(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi invånare kommuner kommuninvånare projekt register service storlek svenska utveckling utvärdering
 Datum: 27.3.2015 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2014) - Kommunen är också i den kommande vårdstrukturen den enhet som känner bäst till sina invånare och övergripande kan sörja för att invånarna mår bra. Demokratin får inte glömmas bort mitt i de stora omvälvningarna sade Kommunförbundets styrelseordförande,
Asiasanat: Kommunernas hus demokrati flyttning fråga frågor invånare livskraft närdemokrati service utlåtande utveckling val välfärd
 Datum: 14.10.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.10.2013) I dagens samhälle måste man ha förtroende för det lokala kunnandet och beslutsfattandet. Servicen till kommuninvånarna ska vara smidig och effektiv och utgå från lokala behov och förhållanden, sade riksdagsman Antti Lindtman när han öppnade den nationella
Asiasanat: Kommunernas hus balans basservice demokrati initiativ kostnader normer service självstyrelse utveckling
 Datum: 17.10.2013 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.7.2013) Tidpunkten för kommunalvalet bör flyttas från hösten till våren så att de nya fullmäktigena kan börja sin mandatperiod redan i början av sommaren i stället för årsskiftet. I detta sammanhang bör också möjligheten att slå samman riksdags- och kommunalvalet
Asiasanat: budget demokrati framtid frågor fullmäktige påverkan service utveckling val
 Datum: 18.7.2013 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.3.2012) Kommundirektörernas förtroende för staten har vacklat redan länge, framgår det av en undersökning som är gjord av Kommunförbundet och Tammerfors universitet. Kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna litar i huvudsak på den kommunala självstyrelsen och
Asiasanat: demokrati forskning samarbete självstyrelse undersökning universitet utveckling
 Datum: 19.3.2012 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.1.2012) De kommunanställdas arbetslivskvalitet har hållits stabil trots strukturella förändringar. I kommunalvalet om nio månader väljs arbetsgivarna för 450 000 kommunalt anställda.
Asiasanat: anställda arbetsgivare arbetsplatser arbetstagare barn fråga hälsovårdstjänster invånare kommunalval kommuner kommunsammanslagning personalledning personalpolitik produktivitet undersökning universitet utveckling utvärdering
 Datum: 27.1.2012 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.11.2011) De högsta beslutsfattarna i Finlands kommuner väljs om exakt elva månader. De fullmäktigeförsamlingar som väljs vid kommunalvalet 28.10.2012 bestämmer över ungefär 2/3 av landets offentliga service och ungefär 450 000 anställdas arbetsplatser.
Asiasanat: arbetsplatser demokrati fullmäktige fullmäktigeledamot förtroendeuppdrag förtroendevalda invånare kommunalval kommuner service statistik styrelser utveckling val äldre
 Datum: 28.11.2011 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.11.2011) I allt fler kommuner diskuteras hur servicen kan förnyas så att kommuninvånarnas påverkansmöjligheter ökar. I takt med att modellerna för tillhandahållandet av servicen ändras ökar kraven på professionell ledning av kommunen. Detta framgår av en utredning som
Asiasanat: Audiapro Ny kommun 2017 arbetskraft basservice fråga förtroendevalda kommuner ledarskap miljö service utveckling
 Datum: 11.11.2011 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.9.2011) Inom den närmaste veckan får 30 900 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna tycker om den kommunala
Asiasanat: Keva beslutsfattande demokrati ekonomi fråga invånare jord jämställdhet kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommuninvånare samarbete service språk stadsregioner storlek tvåspråkiga kommuner universitet utveckling utvärdering
 Datum: 28.9.2011 Storlek: 84KB
 

 Kommunerna.net