fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi invånare kommuner kommuninvånare projekt register service storlek svenska utveckling utvärdering
 Datum: 27.3.2015 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.12.2014) Forskningsprogrammet för utvärdering ARTTU2, som samordnas av Kommunförbundet, utreder effekterna av de förändringar som genomförda och kommande reformer i kommunerna medför för kommunerna och kommuninvånarna. Forskningsprogrammet inleds vid årsskiftet och
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi kommunal service kommuner samarbete service storlek universitet utvärdering
 Datum: 9.12.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.11.2014) Enligt en färsk utredning i 24 städer har de finansiella satsningarna och prioriteringarna i kulturverksamheten hållits mer eller mindre oförändrade. Det finns dock skillnader mellan städerna och regionerna både vad gäller kostnadsnivån och
Asiasanat: befolkning bibliotek bokslut budget ekonomi invånare jämförelse konst kostnader publikation skatteinkomster statsandelar städer teater
 Datum: 28.11.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.11.2014) Att motverka långtidsarbetslösheten kräver ett omfattande och hållbart samarbete. Genom ett kommunförsök för sysselsättningen har man redan hittat nya modeller för den allmänna sysselsättningspolitiken och verksamheten i enskilda kommuner. Kommunförsöket har i
Asiasanat: engagemang finansiering initiativ kommuner kunnat modell projekt resultat samarbete samservice service stad studier sysselsättning tillgång tredje sektorn
 Datum: 4.11.2014 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.6.2014I Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökade i de stora städerna år 2013 med i snitt tre procent jämfört med föregående år. Med beaktande av löne- och prisutvecklingen steg realkostnaderna med 1,5 procent vilket är en förändring i utvecklingen jämfört med de
Asiasanat: förändring hemtjänst invånare jämförelse kommuner kostnader kunnat samarbetsområde samkommun social- och hälsovård stadsdirektör stora städer städer
 Datum: 17.6.2014 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informrerar 27.12.2013) Vid ingången av 2014 inleds i drygt 30 kommuner ett försök där kommunerna testar ett mått på arbets- och funktionsförmågan hos svårsysselsatta personer. Måttet har utvecklats av Kommunförbundet och det används för att kartlägga långvarigt arbetslösa
Asiasanat: anställda arbetsförmåga funktionsförmåga hälsa invånare kommuner produktivitet projekt service sysselsättning
 Datum: 27.12.2013 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.9.2013) Den svaga ekonomiska utvecklingen, de upprepade nedskärningarna av statsandelarna och den ökade efterfrågan på service gör kommunernas ekonomiska ställning allt dystrare under de kommande åren, förutspådde Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo
Asiasanat: basservice budget ekonomi elevvård finansiering kostnader service
 Datum: 18.9.2013 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.6.2013) År 2012 hölls kostnaderna för hälso- och sjukvården i stora städer på samma nivå som året innan. De nominella kostnaderna ökade i fjol med i snitt tre procent, men när man beaktar löne- och prisutvecklingen förblev kostnaderna oförändrade (ökning 0,1 procent).
Asiasanat: ekonomi hemtjänst invånare jämförelse kommuner kostnader kustannukset samarbetsområde samkommun social- och hälsovård stadsdirektör stora städer
 Datum: 18.6.2013 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.6.2013) Mauri Pekkarinen och Antti Lindtman har valts in i ledningen för Finlands Kommunförbunds förtroendeorgan. Det konstituerande mötet för förbundets fullmäktige valde Pekkarinen till fullmäktigeordförande och Lindtman till styrelseordförande.
Asiasanat: fullmäktige kommuner stadsdirektör stadsfullmäktige styrelse svenska
 Datum: 5.6.2013 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 15.5.2013) ​Finlands Kommunförbunds högsta beslutande organ, förbundskongressen, sammanträder vart fjärde år, dvs. året efter ett kommunalval. (Kommunförbundet informerar 15.5.2013) Finlands Kommunförbunds högsta beslutande organ, förbundskongressen, sammanträder vart
Asiasanat: Förbundskongressen fullmäktige invånare kommunalval kommuner landskap ombud partier sekreterare styrelse
 Datum: 15.5.2013 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.5.2013) Kommunförbundet anser det vara beklagligt att kommunikationsministeriet i sitt utkast till förordning inte bedömt vilken inverkan de så kallade superlångtradarna har på kommunernas vägar och broar. I sitt utlåtande föreslår Kommunförbundet att förordningen ska
Asiasanat: driver fråga förordning gata gator kommuner kostnader miljö projekt samhällsteknik skador trafik utlåtande
 Datum: 17.5.2013 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.1.2013) Endast en lyckad näringspolitik räcker inte för att en region ska må bra. I framtiden påverkas framgången i stadsregionerna och deras företag utom av näringspolitiken också exempelvis av hur regionen lyckas möta de utmaningar som klimatförändringen medför, om
Asiasanat: beslutsfattande ekonomi framtid fråga johtaja kaupunki kommuner livskraft marknaden marknadsföring näringspolitik planläggning stadsregioner städer uthyrning utveckling utvecklingsprojekt val klimatförändringar
 Datum: 8.1.2013 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 13.12.2012) Något sådant som en korrekt kommunstorlek finns inte. En kommunreform ger ofta inte synliga besparingar på kort sikt. Differentieringen av kommunerna fortsätter och accentueras. De lärdomarna kan man dra av kommun- och servicestrukturreformen, som avslutas i
Asiasanat: Keva demokrati ekonomi finansiering form harmonisering hälsovårdstjänster informationssystem initiativ jord kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommunsammanslagning kultur löner organisation personal resultat samarbete samarbetsområde samarbetsområden service stadsregioner storlek tillgång universitet utvärdering
 Datum: 13.12.2012 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.6.2012) Kostnaderna för hälso- och sjukvården i de stora städerna sjönk år 2011, liksom föregående år. De nominella kostnaderna ökade i fjol med i snitt tre procent, men när man beaktar löne- och prisutvecklingen sjönk kostnaderna något, med 0,2 procent.
Asiasanat: barn hemservice hemtjänst hyresbostäder institutionsvård invånare jämförelse kommuner kostnader kunnat närståendevård redovisning resultat samarbetsområde service serviceboende servicesedlar sjukvård social- och hälsovård stad stadsdirektör stora städer städer äldre
 Datum: 14.6.2012 Storlek: 96KB
Listobjekt
(Kommunförbundet och arbets- och näringsministeriet informerar 31.5.2012) Arbets- och näringsministeriet har utsett de kommuner som ska delta i kommunförsöket som börjar i september. Kommunförsöket ingår i regeringsprogrammet och har som mål att stödja sysselsättningen bland långtidsarbetslösa samt
Asiasanat: finansiering god praxis kommuner projekt trafik understöd utveckling
 Datum: 31.5.2012 Storlek: 86KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år