fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 15.5.2013) ​Finlands Kommunförbunds högsta beslutande organ, förbundskongressen, sammanträder vart fjärde år, dvs. året efter ett kommunalval. (Kommunförbundet informerar 15.5.2013) Finlands Kommunförbunds högsta beslutande organ, förbundskongressen, sammanträder vart
Asiasanat: Förbundskongressen fullmäktige invånare kommunalval kommuner landskap ombud partier rekommendationer sekreterare styrelse
 Datum: 15.5.2013 Storlek: 96KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 13.12.2012) Något sådant som en korrekt kommunstorlek finns inte. En kommunreform ger ofta inte synliga besparingar på kort sikt. Differentieringen av kommunerna fortsätter och accentueras. De lärdomarna kan man dra av kommun- och servicestrukturreformen, som avslutas i
Asiasanat: Keva demokrati ekonomi finansiering form harmonisering hälsovårdstjänster informationssystem initiativ jord kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommunsammanslagning kultur löner organisation personal rekommendationer respons resultat samarbete samarbetsområde samarbetsområden service stadsregioner storlek tillgång universitet utvärdering
 Datum: 13.12.2012 Storlek: 94KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.9.2011) Inom den närmaste veckan får 30 900 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna tycker om den kommunala
Asiasanat: Keva beslutsfattande demokrati ekonomi fråga invånare jord jämställdhet kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommuninvånare rekommendationer samarbete service språk stadsregioner storlek tvåspråkiga kommuner universitet utveckling utvärdering
 Datum: 28.9.2011 Storlek: 90KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 20.3.2009) I den kommunala servicen sätter kommuninvånarna värde på närhet, smidighet, kvalitet och mångsidighet. Kommunförbundets invånarenkät visar att invånarna vill påverka tjänsterna och anser det viktigt att kunna välja fritt mellan olika serviceproducenter. Detta
Asiasanat: form fråga hälsocentraler invånare kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommuninvånare kommunsammanslagning kvalitet kvinnor närservice rekommendationer service servicesedlar städer tillgång understöd utvärdering äldre
 Datum: 20.3.2009 Storlek: 91KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år