fi       Skriv ut | pdf

Undersökningar och utredningar

I kommunernas informationsenkät 2009 utreddes läget för kommunernas information, resurser och utmaningar. Delområden i enkäten var bland annat informationens organisering och resurser, invånar- och personalkommunikation samt elektronisk kommunikation.
I kommunernas marknadsföringsundersökning som gjordes 2009 tillfrågades kommunerna om bland annat marknadsföringsresurser, organisering av marknadsföring, målsättningar och planering, profilering, medel, lockbeten för eventuella inflyttare samt det visuella.
 
En enkät om kommunernas webbkommunikation gjordes senast år 2007. Resultatet visade att kommunerna på webben erbjuder allt mångsidigare möjligheter att delta i och påverka beslutsfattandet.  
 
Finlands Kommunförbund har regelbundet undersökt kommunernas kommunikation och information under hela 2000-talet.​
​​​​
Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Jari Seppälä
Sakkunnig i kommunikation +358 9 771 2010, +358 50 66743

Jari Seppälä Sakkunnig i kommunikation
Telefon:
+358 9 771 2010 
Mobiltelefon:
+358 50 66743 
Twitter:
@jjseppa 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utveckling av kommunernas kommunikation
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

 

 Kommunerna.net

 
 

 Dokument