fi       Skriv ut | pdf

NärmatsguideMer närproducerad mat för kunder inom offentliga kök 
  

Närmat – naturligtvis!??

"Framtidsmöjligheterna inom produktionen av närmat och ekologisk mat har setts som så viktiga att man valde att i regeringsprogrammet ställa upp mål för ett eget program", skriver koordinatorn för närproducerad mat Kirsi Viljanen, jord- och skogsbruksministeriet i sina öppningsord.


Hållbar livsmedelsupphandling
i dagens politiska verklighet

 • Politiska riktlinjer på EU-nivå
 • Nationella politiska riktlinjer och program
 • Från ord till handling i kommuner och landskap


Livsmedelskedjan i Finland

 • Livsmedelsföretag i Finland – säljargument för livsmedelsföretagen
 • Offentliga kök som kunder hos livsmedelsföretagen
 • Offentliga kök är viktiga, långvariga och säkra kunder för livsmedelsföretagen
 • Webbplatsen Aitoja makuja som hjälp för köparen av närmat


Storkökssektorn i Finland

 • Den offentliga matservicen i en tid av strukturomvandling
 • Importmat intar marknaden
 • Rekommendationer styr storköken
 • Storkökens inköpskanaler


Beslutsfattare och närmat

 • Ökad användning av närmat i kommunerna
 • Att utforma en motion om närmat
 • Närmaten i det kommunala beslutsfattandet
 • Kommunala beslutsfattare som kunder inom matservicen
 


Upphandling av närmat i praktiken
 

 • Närmat i upphandlingslagen
 • Upphandlingen i kommunen
 • Att planera och förbereda upphandlingen av närmat
 • Produkttestning
 • Närmat i anbudsinfordran
  • Rationella upphandlingshelheter
  • Upphandlingens värde och kontraktshelheten
  • Förbud mot att dela upp upphandlingar
  • Att tillåta delanbud
  • Tydlighet i anbudsfordringarna
  • Anbudsgivarens lämplighet
  • Minimikrav på livsmedel
  • Jämförelsegrunder för anbud
  • Förslag till kriterier enligt produktgrupp
 • Upphandlingsförfaranden
  • Förfaranden vid mindre upphandlingar
  • Förfaranden vid upphandling som omfattas av upphandlingslagen
  • Ramavtal
  • In house-upphandling
 • Livsmedelsupphandling vid konkurrensutsättning av matservicen
  • Att konkurrensutsätta matservicen är ett systematiskt arbete
  • Ett bra servicekontrakt
 • Anvisningar för dem som erbjuder närprodukter
 • Anbudsgivarens förberedelser inför en anbudstävling
 • Att ingå och följa upp ett upphandlingskontrakt
 • Upphandlingslagen revideras
 • Upphandlingsprocesserna inom den offentliga matservicen – exempel på god praxis
  • Upphandlingsprocessen för närmat i Kajanaland
  • Upphandling av bageriprodukter
  • Mall för mindre upphandlingar av närproducerade ekoprodukter i Havslappland
 


Bra exempel på verksamheten i närmatskedjor

 • Föregripande dialog till stöd för upphandlingen: case IS-Hankinta Oy
  • Också små företag kan lyckas vid stora upphandlingar
 • Lokala saftsoppor till sjukvårdsdistriktet
 • Upphandling av närmat i små kommuner
  • Case Konnevesi
  • Case Eurajoki
  • Case Vaala
 • Närmat på menyn i Varkaus
 • I Sodankylä tillreds mat genom kallberedning – pengarna stannar kvar i den egna regionen
 • Närmat till offentliga kök i Birkaland genom förhandlat förfarande
 • Hållbar utveckling och ekologiska produkter i storstadens vardag: Case Arkea
 • Partiaffär för närmat: LähiPuoti Remes Oy
 • Centrala leveranser av närproducerade grönsaker: Tuoreverkko Oy
 • Närmatsgruppens arbete gör att visionen blir verklighet
 • Ekologisk gröt till alla i Norra Karelens studentrestauranger
 • Case ISS-Ruokapalvelut: Utläggningen av tjänsterna minskar inte användningen av närmat
 • Inverkan av projekt på besluten om när- och ekomat i Norra Österbotten
 • Lahden Ateria tar små steg mot mer ekologiska måltider 


Varför närmat?

 • Livsmedelssäkerhet och närmat
 • Närmatens regionalekonomiska betydelse är stor
 • Närmat och de livsmedelsproducerande djurens välbefinnande
 • Närmat och försörjningstrygghet
 • Ekologiska produkter i upphandlingen av livsmedel

Närmat som en del av en samlad hållbar utveckling

 • Menyplanering med hänsyn till säsongen
 
 
 
 
 

 Dokument

 
 
 

 Mer på webben