fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.12.2014) Propositionen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnsfostran, som överlämnades till riksdagen av undervisnings- och kulturminister Krista Kiuru i dag, innehåller stora brister när det gäller lagens kostnadseffekter.
Asiasanat: barn behörighet ekonomi fråga gruppstorlek kommunal ekonomi kostnader kultur lag småbarnsfostran storlek studier undervisning
 Datum: 18.12.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.10.2014) Kommunerna förväntar sig att vårdreformen ska ge utrymme för lokala innovationer och försök. De ger många rättelseförslag i sina utlåtanden om utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården. De understöder modellen med fem vårdområden, men ser
Asiasanat: ekonomi hamn hälsa kommuner lag samkommun självstyrelse småbarnsfostran social- och hälsovård styrelse tillgång utlåtande välfärd
 Datum: 22.10.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 16.10.2014) Kommunförbundet väntar sig ett flertal preciseringar i modellen med fem vårdområden för ordnandet av social- och hälsovården. Förbundets styrelse gav ett utlåtande om regeringens proposition på torsdag. I den fortsatta beredningen måste det säkerställas att
Asiasanat: basservice ekonomi fullmäktige hälsofrämjande kommuner kultur lag offentlig service resultat samarbete samkommun samservice service servicesedlar självstyrelse social- och hälsovård styrelse utlåtande
 Datum: 16.10.2014 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 3.10.2014) Att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter ser fullmäktigeordförandena och kommunstyrelsernas ordförande och kommundirektörerna som det viktigaste målet för följande regeringsperiod. Nästa regering ska fortsätta balansera den kommunala ekonomin. Som
Asiasanat: avtal balans ekonomi finansiering fullmäktige kommuner kostnader livskraft normer regeringsprogram regionpolitik service serviceboende styrelse utlåtande val välbefinnande norm
 Datum: 3.10.2014 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.9.2014) Tjänsteupphandlingen inom social- och hälsovården håller på att öka, särskilt inom socialvården väntas behovet av tjänster växa, vilket ställer krav på upphandlingen.
Asiasanat: Kommunernas hus avtalsvillkor beslutanderätt hälsovårdstjänster konkurrensutsättning tillgång
 Datum: 19.9.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.8.2014) Valdagen vid kommunalvalet bör flyttas från oktober till tredje söndagen i april. Att rösta i val bör göras möjligt också på internet. Kommunförbundet tog ställning till frågan om flytt av valdagen och möjligheten till internetröstning i sitt utlåtande
Asiasanat: budget demokrati folkomröstning fråga frågor fullmäktige internet kommunalskatt kommunalval kostnader lag riksdagsval styrelse utlåtande val valdeltagande
 Datum: 29.8.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.8.2014) För att utveckla den kommunala servicen behövs lagstiftning som tillåter försök. I synnerhet i en situation där en minskning av kommunernas uppgifter ter sig mycket krävande för staten, behöver vi utrymme för smidigare tänkande och verksamhet, sade
Asiasanat: ekonomi kommuner lagstiftning normer service styrelse
 Datum: 28.8.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.8.2014) Kommunförbundet föreslår att det i den nya kommunallagen införs bestämmelser om försöksverksamhet i kommunerna. En allmän bestämmelse om försök skulle göra det möjligt att reagera snabbt i fråga om den lokala utvecklingen och förnyadet av verksamhetsformerna.
Asiasanat: budget demokrati ekonomi finansiering fråga fullmäktige förtroendeuppdrag förtroendevalda förändring kommunallag lag miljö remiss styrelse utlåtande valbarhet
 Datum: 21.8.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 3.6.2014) De förtroendevalda som innehar ansvarsfulla positioner är tvungna att uppge sina bindningar noggrannare än förr om den nya kommunallagen antas i föreslagen form. Särskilda register om bindningar upprättas som en del av föresatsen att öka transparensen och
Asiasanat: Kommunernas hus arvode balans bokslut borgmästare ekonomi form förtroendeuppdrag förtroendevalda kommunallag kommuner ledarskap register remiss
 Datum: 3.6.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(​Kommunförbundet informerar 19.5.2014) Kommunförbundet skickar idag till kommunerna i Fastlandsfinland en enkät där kommunerna kan bedöma verkställigheten av elevvårdslagen och kostnadseffekterna och andra verkningar av lagen. Enkäten är en del av det utvecklingsarbete som Kommunförbundet inlett
Asiasanat: arbetskraft kommuner kostnader
 Datum: 19.5.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 7.5.2014) Finlands Kommunförbunds styrelse har onsdagen den 7 maj enhälligt godkänt ett ställningstagande till vårdreformen. I ställningstagandet betonas att reformen bör utgå från att social- och hälsovårdservicen på basnivå stärks. Tjänsterna bör vara kundfokuserade
Asiasanat: avtal ersättning finansiering kostnader kö marknaden personal samarbete service styrelse ställningstagande tredje sektorn utlåtande
 Datum: 7.5.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.5.2014) Kommunförbundet anser det vara viktigt att totalrevideringen av kommunallagen framskrider enligt det planerade tidsschemat. Lagutkastet som överlämnades torsdagen den 8 maj utvecklar kommunernas verksamhet, förvaltning och ekonomi i enlighet med
Asiasanat: demokrati ekonomi konkurrensrätt kunnat ledarskap marknaden utlåtande
 Datum: 8.5.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.3.2014) Kommunförbundet ser att det finns mycket att rätta till i förslagen till revidering av social- och hälsovården och statsandelssystemet. Kommunförbundets styrelse gav ett utlåtande om lagförslagen torsdagen den 6 mars.
Asiasanat: basservice beslutanderätt ekonomi hälsovårdstjänster invånare kommunala tjänster kommuner lag samkommun service social- och hälsovård styrelse svenska utlåtande
 Datum: 6.3.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.2.2014) Kommunförbundet börjar bereda spelregler för hur man inom kommunalförvaltningen ska förhålla sig till intressebevakning som gäller kommunerna. (Kommunförbundet informerar 11.2.2014) Kommunförbundet börjar bereda spelregler för hur man inom
Asiasanat: instruktioner intressebevakning jäv ledarskap material planläggning
 Datum: 11.2.2014 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbunset informerar 10.2.2014) I den nya kommunallagen som är under beredning bör det skapas förutsättningar för en politisk ledning av kommunkoncernen.
Asiasanat: affärsverksamhet avfallshantering bolag egendom ekonomi fastigheter fullmäktige författningar investeringar kommunstyrelse marknaden motion rekommendation samarbete strategi styrelse styrelser svenska teknologi turism yrkeshögskolor
 Datum: 10.2.2014 Storlek: 85KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år