fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.8.2014) Valdagen vid kommunalvalet bör flyttas från oktober till tredje söndagen i april. Att rösta i val bör göras möjligt också på internet. Kommunförbundet tog ställning till frågan om flytt av valdagen och möjligheten till internetröstning i sitt utlåtande
Asiasanat: budget demokrati folkomröstning fråga frågor fullmäktige internet kommunalskatt kommunalval kostnader lag rekommendationer riksdagsval styrelse utlåtande val valdeltagande
 Datum: 29.8.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.8.2014) För att utveckla den kommunala servicen behövs lagstiftning som tillåter försök. I synnerhet i en situation där en minskning av kommunernas uppgifter ter sig mycket krävande för staten, behöver vi utrymme för smidigare tänkande och verksamhet, sade
Asiasanat: ekonomi kommuner lagstiftning normer rekommendationer respons service styrelse
 Datum: 28.8.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.8.2014) Kommunförbundet föreslår att det i den nya kommunallagen införs bestämmelser om försöksverksamhet i kommunerna. En allmän bestämmelse om försök skulle göra det möjligt att reagera snabbt i fråga om den lokala utvecklingen och förnyadet av verksamhetsformerna.
Asiasanat: budget demokrati ekonomi finansiering fråga fullmäktige förtroendeuppdrag förtroendevalda förändring kommunallag lag miljö rekommendationer remiss respons styrelse utlåtande valbarhet
 Datum: 21.8.2014 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 3.6.2014) De förtroendevalda som innehar ansvarsfulla positioner är tvungna att uppge sina bindningar noggrannare än förr om den nya kommunallagen antas i föreslagen form. Särskilda register om bindningar upprättas som en del av föresatsen att öka transparensen och
Asiasanat: Kommunernas hus arvode balans bokslut borgmästare ekonomi form förtroendeuppdrag förtroendevalda kommunallag kommuner ledarskap register rekommendationer remiss
 Datum: 3.6.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(​Kommunförbundet informerar 19.5.2014) Kommunförbundet skickar idag till kommunerna i Fastlandsfinland en enkät där kommunerna kan bedöma verkställigheten av elevvårdslagen och kostnadseffekterna och andra verkningar av lagen. Enkäten är en del av det utvecklingsarbete som Kommunförbundet inlett
Asiasanat: arbetskraft kommuner kostnader rekommendationer
 Datum: 19.5.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.5.2014) Kommunförbundet anser det vara viktigt att totalrevideringen av kommunallagen framskrider enligt det planerade tidsschemat. Lagutkastet som överlämnades torsdagen den 8 maj utvecklar kommunernas verksamhet, förvaltning och ekonomi i enlighet med
Asiasanat: demokrati ekonomi konkurrensrätt kunnat ledarskap marknaden rekommendationer utlåtande
 Datum: 8.5.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 7.5.2014) Finlands Kommunförbunds styrelse har onsdagen den 7 maj enhälligt godkänt ett ställningstagande till vårdreformen. I ställningstagandet betonas att reformen bör utgå från att social- och hälsovårdservicen på basnivå stärks. Tjänsterna bör vara kundfokuserade
Asiasanat: avtal ersättning finansiering kostnader kö marknaden personal rekommendationer samarbete service styrelse ställningstagande tredje sektorn utlåtande
 Datum: 7.5.2014 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.3.2014) Kommunförbundet ser att det finns mycket att rätta till i förslagen till revidering av social- och hälsovården och statsandelssystemet. Kommunförbundets styrelse gav ett utlåtande om lagförslagen torsdagen den 6 mars.
Asiasanat: basservice beslutanderätt ekonomi hälsovårdstjänster invånare kommunala tjänster kommuner lag rekommendationer samkommun service social- och hälsovård styrelse svenska utlåtande
 Datum: 6.3.2014 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.2.2014) Kommunförbundet börjar bereda spelregler för hur man inom kommunalförvaltningen ska förhålla sig till intressebevakning som gäller kommunerna. (Kommunförbundet informerar 11.2.2014) Kommunförbundet börjar bereda spelregler för hur man inom
Asiasanat: instruktioner intressebevakning jäv ledarskap material planläggning rekommendationer
 Datum: 11.2.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbunset informerar 10.2.2014) I den nya kommunallagen som är under beredning bör det skapas förutsättningar för en politisk ledning av kommunkoncernen.
Asiasanat: affärsverksamhet avfallshantering bolag egendom ekonomi fastigheter fullmäktige författningar investeringar kommunstyrelse marknaden motion rekommendation rekommendationer samarbete strategi styrelse styrelser svenska teknologi turism yrkeshögskolor
 Datum: 10.2.2014 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.1.2013) Kommunförbundet förhåller sig negativt till det förslag till ändring av kommunstrukturlagen som ger regeringen större möjligheter att genomföra kommunsammanslagningar i stora stadsregioner mot kommunernas vilja. Förbundet understryker fortsättningsvis den
Asiasanat: chef demokrati ekonomi folkomröstning initiativ kommuner livskraft partier primärkommun rekommendationer resultat samarbete service stadsregioner styrelse understöd
 Datum: 16.1.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 13.12.2013) Kommunerna har gett sina svar angående utredningsområdena enligt kommunstrukturlagen. Svaren ger ingen enhetlig bild men 22 områden har hittat en gemensam syn för att utreda den nya kommunstrukturen. Mindre än hälften av dessa områden är de samma som i
Asiasanat: framtid kommuner rekommendationer
 Datum: 13.12.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.12.2013) Statens finansiering av kommunernas nya uppgifter till fullt belopp bör också utsträckas till projekt som kommer att verkställas senare, likaså till följande regerings program, framhåller Kommunförbundet efter att ha analyserat det strukturpaket som
Asiasanat: ekonomi elevvård finansiering institutionsvård kostnader läroplikt presentation produktivitet projekt regeringsprogram rekommendationer service utvärdering äldre
 Datum: 11.12.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.12.2013) Kommunförbundet anser att de riktlinjer och förslag till tidsplan för statsandelsreformen som i dag stakats ut av ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling i huvudsak går i rätt riktning. En försvårande omständighet är ändå att reformen
Asiasanat: arbetsplatser fråga kommuner regional utveckling rekommendationer statsandelar utlåtande
 Datum: 12.12.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.11.2013) Kommunförbundet anser det vara viktigt att kommunernas uppgifter och skyldigheter minskas. Regeringens strukturpolitiska program innehåller många förslag som kan understödas i ett kommunalt perspektiv, men kostnadsberäkningarna och de verkliga
Asiasanat: balans ekonomi finansiering frågor lagstiftning normer rekommendationer service välfärd
 Datum: 29.11.2013 Storlek: 89KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år