(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.6.2015) Finländarna följer aktivt informationen om beslutsfattandet i hemkommunen, men bara en tredjedel uppger sig vara intresserad av kommunpolitiken. Sociala medier används klart mer än tidigare för att följa beslutsfattandet. I någon mån har förtroendet för de
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi frågor förtroendevalda invånare kommuner kvinnor meddelanden organisationer radio register service storlek svenska tidningar utvärdering äldre
 Datum: 10.6.2015 Storlek: 89KB
Listobjekt
Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi invånare kommuner kommuninvånare projekt register service storlek svenska utveckling utvärdering
 Datum: 27.3.2015 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.6.2013) Mauri Pekkarinen och Antti Lindtman har valts in i ledningen för Finlands Kommunförbunds förtroendeorgan. Det konstituerande mötet för förbundets fullmäktige valde Pekkarinen till fullmäktigeordförande och Lindtman till styrelseordförande.
Asiasanat: fullmäktige kommuner stadsdirektör stadsfullmäktige styrelse svenska
 Datum: 5.6.2013 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.1.2012) Gymnasieprojektet Studentexamen på lika villkor utreder det svenskspråkiga gymnasienätverket i Finland under våren 2012. Kommunförbundet leder projektet med stöd av Svenska kulturfonden. (Kommunförbundet informerar 12.1.2012) Gymnasieprojektet Studentexamen
Asiasanat: form framtid språk studentexamen svenska undervisning
 Datum: 12.1.2012 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 15.12.2011) Saldot för strukturreformen, som löper ut nästa år, är 59 kommunsammanslagningar och hundra kommuner mindre på kommunfältet i Finland. Inom Kommunförbundets forskningsprogram för utvärdering av strukturreformen (ARTTU) bedömer man att reformen kommer att
Asiasanat: Kommunernas hus demokrati ekonomi kommuner ledarskapsutbildning rakennemuutos samarbete samarbetsområden service storlek svenska undersökning universitet utvärdering
 Datum: 15.12.2011 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 7.5.2009) De representanter för kommunerna och städerna som samlats till förbundskongress 6–7.5.2009 i Jyväskylä har valt Finlands Kommunförbunds fullmäktige för mandatperioden 2009–2013. Fullmäktige har 101 ledamöter, som var och en har en personlig ersättare. Till
Asiasanat: Förbundskongressen fullmäktige fullmäktigeledamot kommuner kvinnor landskap lehti svenska
 Datum: 7.5.2009 Storlek: 94KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.9.2008) Inom de närmaste dagarna får 30 000 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och sättet på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds kommuninvånarnas åsikter om den kommunala servicen och om
Asiasanat: Kommunernas pensionsförsäkring beslutsfattande demokrati ekonomi engagemang fråga högskola invånare jord kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommuninvånare samarbete service stadsregioner storlek svenska tvåspråkiga kommuner universitet utveckling utvärdering
 Datum: 5.9.2008 Storlek: 80KB
 

 Kommunerna.net