fi       Skriv ut | pdf

Kommunernas information

Väl skött information gör kommunalförvaltningen öppnare och mera genomskådlig och förbättrar invånarnas möjligheter till delaktighet och växelverkan.

Kommunförbundet gör upp rekommendationer för kommunernas kommunikation, gör utredningar, utbildar samt ger råd i kommunikationsärenden.

​​​​

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Jari Seppälä
Sakkunnig i kommunikation +358 9 771 2010, +358 50 66743

Jari Seppälä Sakkunnig i kommunikation
Telefon:
+358 9 771 2010 
Mobiltelefon:
+358 50 66743 
Twitter:
@jjseppa 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utveckling av kommunernas kommunikation
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska