fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.5.2015) Semifinalisterna har utsetts i FM i kommunal marknadsföring, som i år anordnas för tionde gången. Sammanlagt 42 bidrag deltog i tävlingen. (Kommunförbundet informerar 5.5.2015) Semifinalisterna har utsetts i FM i kommunal marknadsföring, som i år anordnas
Asiasanat: Kuntalehti basservice bidrag elinkeinoyhtiö god praxis kustannus lukio marknadsföring ordning organisationer projekti stad strategia utveckling
 Datum: 5.5.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.4.2015) Kommunförbundet har uppdaterat sin rekommendation om ledningen av kommunens verksamhet samt ägar- och koncernstyrningen för kommunalt ägda bolag. Den nya rekommendationen tar fasta på kommunkoncernens särdrag i fråga om ledning, helhetskontroll och
Asiasanat: FCG beredskap bolag ekonomi fråga förvaltningsstadga kommuner koncern konsultering press rekommendation rekommendationer remiss resultat riskhantering samarbete styrelser utvärdering ägarpolitik
 Datum: 29.4.2015 Storlek: 85KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 23.4.2015) Social- och hälsovårdsreformen innebär en exceptionellt stor strukturomläggning inom den offentliga förvaltningen, säger Kommunförbundets styrelse i sitt ställningstagande torsdagen den 23 april. Kommunförbundet understöder en parlamentarisk beredning av
Asiasanat: finansiering fråga livskraft styrelse ställningstagande tillgång
 Datum: 23.4.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.4.2015) Vid Kommunförbundet har det inrättats ett projektkontor (Kunta-KaPA) för att stödja målen för den nationella servicearkitekturen (KaPA). (Kommunförbundet informerar 22.4.2015) Vid Kommunförbundet har det inrättats ett projektkontor (Kunta-KaPA) för att stödja
Asiasanat: chef god praxis kommuner myndigheter organisationer samarbete
 Datum: 22.4.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.4.2015) Sammanlagt 159 personer som vid årsskiftet var fullmäktigeledamöter i sin hemkommun har valts in i den nya riksdagen. Därmed utgör riksdagsledamöterna från "kommunpartierna" 79,5 procent av samtliga invalda. Antalet riksdagsledamöter som arbetar inom
Asiasanat: basservice ekonomi fullmäktige förtroendeuppdrag förtroendevalda hemkommun kommunstyrelse kvinnor landskap livskraft styrelse utveckling
 Datum: 20.4.2015 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.4.2015) I de stora städerna har hälsostationernas kunder på några år blivit betydligt nöjdare med tjänsterna. Det framgår av en enkät som besvarades av 7 700 kunder. Hälsostationerna fick det allmänna vitsordet 4,3 på skalan 1–5, där fem är det högsta möjliga
Asiasanat: hälsa hälsovård kvinnor läkare respons utbildning välfärd
 Datum: 17.4.2015 Storlek: 88KB
Listobjekt
Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi invånare kommuner kommuninvånare projekt register service storlek svenska utveckling utvärdering
 Datum: 27.3.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
Kommunerna deltar allt mer i byggandet av statens landsvägar, framgår det av Kommunförbundets utredning. Projekt som staten svarar för går nödvändigtvis inte att genomföra utan att kommunen deltar. Kommunerna deltar allt mer i byggandet av statens landsvägar, framgår det av Kommunförbundets
Asiasanat: chef form kommuner projekt rekommendation samhällsteknik skatteinkomster trafik
 Datum: 26.3.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
Kommunernas roll när det gäller att sysselsätta personer med en svag ställning på arbetsmarknaden ökar i och med att lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen trädde i kraft i början av året. Lagen ökar kommunernas ansvar när det gäller att ordna service för arbetslösa.
Asiasanat: arbetslöshet arbetsplatser arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte initiativ modell näringspolitik rehabilitering samservice service social- och hälsovård utbildningspolitik
 Datum: 25.3.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
Verksamhetsmodellen för ungdomsgarantin får stöd av kommunerna fastän man inte ännu är nöjd med resultaten av den. Enligt Kommunförbundets enkät är kommunernas centrala budskap att sysselsättningen av unga kräver ett omfattande och långvarigt samarbete.
Asiasanat: fråga frågor lagstiftning organisationer organisations projekt resultat samarbete samarbetsområde service stödåtgärder sysselsättning tjänsteinnehavare ungdomsarbete utbildning utslagning utveckling välfärd yrkesutbildning
 Datum: 18.3.2015 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.3.2015) Statsminister Alexander Stubb gav sin upplysning till riksdagen i dag om genomförandet av det strukturpolitiska programmet under den gångna regeringsperioden. Programmet har initierat ett stort antal reformer som syftat till att minska hållbarhetsunderskottet,
Asiasanat: balans ekonomi produktivitet
 Datum: 11.3.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.3.2015) Förslaget till lag om ordnandet av utbildningen på andra stadiet föll i riksdagen i början av veckan. Därutöver fattar riksdagen ett beslut om förslaget till lag om finansiering av utbildning ännu denna vecka. Grundlagsutskottet har gett ett kritiskt utlåtande
Asiasanat: ekonomi finansiering kommuner kultur lag regel samarbete tillgång tillstånd undervisning utbildning utbildningssystem utlåtande yrkesutbildning
 Datum: 11.3.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.3.2015) Kommunförbundet stöder riktlinjerna från riksdagens grundlagsutskott om att beredningen av lagen om ordnandet av social- och hälsovården ska fortsätta parlamentariskt. Kommunförbundet anser det viktigt att den fortsatta beredningen av reformen sker i enlighet
Asiasanat: basservice fastigheter kommuner samarbete service
 Datum: 5.3.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
De kommunala beslutsfattarna upplever att kommunerna inte fått delta tillräckligt i beredningen av kommunreformspaketet under de senaste åren. Det har varit synnerligen svårt att bereda reformerna och främja dem i praktiken, eftersom beslutsfattandet har varit så oförutsebart.
Asiasanat: arviointi demokrati ekonomi fullmäktige kommuner kunnat publikation service självstyrelse storlek tjänsteinnehavare undersökning universitet utvärdering
 Datum: 3.3.2015 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.2.2015) Kommunförbundets styrelses arbetsutskott anser att lagförslaget om vårdreformen har reviderats i så stor utsträckning i riksdagsbehandlingen att förslaget och bedömningarna om dess konsekvenser bör offentliggöras så snabbt som möjligt och att kommunerna måste
Asiasanat: ekonomi lagstiftning offentlig service service
 Datum: 27.2.2015 Storlek: 81KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år