(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.4.2013) Arbetslivskvaliteten i kommunsektorn är bäst i medelstora kommuner med 10 001–20 000 invånare. Kommunstorleken är ändå inte en avgörande faktor för kvaliteten. (Kommunförbundet informerar 29.4.2013) Arbetslivskvaliteten i kommunsektorn är bäst i medelstora
Asiasanat: anställda chefer henkilöstö invånare kommun- och servicestrukturreformen kommuner kvalitet resultat samarbete service storlek tätorter universitet utveckling utvärdering
 Datum: 29.4.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.3.2013) De främsta orsakerna till ändringar i skolnätet är förändringar i befolkningsstrukturen och i åldersklasserna bland eleverna.
Asiasanat: barn befolkning demokrati effektivitet ekonomi fråga investeringar kommun- och servicestrukturreformen kommuner kostnader kuntarakenne muutos personal rektorer samarbete service skolor städer universitet utbildning utveckling utvärdering
 Datum: 11.3.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.3.2013) Målen i ramlagen om en kommun- och servicestrukturreform har uppfyllts delvis, framhåller forskarna vid Östra Finlands universitet. Verksamhetsstrukturerna inom social- och hälsovården har förnyats och utvecklats etappvis. Parallellt har olika sätt att
Asiasanat: barn beslutsfattande demokrati ekonomi familjer hamnar hälsovårdstjänster kommun- och servicestrukturreformen kommuner kvalitet ledarskap nätverk palvelut ramlagen samarbetsområde samarbetsområden service terveyspalvelut tillgång undersökning universitet utvärdering
 Datum: 8.3.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.12.2011) Strukturreformen som håller på att slutföras förenhetligade och förnyade de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna, men tog också besluten om service längre bort från primärkommunen. Detta framgår av en mellanrapport om den pågående kommun- och
Asiasanat: affärsverk chef demokrati ekonomi funktionsförmåga hälsa kommun- och servicestrukturreformen kommuner ledarskap organisations päätöksenteko samarbetsområden service storlek universitet utvärdering
 Datum: 19.12.2011 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.9.2011) Kommuninvånarna känner samhörighet med sin hemkommun, tror att de kan påverka de kommunala besluten och är åtminstone relativt nöjda med de kommunala tjänsterna. Det visar Kommunförbundets kommunundersökning där 13 000 kommuninvånare på olika håll i landet
Asiasanat: demokrati förtroendevalda hemkommun kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommuninvånare kuntalaiset påverkan resultat service utvärdering
 Datum: 14.9.2011 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.9.2011) Inom den närmaste veckan får 30 900 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna tycker om den kommunala
Asiasanat: Keva beslutsfattande demokrati ekonomi fråga invånare jord jämställdhet kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommuninvånare samarbete service språk stadsregioner storlek tvåspråkiga kommuner universitet utveckling utvärdering
 Datum: 28.9.2011 Storlek: 84KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 13.8.2010) Målen för kommun- och servicestrukturreformen och den offentliga utvärderingen har varit alltför förhastade och högtflygande framgår det av en sammanfattande rapport om reformen. Enligt forskarna har Strukturreformen skapat en god utvecklingsplattform för
Asiasanat: Ny kommun 2017 datateknik differentiering invånare kommun- och servicestrukturreformen kommunal självstyrelse kommuner kostnader personalledning produktivitet projekt ramlagen resultat samarbetsområden service universitet utveckling utvärdering
 Datum: 13.8.2010 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.6.2010) En del kommuner riskerar att bli utslagna. De går inte med i kommun- och servicestrukturreformen trots att siffrorna talar för det. Reformvilja finns i kommuner där strukturen och produktiviteten redan är goda, konstateras i en färsk undersökning.
Asiasanat: befolkningsstruktur bokhandel ekonomi kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommunsammanslagning kostnader organisationer produktivitet ramlagen samarbetsområden sysselsättning undersökning universitet utvärdering
 Datum: 16.6.2010 Storlek: 87KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 11.5.2010) När stadsregionerna ska planeras långsiktigt är en stötesten ofta olika slags kortsiktiga behov hos enskilda kommuner. Inte ens en formell regionförvaltning garanterar en gemensam vision, konstateras i forskningsprogrammet för utvärdering av kommun- och
Asiasanat: basservice ekonomi engagemang fråga förtroendevalda högskola initiativ jämförelse kommun- och servicestrukturreformen kommuner markanvändning projekt ramlagen samarbete samhällsplanering service stadsregioner städer tjänsteinnehavare tätorter utvärdering
 Datum: 11.5.2010 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.11.2009) Under de senaste åren har kommunsammanslagningarna tydligt förbättrat kommunernas utvecklingsmöjligheter med flera mått mätt. Sådana resultat ger forskningsprogrammet ARTTU, som utreder hur kommun- och servicestrukturreformen har lyckats i kommunerna.
Asiasanat: demokrati differentiering ekonomi fråga frågor förtroendevalda kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommuninvånare ramlagen resultat samarbete service universitet utvärdering äldre
 Datum: 20.11.2009 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.5.2009) Drygt hälften av kommuninvånarna vill att de viktigaste frågorna avgörs genom en kommunal folkomröstning. Kommunförbundets kommunundersökning visar att har understödet för folkomröstningar ökat betydligt sedan år 2004.
Asiasanat: Europeiska unionen Norden familj folkomröstning frågor förtroendevalda hemkommun invånare jämförelse kommun- och servicestrukturreformen kommunalval kommundirektör kommuner kommuninvånare kunnat kö material organisations påverkan regel röstning service storlek tjänsteinnehavare understöd utvärdering val
 Datum: 6.5.2009 Storlek: 85KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 18.2.2009) Kommuninvånarna är beredda att betala högre skatter för att trygga tillgången till kommunal service. Två av tre kommuninvånare anser det vara viktigt att servicen tillhandahålls av kommunen även i framtiden. Kommunförbundets brett upplagda kommunundersökning
Asiasanat: barnfamiljer biblioteksservice fråga gator hemservice kommun- och servicestrukturreformen kommunal service kommunala tjänster kommuner kommuninvånare kvinnor service utvärdering äldre
 Datum: 18.2.2009 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.9.2008) Inom de närmaste dagarna får 30 000 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och sättet på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds kommuninvånarnas åsikter om den kommunala servicen och om
Asiasanat: Kommunernas pensionsförsäkring beslutsfattande demokrati ekonomi engagemang fråga högskola invånare jord kommun- och servicestrukturreformen kommuner kommuninvånare samarbete service stadsregioner storlek svenska tvåspråkiga kommuner universitet utveckling utvärdering
 Datum: 5.9.2008 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.9.2008) Debatten om kommun- och servicestrukturreformen är konstruktiv, men i många kommuner är den lam trots att valet närmar sig. Valresultaten anses inte ha några betydande effekter på de beslut som fattas inom kommun- och servicestrukturreformen. Den bedömningen
Asiasanat: fullmäktige förändring kommun- och servicestrukturreformen kommundirektör kommuner ramlagen samarbetsområden
 Datum: 26.9.2008 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.11.2007) Programmet för utvärdering av strukturreformen (ARTTU) som Kommunförbundet koordinerar utreder inverkan av de förändringar som strukturreformen medför för kommunerna och kommuninvånarna. Forskningsprogrammet inleds vid årsskiftet och löper fram till 2012.
Asiasanat: Kommunernas pensionsförsäkring demokrati ekonomi högskola jord kommun- och servicestrukturreformen kommuner samarbete samarbetsområden service stadsregioner storlek svenska universitet utvärdering
 Datum: 26.11.2007 Storlek: 77KB
 

 Kommunerna.net