fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.3.2014) Arvodena till de förtroendevalda har stigit med ungefär en femtedel från föregående fullmäktigeperiod. I början av fullmäktigeperioden 2013–2016 är mötesarvodet till en fullmäktigeledamot och en styrelseledamot i medeltal 70 euro, till en fullmäktigeordförande
Asiasanat: arvode avgift fråga fullmäktige fullmäktigeledamot förtroendeuppdrag förtroendevalda invånare kommuner palkkiot parti rekommendationer statistik styrelse
 Datum: 5.3.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.12.2013) Kommunerna informerar allt aktivare på webben framgår det av Kommunförbundets enkät. Informationsenkätens resultat speglar det mångfasetterade finländska kommunfältet: i de stora städerna informerar man mycket och satsar också på informationen, medan
Asiasanat: beslutsfattande budget informatör informatörer invånare kommuner kommunsammanslagning personal rekommendationer respons resultat stora städer städer tillgång
 Datum: 16.12.2013 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.11.2013) Kommunförbundet föreslår att kommunala folkomröstningar kunde ordnas samtidigt med kommunalval och andra val. Saken dryftas i samband med en revidering av kommunallagen.
Asiasanat: demokrati folkomröstning fråga förtroendeuppdrag jämförelse kommunallag kommunalval kommuner kommuninvånare närdemokrati rekommendationer service val
 Datum: 20.11.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
Kommunförbundet, finansministeriet och justitieministeriet informerar 17.10.2013) Nylands räddningsöverinspektör Matti Virpiaro och Helsingfors biträdande stadsdirektör Pekka Sauri fick erkännande för tydlig och begriplig kommunikation samt arbete för främjandet av öppen förvaltning och
Asiasanat: anställda befolkningsskydd boende kommuninvånare meddelanden organisationer rekommendationer språk stadsdirektör tjänsteinnehavare val demokrati
 Datum: 17.10.2013 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.10.2013) I dagens samhälle måste man ha förtroende för det lokala kunnandet och beslutsfattandet. Servicen till kommuninvånarna ska vara smidig och effektiv och utgå från lokala behov och förhållanden, sade riksdagsman Antti Lindtman när han öppnade den nationella
Asiasanat: Kommunernas hus balans basservice demokrati initiativ kostnader normer rekommendationer service självstyrelse utveckling
 Datum: 17.10.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet, finansministeriet och justitieministeriet informerar 15.8.2013) Finlands Kommunförbund, finansministeriet och justitieministeriet beviljar i år det första demokratipriset åt sådana aktörer inom den offentliga förvaltningen som främjat öppen förvaltning och deltagande.
Asiasanat: demokrati e-post hallinto kommuninvånare organisationer pris rekommendationer språk
 Datum: 15.8.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.7.2013) Tidpunkten för kommunalvalet bör flyttas från hösten till våren så att de nya fullmäktigena kan börja sin mandatperiod redan i början av sommaren i stället för årsskiftet. I detta sammanhang bör också möjligheten att slå samman riksdags- och kommunalvalet
Asiasanat: budget demokrati framtid frågor fullmäktige påverkan rekommendationer service utveckling val
 Datum: 18.7.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 30.5.2013) I kommunallagen som nu är under beredning bör bestämmelser införas om att de förtroendevalda ska uppge sina bindningar, föreslår Kommunförbundet. Uppgifterna om de förtroendevaldas bindningar skulle öka transparensen och tillförlitligheten i beslutsfattandet.
Asiasanat: demokrati fråga fullmäktige förtroendevalda invånare kommuner lag rekommendationer självstyrelse skada
 Datum: 30.5.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.3.2013) I Kommunförbundets färska handbok till beslutsfattare om jämställdhet konstateras att jämställdheten mellan kvinnor och män är en väsentlig del av kommunalpolitiken. Beslutsfattarna i kommunen har möjlighet att påverka invånarnas vardagsliv och jämställdheten i
Asiasanat: CEMR barn beslutsfattande council daghem demokrati equality framtid fråga hälsa invandrare jämställdhet kommuner kommuninvånare kvinnor kö municipalities projekt rekommendationer respons resultat service sjukhus skolor svenska tasa-arvo utbildning val välfärd våld women äldre
 Datum: 8.3.2013 Storlek: 93KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.1.2013) Överföringen av ytterligare uppgifter och förpliktelser till kommunerna måste hejdas. Det är viktigt att snabbt få uppgifterna och finansieringen av dem i balans. Dessa slutsatser kan dras av en slutrapport om en kartläggning av kommunernas uppgifter.
Asiasanat: balans rekommendationer respons
 Datum: 17.1.2013 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.10.2012) Förhandsröstningen i kommunalvalet inleds onsdagen den 17 oktober. Kommunerna kan göra det lättare för invånarna att rösta i kommunalvalet genom att erbjuda många olika slags lokaler för förhandsröstning.
Asiasanat: bibliotek ekonomi fullmäktige förtroendevalda invånare kommunalval kommuner lokaler media rekommendationer respons röstning service vaalit val äldre
 Datum: 12.10.2012 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.10.2012) I kommunalvalet i oktober 2012 är 38,8 procent av kandidaterna kvinnor. Situationen är historisk eftersom andelen har sjunkit för första gången på fyra årtionden. Kvinnornas andel har stigit i varje val sedan 1968 men i år har andelen inte längre ökat utan
Asiasanat: jämställdhet kommunalval kommuner kuntavaalit kvinnor material media naiset nuoret parti rekommendationer respons service svenska val äldre
 Datum: 5.10.2012 Storlek: 94KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.8.2012) I kommunalvalet i oktober väljs allt som allt 9 672 fullmäktigeledamöter. Det är drygt 700 färre än under innevarande valperiod. Antalet fullmäktigeplatser påverkas av kommunsammanslagningarna och förändringarna i kommunernas invånarantal.
Asiasanat: avtal demokrati fullmäktige invånare kommunalval kommuner regel rekommendationer storlek
 Datum: 28.8.2012 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.7.2012) En tredjedel av finländarna skulle vara intresserade att sköta ett kommunalt förtroendeuppdrag om de blev erbjudna. I enkäten från Kommunförbundet uppgav ändå närapå 70 procent av dem som svarade att de inte ens skulle vilja överväga att åta sig ett
Asiasanat: barnfamiljer demokrati ekonomi examen fullmäktige förteckning förtroendeuppdrag granskning kommunalval kommuner kommuninvånare kö parti rekommendationer service utbildning val äldre åldringar
 Datum: 27.7.2012 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.6.2012) Kommunförbundet uppmuntrar kommunernas fullmäktige att själva utvärdera den fullmäktigeperiod som snart löper ut. Hittills har ungefär en femtedel av fullmäktigeförsamlingarna utvärderat sitt eget arbete och en fjärdedel planerar att göra det i år.
Asiasanat: frågor fullmäktige invånare kommunalval kommuner livskraft rekommendationer strategi utvärdering val
 Datum: 28.6.2012 Storlek: 91KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år