fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(KOMMUNFÖRBUNDET INFORMERAR 18.11.2014) Den svaga ekonomiska utvecklingen och de exceptionellt stora statsandelsnedskärningarna syns i kommunalskattesatserna 2015. Totalt 98 kommuner, dvs. cirka en tredjedel, höjer sin kommunalskattesats för nästa år. Beskattningen skärps med omkring 100 miljoner
Asiasanat: balans boende byggnader effektivitet ekonomi form invånare kommunalskatt kommuner lagstiftning material rekommendationer respons skatt skatteinkomster statsandelar städer
 Datum: 18.11.2014 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 31.10.2014) Den elektroniska välfärdsberättelsen övergår i Finlands Kommunförbunds ägo den 1 november 2014. Verktyget har utvecklats inom ramen för projektet Terveempi Pohjois-Suomi 2 som finansierades via Social- och hälsovårdsministeriets program Kaste. När projektet
Asiasanat: FCG Finnish Consulting Group beslutsfattande demokrati ekonomi form kommuner ledarskap rekommendationer respons samarbete
 Datum: 31.10.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.9.2014) Finlands kommuntidning Fikt förnyas, och målen är satta högt. En projektgrupp arbetar som bäst med att skapa en alldeles ny, svenskspråkig plattform för kommunsektorn. Plattformen, som går under arbetsnamnet Kommuntorget, blir en digital träffpunkt för alla
Asiasanat: Fikt form händelser kommuner rekommendationer respons svenska tredje sektorn utveckling
 Datum: 29.9.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.9.2014) Tjänsteupphandlingen inom social- och hälsovården håller på att öka, särskilt inom socialvården väntas behovet av tjänster växa, vilket ställer krav på upphandlingen.
Asiasanat: Kommunernas hus avtalsvillkor beslutanderätt hälsovårdstjänster konkurrensutsättning rekommendationer respons tillgång
 Datum: 19.9.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.8.2014) För att utveckla den kommunala servicen behövs lagstiftning som tillåter försök. I synnerhet i en situation där en minskning av kommunernas uppgifter ter sig mycket krävande för staten, behöver vi utrymme för smidigare tänkande och verksamhet, sade
Asiasanat: ekonomi kommuner lagstiftning normer rekommendationer respons service styrelse
 Datum: 28.8.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.8.2014) Kommunförbundet föreslår att det i den nya kommunallagen införs bestämmelser om försöksverksamhet i kommunerna. En allmän bestämmelse om försök skulle göra det möjligt att reagera snabbt i fråga om den lokala utvecklingen och förnyadet av verksamhetsformerna.
Asiasanat: budget demokrati ekonomi finansiering fråga fullmäktige förtroendeuppdrag förtroendevalda förändring kommunallag lag miljö rekommendationer remiss respons styrelse utlåtande valbarhet
 Datum: 21.8.2014 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.8.2014) Under remissrundan för den nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården ska kommunerna ta ställning till tryggandet av kommuninvånarnas välfärd, samkommunernas förvaltning och beslutsfattande samt finansieringen av vård- och produktionsområdena,
Asiasanat: basservice beslutsfattande ekonomi fråga hälsovårdstjänster kommuner lagstiftning material rekommendationer remiss respons samarbete service social- och hälsovård utlåtande välfärd
 Datum: 19.8.2014 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.6.2014) Kommunförbundet understöder regeringens mål att förbättra sysselsättningen och livskraften vid miniregeringsförhandlingarna nästa vecka. Förbundet betonar att mögelsanering av skolor och andra offentliga lokaler samt bastrafikledshållningen har en stor
Asiasanat: anslag beslutanderätt byggnader ekonomi fastigheter kostnader lokaler projekt rekommendationer respons sjukvård självstyrelse skatt skolor social- och hälsovård styrelse utveckling
 Datum: 17.6.2014 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informrerar 27.12.2013) Vid ingången av 2014 inleds i drygt 30 kommuner ett försök där kommunerna testar ett mått på arbets- och funktionsförmågan hos svårsysselsatta personer. Måttet har utvecklats av Kommunförbundet och det används för att kartlägga långvarigt arbetslösa
Asiasanat: anställda arbetsförmåga funktionsförmåga hälsa invånare kommuner produktivitet projekt rekommendationer respons service sysselsättning
 Datum: 27.12.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.12.2013) - Motiveringarna till de riktlinjer för statsandelsreformen som ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling behandlade förra veckan måste klargöras, sade Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen i sitt öppningsanförande vid Kommunförbundets
Asiasanat: basservice finansiering främmande språk förskoleundervisning förändring indikator kommuner kostnader regional utveckling rekommendationer respons skatteinkomster social service statsandelar utbildning yrkeshögskolor
 Datum: 19.12.2013 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.12.2013) Kommunerna informerar allt aktivare på webben framgår det av Kommunförbundets enkät. Informationsenkätens resultat speglar det mångfasetterade finländska kommunfältet: i de stora städerna informerar man mycket och satsar också på informationen, medan
Asiasanat: beslutsfattande budget informatör informatörer invånare kommuner kommunsammanslagning personal rekommendationer respons resultat stora städer städer tillgång
 Datum: 16.12.2013 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.12.2013) Invånarna anser att den tryckta kommunikationen fortfarande är den viktigaste kommunikationskanalen mellan staden och invånarna. Enligt en stickprovsenkät till invånarna i Helsingfors, Jyväskylä, Lahtis och Lovisa önskar mer än 65 procent av dem att staden
Asiasanat: FCG fråga frågor invånare konsultering projekt rekommendationer respons stad städer universitet utvärdering
 Datum: 18.12.2013 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.11.2013) Kommunförbundet skickade den 5 november en enkät till kommunerna om minskningen av kommunernas uppgifter och skyldigheter. Avsikten är att samla in mera praktiska tankar om hur man kan göra för att minska hållbarhetsgapet i den offentliga ekonomin. Samtidigt
Asiasanat: balans basservice ekonomi frågor förtroendevalda rekommendationer respons service tjänsteinnehavare
 Datum: 5.11.2013 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 25.10.2013) Kommunförbundet stöder förslaget av riksdagspartiernas partisekreterare att flytta kommunalvalet till våren, säger Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
Asiasanat: demokrati fråga fullmäktige rekommendationer respons styrelse
 Datum: 25.10.2013 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.10.2013) Fjolårets bästa avhandling pro gradu som behandlar ett kommunalt ämne tar upp esbofamiljers val av skola i årskurs 7–9. Kommunförbundet premierar årligen den bästa kommungradun och ger dessutom två avhandlingar ett hedersomnämnande. (Kommunförbundet
Asiasanat: familjer forskningsprojekt frågor högskolor koulu perheet rekommendationer respons skola universitet utbildning utveckling val
 Datum: 22.10.2013 Storlek: 91KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år