fi       Skriv ut | pdf

Arkivering och dokumentförvaltning

God informationshantering förutsätter att offentligheten, dokumentförvaltning-en, datasäkerheten, datasekretessen, e-tjänsterna och informationen är orga-niserade och ordnade och att det finns anvisningar om dem. För att genomföra en god informationshantering krävs att informationen och människorna leds, dokumentförvaFör att en kommunal myndighet ska kunna införa och genomföra en god in-formationshantering ska den se till att dess handlingar och datasystem samt uppgifterna i dem är behörigen tillgängliga, användbara, skyddade och integrerade samt också sörja för andra omständigheter som påverkar kvaliteten på uppgifterna.

Kommunstyrelsen fastställer det praktiska ansvaret för och anvisningarna om och övervakningen av dokumentförvaltningen. Syftet med dokumentförvalt-ningen är att styra och övervaka produktionen, behandlingen, behandlingsordningen, förvaringstiden och arkiveringen och att se till att dokumenten är lätt tillgängliga med manuella och automatiska sökmetoder.

Den sakkunniga inom dokumentförvaltning och arkivering vid Kommunförbun-det samarbetar med olika organisationer såsom arkivverket, ministerier, sam-manslutningar och andra organisationer. Samarbetet går ut på att främja re-formeringen och utvecklingen av praxis samt utbildningsplaneringen och ut-bildningsverksamheten inom kommunförvaltningens dokumentförvaltning och arkivering.

Kommunförbundets sakkunnigservice för kommunerna omfattar för dokumentförvaltningens och arkivfunktionens del bland annat anvisningar, utbildning, rådgivning, besök, telefontjänster, e-posttjänster och medverkan i olika samarbetsprojekt och arbetsgrupper. ltningen behärskas och alla anställda engagerar sig ansvarsfyllt. Utgångspunkten för god informationshantering och elektronisk service är en välskött dokumentförvaltning.
Webbsidans innehåll

För att en kommunal myndighet ska kunna införa och genomföra en god in-formationshantering ska den se till att dess handlingar och datasystem samt uppgifterna i dem är behörigen tillgängliga, användbara, skyddade och integrerade samt också sörja för andra omständigheter som påverkar kvaliteten på uppgifterna.

Kommunstyrelsen fastställer det praktiska ansvaret för och anvisningarna om och övervakningen av dokumentförvaltningen. Syftet med dokumentförvalt-ningen är att styra och övervaka produktionen, behandlingen, behandlingsordningen, förvaringstiden och arkiveringen och att se till att dokumenten är lätt tillgängliga med manuella och automatiska sökmetoder.

Den sakkunniga inom dokumentförvaltning och arkivering vid Kommunförbun-det samarbetar med olika organisationer såsom arkivverket, ministerier, sam-manslutningar och andra organisationer. Samarbetet går ut på att främja re-formeringen och utvecklingen av praxis samt utbildningsplaneringen och ut-bildningsverksamheten inom kommunförvaltningens dokumentförvaltning och arkivering.

Kommunförbundets sakkunnigservice för kommunerna omfattar för dokumentförvaltningens och arkivfunktionens del bland annat anvisningar, utbildning, rådgivning, besök, telefontjänster, e-posttjänster och medverkan i olika samarbetsprojekt och arbetsgrupper.



Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Maaret Botska
Utvecklingschef +358 9 771 2664, +358 50 341 3274
Maaret Botska Utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2664 
Mobiltelefon:
+358 50 341 3274 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi