fi       Skriv ut | pdf

Kundservice

Kommunens kundservice har flera kanaler och den ges på serviceställen, på webben och i telefon. Distansservice har införts på många serviceställen. Några kommuner betjänar exempelvis äldre i deras eget hem på distans.
Kommunerna möter kunder dagligen via de olika kanalerna. Kommunen betjänar kommuninvånare, organisationer, företag och också turister och andra besökare.  Kunderna söker upp och använder servicen, men vill också ha information, rådgivning och anvisningar om servicen eller kommunens övriga verksamhet.

Kommunerna satsar på att utveckla kundservicen. I synnerhet när det gäller förvaltningstjänster har kundservicen utvecklats enligt den så kallade principen om en enda lucka som innebär att kunden får alla tjänster över en disk.  Syftet är en kundorienterad service som minskar kundens behov att springa från ställe till ställe och uträtta ärenden.  Den offentliga förvaltningen har en gemensam kundservicemodell som kallas samservice.

En koncentrerad kundservice som fungerar smidigt på många kanaler och är kopplad till de bakomliggande organisationerna är en kostnadseffektiv verk-samhetsmodell. Konceptet gör det möjligt att bland annat fördela arbetet bättre mellan anställda i kundservicen och sakkunniga.

De elektroniska tjänsterna i kommunerna utvidgas och utvecklas hela tiden.  En ny kanal, distansservicen, har införts vid möten med sakkunniga och vid tolkning.  I praktiken betyder det att man använder videokonferensteknik som kommunerna är förtrogna med sedan länge exempelvis inom distansundervisningen och hälso- och sjukvården.

Mobila tjänster betyder att man transporterar tjänster och varor till kunderna eller skjutsar kunderna till servicen.  Olika logistiska när- och regionkoncept kompletterar, stödjer och till och med möjliggör tjänster till invånarna i såväl tätorter som glesbygden.
 


Innehållet granskat av:
28.1.2011 Rantanen Tanja