fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2014) - Kommunen är också i den kommande vårdstrukturen den enhet som känner bäst till sina invånare och övergripande kan sörja för att invånarna mår bra. Demokratin får inte glömmas bort mitt i de stora omvälvningarna sade Kommunförbundets styrelseordförande,
Asiasanat: Kommunernas hus demokrati flyttning fråga frågor invånare livskraft närdemokrati rekommendationer service utlåtande utveckling val välfärd
 Datum: 14.10.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.7.2013) Tidpunkten för kommunalvalet bör flyttas från hösten till våren så att de nya fullmäktigena kan börja sin mandatperiod redan i början av sommaren i stället för årsskiftet. I detta sammanhang bör också möjligheten att slå samman riksdags- och kommunalvalet
Asiasanat: budget demokrati framtid frågor fullmäktige påverkan rekommendationer service utveckling val
 Datum: 18.7.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.1.2012) De kommunanställdas arbetslivskvalitet har hållits stabil trots strukturella förändringar. I kommunalvalet om nio månader väljs arbetsgivarna för 450 000 kommunalt anställda.
Asiasanat: anställda arbetsgivare arbetsplatser arbetstagare barn fråga hälsovårdstjänster invånare kommunalval kommuner kommunsammanslagning personalledning personalpolitik produktivitet rekommendationer undersökning universitet utveckling utvärdering
 Datum: 27.1.2012 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.9.2011) Inom den närmaste veckan får 30 900 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna tycker om den kommunala
Asiasanat: Keva beslutsfattande demokrati ekonomi fråga invånare jord jämställdhet kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommuninvånare rekommendationer samarbete service språk stadsregioner storlek tvåspråkiga kommuner universitet utveckling utvärdering
 Datum: 28.9.2011 Storlek: 90KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år