fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.6.2014) Kommunförbundet understöder regeringens mål att förbättra sysselsättningen och livskraften vid miniregeringsförhandlingarna nästa vecka. Förbundet betonar att mögelsanering av skolor och andra offentliga lokaler samt bastrafikledshållningen har en stor
Asiasanat: anslag beslutanderätt byggnader ekonomi fastigheter kostnader lokaler projekt rekommendationer respons sjukvård självstyrelse skatt skolor social- och hälsovård styrelse utveckling
 Datum: 17.6.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informrerar 27.12.2013) Vid ingången av 2014 inleds i drygt 30 kommuner ett försök där kommunerna testar ett mått på arbets- och funktionsförmågan hos svårsysselsatta personer. Måttet har utvecklats av Kommunförbundet och det används för att kartlägga långvarigt arbetslösa
Asiasanat: anställda arbetsförmåga funktionsförmåga hälsa invånare kommuner produktivitet projekt rekommendationer respons service sysselsättning
 Datum: 27.12.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.12.2013) Invånarna anser att den tryckta kommunikationen fortfarande är den viktigaste kommunikationskanalen mellan staden och invånarna. Enligt en stickprovsenkät till invånarna i Helsingfors, Jyväskylä, Lahtis och Lovisa önskar mer än 65 procent av dem att staden
Asiasanat: FCG fråga frågor invånare konsultering projekt rekommendationer respons stad städer universitet utvärdering
 Datum: 18.12.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.12.2013) - Motiveringarna till de riktlinjer för statsandelsreformen som ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling behandlade förra veckan måste klargöras, sade Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen i sitt öppningsanförande vid Kommunförbundets
Asiasanat: basservice finansiering främmande språk förskoleundervisning förändring indikator kommuner kostnader regional utveckling rekommendationer respons skatteinkomster social service statsandelar utbildning yrkeshögskolor
 Datum: 19.12.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.12.2013) Kommunerna informerar allt aktivare på webben framgår det av Kommunförbundets enkät. Informationsenkätens resultat speglar det mångfasetterade finländska kommunfältet: i de stora städerna informerar man mycket och satsar också på informationen, medan
Asiasanat: beslutsfattande budget informatör informatörer invånare kommuner kommunsammanslagning personal rekommendationer respons resultat stora städer städer tillgång
 Datum: 16.12.2013 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.11.2013) Kommunförbundet skickade den 5 november en enkät till kommunerna om minskningen av kommunernas uppgifter och skyldigheter. Avsikten är att samla in mera praktiska tankar om hur man kan göra för att minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. Samtidigt
Asiasanat: balans basservice ekonomi frågor förtroendevalda rekommendationer respons service tjänsteinnehavare
 Datum: 5.11.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 25.10.2013) Kommunförbundet stöder förslaget av riksdagspartiernas partisekreterare att flytta kommunalvalet till våren, säger Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Asiasanat: demokrati fråga fullmäktige rekommendationer respons styrelse
 Datum: 25.10.2013 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.10.2013) Fjolårets bästa avhandling pro gradu som behandlar ett kommunalt ämne tar upp esbofamiljers val av skola i årskurs 7–9. Kommunförbundet premierar årligen den bästa kommungradun och ger dessutom två avhandlingar ett hedersomnämnande. (Kommunförbundet
Asiasanat: familjer forskningsprojekt frågor högskolor koulu perheet rekommendationer respons skola universitet utbildning utveckling val
 Datum: 22.10.2013 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2013) Ju större kommun, desto fler formella kanaler för påverkan kan den erbjuda sina invånare, framgår det av Kommunförbundets enkät bland kommunernas förvaltningsdirektörer. I små kommuner är påverkan och informationen mera informella än i stora kommuner,
Asiasanat: Kommunernas hus bibliotek blankett demokrati e-post hushåll initiativ invånare kommuner ledarskap organisationer påverkan rekommendationer respons skolor tillstånd tjänsteinnehavare
 Datum: 14.10.2013 Storlek: 96KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.10.2013) Enligt Kommunförbundet är beslutet att minska normerna som styr kommunernas uppgifter och verksamhet både viktigt och nödvändigt.
Asiasanat: kommuner kostnader modell myndigheter normer rekommendationer respons
 Datum: 9.10.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.10.2013) Ansvaret för ordnandet av uppgifter och tjänster inom social- och hälsovården ligger hos kommunerna, framhåller Kommunförbundet. Utgångspunkten för både kommunreformen och servicestrukturreformen bör vara starka primärkommuner. Där det inte är möjligt att
Asiasanat: basservice ekonomi forskning fråga frågor informationssystem kostnader primärkommuner produktivitet rekommendationer respons resultat samarbete samarbetsområden samkommun sektion service utbildning utlåtande utveckling
 Datum: 11.10.2013 Storlek: 94KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 30.09.2013) Kommunförbundet är oroat över den humanitära nöden i Syrien och anser att det är viktigt att Finland ger högklassigt internationellt skydd till dem som behöver det.
Asiasanat: asylsökande chef finansiering integrationsfrämjande kommuner rekommendationer respons statistik
 Datum: 30.9.2013 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.9.2013) Kommunförbundet har tittat på hur den förlängda läroplikt som planeras i regeringens strukturpolitiska program kunde genomföras i praktiken. (Kommunförbundet informerar 12.9.2013) Kommunförbundet har tittat på hur den förlängda läroplikt som planeras i
Asiasanat: examen grundskola gymnasiet kommuner kostnader lag läroplikt rehabilitering rekommendationer respons studier tillstånd utbildning välfärd yrkesexamen yrkesutbildning
 Datum: 12.9.2013 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.9.2013) Regeringens färska beslut om att metropolregionens 14 kommuner ska få en metropolförvaltning har gett upphov till en ny utredning kring organiseringen av den svenska servicen. Kommunförbundet har idag beställt en utredning om hur en svensk förvaltningsmodell i
Asiasanat: befolkning finansiering fråga förtroendevalda invånare kommuner organisation rekommendationer respons service stadsdirektör svenska
 Datum: 5.9.2013 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 23.8.2013) I anknytning till statens tilläggsbudget gavs i dag ett välkommet förslag om ett understöd på 50 miljoner euro för sanering av fukt- och mögelskador i kommunernas fastigheter. Förslaget är ett steg i rätt riktning, men det kan vara svårt att genomföra en
Asiasanat: daghem fastigheter finansiering kommuner projekt rekommendationer respons understöd undersökning utveckling
 Datum: 23.8.2013 Storlek: 85KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år