fi       Skriv ut | pdf

Kommunalekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 42 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten. 

Vi betjänar kommunernas och samkommunernas personal och förtroendevalda i frågor som gäller framför allt kommunal ekonomi.

Våra tjänster omfattar: avgifter och försäljningsinkomster, bokföring, budgetering och ekonomiplanering, kapitalanskaffning och placeringsverksamhet, klassificeringar för statistiken över ekonomi och verksamhet, kommunalekonomin och staten, koncernstyrning och ägarpolitik, kostnadsberäkning, resultat, revision och kontroll, skattefrågor samt statsandelar.

Mera information om de här frågorna nås via navigatören till vänster.

Ni kan också använda e-postadress för kommunalekonomiska frågor och kontakta våra sakkunniga.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Direkt adress:
www.kommunerna.net/kommunalekonomi

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Ilari Soosalu
direktör, kommunalekonomi +358 9 771 2077, +358 50 371 2999
Reijo Vuorento
Biträdande direktör +358 9 771 2078, +358 50 667 41

Ilari Soosalu direktör, kommunalekonomi
Telefon:
+358 9 771 2077 
Mobiltelefon:
+358 50 371 2999 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
ekonomisk planering, ekonomistyrning
direktör för enheten kommunalekonomi

Reijo Vuorento Biträdande direktör
Telefon:
+358 9 771 2078 
Mobiltelefon:
+358 50 667 41 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
förhållandet mellan staten och kommunerna
intressebevakning
beskattning
statsandelar
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

 

 Ekonominyckeln

 
 

 Pdf-publikation

 
 

 Aktuellt

 
 

 Beställ nyhetsbrev