(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.12.2016) Vård- och landskapsreformen är halvfärdig och beredningen har framskridit i otakt i landskapen. Det framgår av en enkät i realtid bland kommunala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare. Enkäten som ingår i forskningsprogrammet ARTTU2 besvarades av 175
Asiasanat: form fråga förtroendevalda invånare kommuner landskapsreformen ledande tjänsteinnehavare remiss resultat tjänsteinnehavare universitet vårdreformen
 Datum: 16.12.2016 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.12.2016) Enligt en enkätundersökning som Arbetshälsoinstitutet genomförde bland personalen i 34 kommuner (10 920 uppgiftslämnare) angav drygt en tredjedel att de mött omstruktureringar under det senaste halvåret, och var femte anställds arbetsuppgifter hade ändrats.
Asiasanat: Kommunarbetsgivarna anställda arbetsgivare arbetshälsa arbetskarriär demokrati ekonomi engagemang förändring henkilöstöjohtaminen hyvinvointi kommuner kvinnor personalledning projekt samarbete service storlek utveckling utvärdering äldre
 Datum: 16.12.2016 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.12.2016) Kommunfullmäktige i Finland sammanträder i snitt åtta gånger per år, framgår det av Kommunförbundets utredning. Skillnaderna mellan kommunerna är stora: Fullmäktige i Juankoski sammanträdde två gånger och fullmäktige i Helsingfors 21 gånger per år.
Asiasanat: demokrati ekonomi fullmäktige förhandlingar förändring intressebevakning kommunalval kommuner kommunstyrelse laglighet landskapsreformen social- och hälsovård styrelser vårdreformen
 Datum: 9.12.2016 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.11.2016) Bara 47 kommuner höjer sin skattesats år 2017. Antalet är lika måttfullt som i fjol. Totalt 14 kommuner har valt att sänka skattesatsen.
Asiasanat: boende byggnader ekonomi internet invånare jämförelse karta kommuner kostnader landskapsreformen långtidsarbetslöshet resultat sjukvård skatt skatteinkomster
 Datum: 18.11.2016 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar Kommunförbundet informerar 13.9.2016) En fjärdedel av de kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavarna uppger sig har upplevt trakasserier eller hot på grund av sin ställning. Majoriteten av trakasserierna och hoten är verbala hot som framförts via medierna eller
Asiasanat: e-post förtroendeuppdrag förtroendevalda granskning kommuner kommunstyrelse partier respons storlek tjänsteinnehavare trakasserier
 Datum: 13.9.2016 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.6.2016) Kommunernas kostnader för social- och hälsovården ökade från fjolåret, framgår det av Kommunförbundets årliga jämförelse av de stora städernas och de medelstora kommunernas social- och hälsovårdskostnader.
Asiasanat: arbetsmarknadsstöd chef effektivitet hemtjänst invånare jämförelse kommuner kostnader kunnat kö lagstiftning samarbetsområde samkommun sjukvård sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård stadsdirektör stora städer äldreomsorg
 Datum: 14.6.2016 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.3.2016) Flera kommuner verkar inte separat ta ställning till en begränsning av den subjektiva rätten till dagvård, framgår det av den enkät som Kommunförbundet riktade till Fastlandsfinlands kommuner i februari. Enkäten besvarades av 254 kommuner, dvs. cirka 86 procent
Asiasanat: barn daghem dagvård fråga frågor kommuner muutos servicesedlar subjektiivinen oikeus
 Datum: 9.3.2016 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.2.2016) Av kommuninvånarna vill 45 procent att det ska bli möjligt att rösta via internet i kommunalvalet. Internetröstningen får mest stöd hos 30–50-åringarna: 60 procent av dem vill att det ska vara möjligt rösta på webben. Kommunförbundets enkät år 2015 besvarades
Asiasanat: demokrati ekonomi folkomröstning internet invånare kommuner kommuninvånare kuntalaisten osallistuminen kö parti personval regel röstning service storlek understöd utvärdering vaikuttaminen val
 Datum: 2.2.2016 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.12.2015) En stor del av de kommunala beslutsfattarna litar på att regionens livskraft bäst kan stärkas genom en lyckad planläggning och planering av markanvändningen och genom aktivt stöd till näringslivet. Betydligt färre anser att livskraften ökar genom till exempel
Asiasanat: Kommunernas hus demokrati ekonomi fråga förtroendevalda kommuner ledande tjänsteinnehavare livskraft marknadsföring planläggning service storlek tjänsteinnehavare utvärdering
 Datum: 10.12.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.11.2015) Finländarna är rätt nöjda med den kommunala servicen, framgår det av den omfattande invånarenkät som Kommunförbundet genomförde i våras och som besvarades av 12 500 kommuninvånare. Sammanlagt 87 procent av de tillfrågade var nöjda med den kommunala service de
Asiasanat: demokrati ekonomi invånare kommunala tjänster kommuner kommuninvånare kulturtjänster service storlek tillgång undersökning utvärdering
 Datum: 26.11.2015 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.11.2015) Åtta av tio kommuninvånare är nöjda med de kommunala hälsotjänsterna framgår det av Kommunförbundets omfattande invånarundersökning som 12 500 finländare besvarade. De som använt tjänsterna är nöjdare än de som saknar erfarenhet av dem.
Asiasanat: demokrati ekonomi fråga hälsocentraler hälsovårdstjänster invånare kommuner kommuninvånare service social service storlek tandvård tillgång utvärdering äldre
 Datum: 19.11.2015 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2015) Uppfattningen att kommuninvånarna vill påverka endast sådana angelägenheter som gäller deras egen närmiljö verkar inte hålla streck. Enligt Kommunförbundets invånarenkät är drygt hälften av dem som besvarade enkäten, sammanlagt 51 procent, intresserade att
Asiasanat: befolkningsstruktur demokrati ekonomi frågor förtroendeuppdrag invånare kommuner kommuninvånare material organisation organisations påverkan register service stora städer storlek städer tvåspråkiga kommuner utvärdering
 Datum: 14.10.2015 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.8.2015) Tre av fyra kommuner i Fastlandsfinland erbjuder kommuninvånarna servicesedlar inom social- och hälsovården och barndagvården för köp av kommunal service. Det visar Kommunförbundets enkät. Användningen av servicesedlar har ökat stadigt inom såväl social- och
Asiasanat: hemservice hemsjukvård hälsovårdstjänster kommunal service kommuner kö ledighet regel samarbetsområden serviceboende servicesedlar sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård tandvård tillgång tredje sektorn
 Datum: 21.8.2015 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.7.2015) Invånarna i urbana kommuner och i icke sammanslagna kommuner har en positivare syn på hemkommunens attraktionskraft än invånarna i andra kommuner. Det samma gäller också dem som bor i kommunens centrumområde. Detta framgår av invånarenkäten ARTTU2, som cirka
Asiasanat: barn befolkningsstruktur boende demokrati ekonomi fråga hemkommun hushåll invånare kommuner kommuninvånare konkurrenskraft register service stad storlek utvärdering
 Datum: 16.7.2015 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 15.6.2015) Kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader höll sig år 2014 på föregående års nivå. Det framgår av Kommunförbundets årliga jämförelse av de stora städernas och de medelstora kommunernas social- och hälsovårdskostnader. (Kommunförbundet informerar 15.6.2015)
Asiasanat: fråga hemtjänst institutionsvård invånare jämförelse kommuner kostnader resultat samarbetsområde samkommun service social- och hälsovård stad stadsdirektör stora städer städer äldre åldrande
 Datum: 15.6.2015 Storlek: 93KB
 

 Kommunerna.net