fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.3.2014) Kommunförbundet ser att det finns mycket att rätta till i förslagen till revidering av social- och hälsovården och statsandelssystemet. Kommunförbundets styrelse gav ett utlåtande om lagförslagen torsdagen den 6 mars.
Asiasanat: basservice beslutanderätt ekonomi hälsovårdstjänster invånare kommunala tjänster kommuner lag rekommendationer samkommun service social- och hälsovård styrelse svenska utlåtande
 Datum: 6.3.2014 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.2.2014) Kommunförbundet börjar bereda spelregler för hur man inom kommunalförvaltningen ska förhålla sig till intressebevakning som gäller kommunerna. (Kommunförbundet informerar 11.2.2014) Kommunförbundet börjar bereda spelregler för hur man inom
Asiasanat: instruktioner intressebevakning jäv ledarskap material planläggning rekommendationer
 Datum: 11.2.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbunset informerar 10.2.2014) I den nya kommunallagen som är under beredning bör det skapas förutsättningar för en politisk ledning av kommunkoncernen.
Asiasanat: affärsverksamhet avfallshantering bolag egendom ekonomi fastigheter fullmäktige författningar investeringar kommunstyrelse marknaden motion rekommendation rekommendationer samarbete strategi styrelse styrelser svenska teknologi turism yrkeshögskolor
 Datum: 10.2.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.1.2013) Kommunförbundet förhåller sig negativt till det förslag till ändring av kommunstrukturlagen som ger regeringen större möjligheter att genomföra kommunsammanslagningar i stora stadsregioner mot kommunernas vilja. Förbundet understryker fortsättningsvis den
Asiasanat: chef demokrati ekonomi folkomröstning initiativ kommuner livskraft partier primärkommun rekommendationer resultat samarbete service stadsregioner styrelse understöd
 Datum: 16.1.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 13.12.2013) Kommunerna har gett sina svar angående utredningsområdena enligt kommunstrukturlagen. Svaren ger ingen enhetlig bild men 22 områden har hittat en gemensam syn för att utreda den nya kommunstrukturen. Mindre än hälften av dessa områden är de samma som i
Asiasanat: framtid kommuner rekommendationer
 Datum: 13.12.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.12.2013) Kommunförbundet anser att de riktlinjer och förslag till tidsplan för statsandelsreformen som i dag stakats ut av ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling i huvudsak går i rätt riktning. En försvårande omständighet är ändå att reformen
Asiasanat: arbetsplatser fråga kommuner regional utveckling rekommendationer statsandelar utlåtande
 Datum: 12.12.2013 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.12.2013) Statens finansiering av kommunernas nya uppgifter till fullt belopp bör också utsträckas till projekt som kommer att verkställas senare, likaså till följande regerings program, framhåller Kommunförbundet efter att ha analyserat det strukturpaket som
Asiasanat: ekonomi elevvård finansiering institutionsvård kostnader läroplikt presentation produktivitet projekt regeringsprogram rekommendationer service utvärdering äldre
 Datum: 11.12.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.11.2013) Kommunförbundet anser det vara viktigt att kommunernas uppgifter och skyldigheter minskas. Regeringens strukturpolitiska program innehåller många förslag som kan understödas i ett kommunalt perspektiv, men kostnadsberäkningarna och de verkliga
Asiasanat: balans ekonomi finansiering frågor lagstiftning normer pris rekommendationer service välfärd
 Datum: 29.11.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.11.2013) Inom varje område för kommunal service finns det uppgifter som man kan överväga att ta bort. Kommunförbundet har fått cirka tusen svar på sin enkät där kommunernas förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare tillfrågades vilka av kommunernas uppgifter de
Asiasanat: basservice finansiering fråga förtroendeuppdrag förtroendevalda kommunal service kulturtjänster ledande tjänsteinnehavare miljö museer rekommendationer resultat socialvård teatrar trygghet utlåtande utvärdering
 Datum: 21.11.2013 Storlek: 93KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.11.2013) Kommunförbundet skickade den 5 november en enkät till kommunerna om minskningen av kommunernas uppgifter och skyldigheter. Avsikten är att samla in mera praktiska tankar om hur man kan göra för att minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. Samtidigt
Asiasanat: balans basservice ekonomi frågor förtroendevalda rekommendationer respons service tjänsteinnehavare
 Datum: 5.11.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 30.8.2013) Kommunförbundet förväntar sig att regeringen lägger fram metoder för hur statens balanseringspaket för den kommunala ekonomin ska genomföras i praktiken. Kommunernas uppgifter och skyldigheter måste begränsas på ett sätt som verkligen sparar pengar för
Asiasanat: barn budget dagvård ekonomi garantier kostnader ordning rekommendationer resultat service självstyrelse småbarnsfostran styrelse tillstånd utbildning yrkesutbildning åldrande
 Datum: 30.8.2013 Storlek: 94KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.7.2013) Tidpunkten för kommunalvalet bör flyttas från hösten till våren så att de nya fullmäktigena kan börja sin mandatperiod redan i början av sommaren i stället för årsskiftet. I detta sammanhang bör också möjligheten att slå samman riksdags- och kommunalvalet
Asiasanat: budget demokrati framtid frågor fullmäktige påverkan rekommendationer service utveckling val
 Datum: 18.7.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.6.2013) Den nya kommunallagen, som träder i kraft år 2015, bör ge bättre hjälp för balansering av kommunernas ekonomiska situation, föreslår Kommunförbundet. Trots bestämmelserna i den gällande kommunallagen har kommunernas underskott ökat.
Asiasanat: balansräkning budget ekonomi finansiering kommuner regel regional utveckling rekommendationer sektioner statsandelar strukturomvandling
 Datum: 18.6.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 30.5.2013) I kommunallagen som nu är under beredning bör bestämmelser införas om att de förtroendevalda ska uppge sina bindningar, föreslår Kommunförbundet. Uppgifterna om de förtroendevaldas bindningar skulle öka transparensen och tillförlitligheten i beslutsfattandet.
Asiasanat: demokrati fråga fullmäktige förtroendevalda invånare kommuner lag rekommendationer självstyrelse skada
 Datum: 30.5.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.1.2013) Överföringen av ytterligare uppgifter och förpliktelser till kommunerna måste hejdas. Det är viktigt att snabbt få uppgifterna och finansieringen av dem i balans. Dessa slutsatser kan dras av en slutrapport om en kartläggning av kommunernas uppgifter.
Asiasanat: balans rekommendationer respons
 Datum: 17.1.2013 Storlek: 86KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år