och forskning, doktor i förvaltnings vetenskap

Kauko Aronen Stadsforskningschef
Telefon:
+358 9 771 2515 
Mobiltelefon:
+358 50 557 0578 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
stadspolitik
stadsforskning
förändringsstöd för kommunreformen
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska