(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.2.2016) Av kommuninvånarna vill 45 procent att det ska bli möjligt att rösta via internet i kommunalvalet. Internetröstningen får mest stöd hos 30–50-åringarna: 60 procent av dem vill att det ska vara möjligt rösta på webben. Kommunförbundets enkät år 2015 besvarades
Asiasanat: demokrati ekonomi folkomröstning internet invånare kommuner kommuninvånare kuntalaisten osallistuminen kö parti personval regel röstning service storlek understöd utvärdering vaikuttaminen val
 Datum: 2.2.2016 Storlek: 85KB
Listobjekt
Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi invånare kommuner kommuninvånare projekt register service storlek svenska utveckling utvärdering
 Datum: 27.3.2015 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2014) - Kommunen är också i den kommande vårdstrukturen den enhet som känner bäst till sina invånare och övergripande kan sörja för att invånarna mår bra. Demokratin får inte glömmas bort mitt i de stora omvälvningarna sade Kommunförbundets styrelseordförande,
Asiasanat: Kommunernas hus demokrati flyttning fråga frågor invånare livskraft närdemokrati service utlåtande utveckling val välfärd
 Datum: 14.10.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.8.2014) Valdagen vid kommunalvalet bör flyttas från oktober till tredje söndagen i april. Att rösta i val bör göras möjligt också på internet. Kommunförbundet tog ställning till frågan om flytt av valdagen och möjligheten till internetröstning i sitt utlåtande
Asiasanat: budget demokrati folkomröstning fråga frågor fullmäktige internet kommunalskatt kommunalval kostnader lag riksdagsval styrelse utlåtande val valdeltagande
 Datum: 29.8.2014 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 3.6.2014) De förtroendevalda som innehar ansvarsfulla positioner är tvungna att uppge sina bindningar noggrannare än förr om den nya kommunallagen antas i föreslagen form. Särskilda register om bindningar upprättas som en del av föresatsen att öka transparensen och
Asiasanat: Kommunernas hus arvode balans bokslut borgmästare ekonomi form förtroendeuppdrag förtroendevalda kommunallag kommuner ledarskap register remiss
 Datum: 3.6.2014 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.5.2014) Kommunförbundet anser det vara viktigt att totalrevideringen av kommunallagen framskrider enligt det planerade tidsschemat. Lagutkastet som överlämnades torsdagen den 8 maj utvecklar kommunernas verksamhet, förvaltning och ekonomi i enlighet med
Asiasanat: demokrati ekonomi konkurrensrätt kunnat ledarskap marknaden utlåtande
 Datum: 8.5.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.3.2014) Arvodena till de förtroendevalda har stigit med ungefär en femtedel från föregående fullmäktigeperiod. I början av fullmäktigeperioden 2013–2016 är mötesarvodet till en fullmäktigeledamot och en styrelseledamot i medeltal 70 euro, till en fullmäktigeordförande
Asiasanat: arvode avgift fråga fullmäktige fullmäktigeledamot förtroendeuppdrag förtroendevalda invånare kommuner palkkiot parti statistik styrelse
 Datum: 5.3.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.12.2013) Kommunerna informerar allt aktivare på webben framgår det av Kommunförbundets enkät. Informationsenkätens resultat speglar det mångfasetterade finländska kommunfältet: i de stora städerna informerar man mycket och satsar också på informationen, medan
Asiasanat: beslutsfattande budget informatör informatörer invånare kommuner kommunsammanslagning personal resultat stora städer städer tillgång
 Datum: 16.12.2013 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.11.2013) Kommunförbundet föreslår att kommunala folkomröstningar kunde ordnas samtidigt med kommunalval och andra val. Saken dryftas i samband med en revidering av kommunallagen.
Asiasanat: demokrati folkomröstning fråga förtroendeuppdrag jämförelse kommunallag kommunalval kommuner kommuninvånare närdemokrati service val
 Datum: 20.11.2013 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.10.2013) I dagens samhälle måste man ha förtroende för det lokala kunnandet och beslutsfattandet. Servicen till kommuninvånarna ska vara smidig och effektiv och utgå från lokala behov och förhållanden, sade riksdagsman Antti Lindtman när han öppnade den nationella
Asiasanat: Kommunernas hus balans basservice demokrati initiativ kostnader normer service självstyrelse utveckling
 Datum: 17.10.2013 Storlek: 82KB
Listobjekt
Kommunförbundet, finansministeriet och justitieministeriet informerar 17.10.2013) Nylands räddningsöverinspektör Matti Virpiaro och Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri fick erkännande för tydlig och begriplig kommunikation samt arbete för främjandet av öppen förvaltning och
Asiasanat: anställda befolkningsskydd boende kommunikation kommuninvånare meddelanden organisationer språk stadsdirektör tjänsteinnehavare val demokrati
 Datum: 17.10.2013 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet, finansministeriet och justitieministeriet informerar 15.8.2013) Finlands Kommunförbund, finansministeriet och justitieministeriet beviljar i år det första demokratipriset åt sådana aktörer inom den offentliga förvaltningen som främjat öppen förvaltning och deltagande.
Asiasanat: demokrati e-post hallinto kommuninvånare organisationer språk
 Datum: 15.8.2013 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.7.2013) Tidpunkten för kommunalvalet bör flyttas från hösten till våren så att de nya fullmäktigena kan börja sin mandatperiod redan i början av sommaren i stället för årsskiftet. I detta sammanhang bör också möjligheten att slå samman riksdags- och kommunalvalet
Asiasanat: budget demokrati framtid frågor fullmäktige påverkan service utveckling val
 Datum: 18.7.2013 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 30.5.2013) I kommunallagen som nu är under beredning bör bestämmelser införas om att de förtroendevalda ska uppge sina bindningar, föreslår Kommunförbundet. Uppgifterna om de förtroendevaldas bindningar skulle öka transparensen och tillförlitligheten i beslutsfattandet.
Asiasanat: demokrati fråga fullmäktige förtroendevalda invånare kommuner lag självstyrelse skada
 Datum: 30.5.2013 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.3.2013) I Kommunförbundets färska handbok till beslutsfattare om jämställdhet konstateras att jämställdheten mellan kvinnor och män är en väsentlig del av kommunalpolitiken. Beslutsfattarna i kommunen har möjlighet att påverka invånarnas vardagsliv och jämställdheten i
Asiasanat: CEMR barn beslutsfattande council daghem demokrati equality framtid fråga hälsa invandrare jämställdhet kommuner kommuninvånare kvinnor kö municipalities projekt resultat service sjukhus skolor svenska tasa-arvo utbildning val välfärd våld women äldre
 Datum: 8.3.2013 Storlek: 87KB
 

 Kommunerna.net