fi       Skriv ut | pdf

Vindkraftverken inom fastighetsbeskattningens tillämpningsområde

​I detta fall handlar det främst om inkomstbeskattning och avskrivning av anskaffningsutgifter för vindkraft, men fallet har också inverkan på fasighetsskattens skattebas. Vindkraftverkets anskaffningsutgift togs delvis bort från konstruktionens (NSL 34 §) och delvis från lösörets (NSL 30 §) anläggningstillgångar.

Centralskattenämnden hade behandlat anskaffningsutgiften i sin helhet som en utgift enligt NSL 30 §, vilket i sin tur hade betytt att vindkraftverken inte skulle ha varit inom fastighetsbeskattningens tillämpningsområde. Enligt HFD:s beslut bör vindkraftverkets torn eller ram (inklusive maskinrum) kvalificeras som en konstruktion enligt NSL 34 §, vilket medför att vindkraftverkens torn bör fastighetsbeskattas. 
Innehållet granskat av:
31.12.2011 Hakola Jukka

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Jan Björkwall
Sakkunnig +358 9 771 2085, +358 50 522 2789
Mikael Enberg
Utvecklingschef +358 9 771 2540, +358 500 508 831
Telefon:
+358 9 771 2085 
Mobiltelefon:
+358 50 522 2789 
Fax:
+358 9 771 2570 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
redovisning
ekonomistyrning
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 
Mikael Enberg Utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2540 
Mobiltelefon:
+358 500 508 831 
Fax:
+358 9 771 2570 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
skatteprognoser
budgetering
finansiering
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska