(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.12.2016) Regeringen har offentliggjort ändringar till de grundläggande lagar om vård- och landskapsreformen som varit på remiss under hösten. Responsen från kommunfältet har beaktats, men korrigeringar kommer att krävas av riksdagen och i den fortsatta beredningen.
Asiasanat: egendom ersättning fastigheter fråga frågor hälsa kostnader lagstiftning landskapsreformen marknaden patienter remiss respons service servicesedlar självstyrelse val välfärd vårdreformen
 Datum: 22.12.2016 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar Kommunförbundet informerar 13.9.2016) En fjärdedel av de kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavarna uppger sig har upplevt trakasserier eller hot på grund av sin ställning. Majoriteten av trakasserierna och hoten är verbala hot som framförts via medierna eller
Asiasanat: e-post förtroendeuppdrag förtroendevalda granskning kommuner kommunstyrelse partier respons storlek tjänsteinnehavare trakasserier
 Datum: 13.9.2016 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.4.2015) I de stora städerna har hälsostationernas kunder på några år blivit betydligt nöjdare med tjänsterna. Det framgår av en enkät som besvarades av 7 700 kunder. Hälsostationerna fick det allmänna vitsordet 4,3 på skalan 1–5, där fem är det högsta möjliga
Asiasanat: hälsa hälsovård kvinnor läkare respons utbildning välfärd
 Datum: 17.4.2015 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 31.10.2014) Den elektroniska välfärdsberättelsen övergår i Finlands Kommunförbunds ägo den 1 november 2014. Verktyget har utvecklats inom ramen för projektet Terveempi Pohjois-Suomi 2 som finansierades via Social- och hälsovårdsministeriets program Kaste. När projektet
Asiasanat: FCG Finnish Consulting Group beslutsfattande demokrati ekonomi form kommuner ledarskap respons samarbete
 Datum: 31.10.2014 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.12.2013) Invånarna anser att den tryckta kommunikationen fortfarande är den viktigaste kommunikationskanalen mellan staden och invånarna. Enligt en stickprovsenkät till invånarna i Helsingfors, Jyväskylä, Lahtis och Lovisa önskar mer än 65 procent av dem att staden
Asiasanat: FCG fråga frågor invånare kommunikation konsultering projekt respons stad städer universitet utvärdering
 Datum: 18.12.2013 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2013) Ju större kommun, desto fler formella kanaler för påverkan kan den erbjuda sina invånare, framgår det av Kommunförbundets enkät bland kommunernas förvaltningsdirektörer. I små kommuner är påverkan och informationen mera informella än i stora kommuner,
Asiasanat: Kommunernas hus bibliotek blankett demokrati e-post evenemang hushåll initiativ invånare kommuner kommunikation ledarskap organisationer påverkan respons skolor tillstånd tjänsteinnehavare
 Datum: 14.10.2013 Storlek: 90KB
Listobjekt
Kommunerna måste känna till de viktigaste riktlinjerna för social- och hälsovården innan de börjar utreda kommunstrukturen enligt kommunstrukturlagen, som träder i kraft 1.7.2013. Innan utredningarna inleds i höst bör kommunerna också ha kännedom om innehållet av det nya statsandelssystemet.
Asiasanat: förhandlingar kommunala tjänster respons samarbete service statsandelar
 Datum: 4.4.2013 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.3.2013) Av de kommuner som besvarade Kommunförbundets enkät var 95 % på Facebook. På ett och ett halvt år har det också blivit vanligare att kommunerna använder Twitter och Youtube. Bägge används av cirka en fjärdedel av de tillfrågade kommunerna. (Kommunförbundet
Asiasanat: anställda evenemang föredragningslistor företagare förtroendevalda informatör invånare kommuner påverkan respons storlek
 Datum: 20.3.2013 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundets och finansministeriets pressmeddelande 29.5.2012) Sedan år 2000 har bästa praxis inom den offentliga sektorn i Finland valts vart annat år. Förfarandena har presenterats vid kvalitetskonferensen för den offentliga sektorn i EU:s medlemsstater. Det är möjligt att delta i valet av
Asiasanat: Kommunernas hus evenemang kvalitet laatu material organisationer projekt respons samarbete utvärdering yhteistyö
 Datum: 29.5.2012 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.2.2012) Kommunförbundet vill att kommunerna får en ny remissbehandling efter att regeringen stakat ut kriterierna för kommunreformen och de anknytande utredningarna om social- och hälsovårdstjänsterna och utbildningstjänsterna har färdigställts. Totalrevideringen av
Asiasanat: ekonomi fråga kommuner kommunindelning kommunstruktur närdemokrati nätverk respons resultat samarbete service självstyrelse svenska utlåtande
 Datum: 8.2.2012 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.11.2011) Kommunerna använder sociala medier framför allt för att skapa gemenskap och som marknadsföringsverktyg. En så stor andel som 67 procent av dem som besvarade Kommunförbundets enkät om sociala medier ansåg att de var synnerligen eller ganska viktiga för
Asiasanat: evenemang form förtroendevalda informatör invånare kommundirektör kommuner kommunikation marknadsföring personal påverkan respons
 Datum: 8.11.2011 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunföbundet informerar 19.5.2011) Finlands Kommunförbund har i slutet av april i enlighet med finansministeriets beslut inlett ett projekt med syfte att stödja hanteringen av kommunernas projektportföljer. Projektet finansieras av KommunIT.
Asiasanat: Kommunernas hus kommuner projekt rekommendation respons tietohallinto utvecklingsprojekt
 Datum: 19.5.2011 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.4.2011) Kommunförbundets styrelse ingriper när det förekommer problem med arbetsklimatet inom förbundet. Styrelsen stöder, påskyndar och följer upp förbundets åtgärder för ett bättre arbetsklimat. (Kommunförbundet informerar 20.4.2011) Kommunförbundets styrelse
Asiasanat: arbetshälsa chefer frågor projekt respons samarbete styrelse utvecklingsprojekt
 Datum: 20.4.2011 Storlek: 81KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 9.12.2010) Invånarinformationen i kommunerna håller en tillfredsställande nivå enligt en förfrågan som riktats till 11 städer. Mer information behövs framför allt om stora projekt och andra ärenden som är under beredning. Stadens egen webbplats är redan en nästan lika
Asiasanat: FCG Finnish Consulting Group besvär friluftsliv internet invånare kartor kommuner kommunikation kontaktinformation kultur projekt respons samarbete service städer tidningar trafik universitet äldre
 Datum: 9.12.2010 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.2.2010) Kommunernas information är planerad och stöder kommunens strategi. Av de informationsansvariga deltar 80 procent i kommunens ledningsgrupps arbete, visar en undersökning om kommunernas information. Kommunförbundet genomför undersökningen. (Kommunförbundet
Asiasanat: budget evenemang form fråga kommuner marknadsföring organisationer radio regel respons samkommun service strategi tillgång undersökning utveckling
 Datum: 9.2.2010 Storlek: 83KB
 

 Kommunerna.net