fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.9.2014) Finlands kommuntidning Fikt förnyas, och målen är satta högt. En projektgrupp arbetar som bäst med att skapa en alldeles ny, svenskspråkig plattform för kommunsektorn. Plattformen, som går under arbetsnamnet Kommuntorget, blir en digital träffpunkt för alla
Asiasanat: Fikt form händelser kommuner rekommendationer respons svenska tredje sektorn utveckling
 Datum: 29.9.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 24.9.2014) Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen intensifierar sitt samarbete för att förbättra kommunernas beredskap inför störningssituationer. I det nya projektet KuntaHuovi tar man tillsammans med kommunerna, räddningsverken och andra myndigheter fram
Asiasanat: beredskap god praxis kunnat myndigheter projekt rekommendationer samarbete stormar
 Datum: 24.9.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.9.2014) Tjänsteupphandlingen inom social- och hälsovården håller på att öka, särskilt inom socialvården väntas behovet av tjänster växa, vilket ställer krav på upphandlingen.
Asiasanat: Kommunernas hus avtalsvillkor beslutanderätt hälsovårdstjänster konkurrensutsättning rekommendationer respons tillgång
 Datum: 19.9.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.9.2014) I Norra Finland har planerats en verksamhetsmodell för ett samarbete inom social- och hälsovårdens informationsförvaltning i regionen. Enligt planerna införs modellen hösten 2014 genom gemensamma beslut av alla 68 kommuner i regionen och de fem
Asiasanat: datateknik kommuner rekommendationer samarbete sjukvårdsdistrikt stad utveckling
 Datum: 11.9.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
Pudasjärvi har prisbelönats som den byavänligaste kommunen år 2014. Finlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf delade ut hederspriset till Pudasjärvi vid Kommunmarknaden i Helsingfors onsdagen den 10 september.
Asiasanat: Kommunmarknaden avfall budget budgetering kultur livskraft närservice rekommendationer samarbete stad stadsdirektör tredje sektorn understöd utveckling
 Datum: 10.9.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet och Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) informerar 2.9.2014) Finlands Kommunförbund och föreningen Kohtuuhintaisten vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) har valt Jouni Parkkonen, 34, till KOVA:s nya verksamhetsledare. Parkkonen inleder sitt värv i början av oktober
Asiasanat: asuminen asunnot boende fråga frågor hyresbostäder kaupunki organisationer rekommendationer studier
 Datum: 2.9.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 1.9.2014) Finlands Kommunförbund, KL-Kuntahankinnat och Sonera har undertecknat ett ramavtal om en koncentrerad nätverkslösning som gör det möjligt att sammanföra kommunernas datanätverk. (Kommunförbundet informerar 1.9.2014) Finlands Kommunförbund, KL-Kuntahankinnat
Asiasanat: KL-Kuntahankinnat avtal chef datakommunikation internet kommuner miljö nätverk rekommendationer samarbete strategi
 Datum: 1.9.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.8.2014) Valdagen vid kommunalvalet bör flyttas från oktober till tredje söndagen i april. Att rösta i val bör göras möjligt också på internet. Kommunförbundet tog ställning till frågan om flytt av valdagen och möjligheten till internetröstning i sitt utlåtande
Asiasanat: budget demokrati folkomröstning fråga frågor fullmäktige internet kommunalskatt kommunalval kostnader lag rekommendationer riksdagsval styrelse utlåtande val valdeltagande
 Datum: 29.8.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.8.2014) Kommunförbundet är nöjt med regeringens budgetändringar, men i fråga om kommunekonomin som helhet var lösningarna en besvikelse. Samtidigt som den utlovade gallringen av kommunernas uppgifter skjuts upp, blir det en hel del nya uppgifter som kommunerna ska
Asiasanat: balans basservice ekonomi fråga frågor förändring kostnader lån rekommendationer servicenivå
 Datum: 29.8.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.8.2014) Årsmötet för Finlands Kommundirektörer rf valde ny styrelse för år 2015 i Björneborg den 29 augusti 2014. Till ordförande för styrelsen valdes stadsdirektör Paavo Tyrväinen från Kurikka och till vice ordförande kommundirektör Heidi Rämö från Hattula.
Asiasanat: kommundirektör rekommendationer sekreterare stadsdirektör styrelse
 Datum: 29.8.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.8.2014) För att utveckla den kommunala servicen behövs lagstiftning som tillåter försök. I synnerhet i en situation där en minskning av kommunernas uppgifter ter sig mycket krävande för staten, behöver vi utrymme för smidigare tänkande och verksamhet, sade
Asiasanat: ekonomi kommuner lagstiftning normer rekommendationer respons service styrelse
 Datum: 28.8.2014 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.8.2014) Kommunförbundet föreslår att det i den nya kommunallagen införs bestämmelser om försöksverksamhet i kommunerna. En allmän bestämmelse om försök skulle göra det möjligt att reagera snabbt i fråga om den lokala utvecklingen och förnyadet av verksamhetsformerna.
Asiasanat: budget demokrati ekonomi finansiering fråga fullmäktige förtroendeuppdrag förtroendevalda förändring kommunallag lag miljö rekommendationer remiss respons styrelse utlåtande valbarhet
 Datum: 21.8.2014 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.8.2014) Regeringen bör vid nästa veckas budgetmangling infria sitt löfte från i fjol att minska kommunernas uppgifter. Resultatet av budgetförhandlingarna ser på förhand dystert ut för kommunernas del: den kommunala ekonomin kan stramas åt ytterligare.
Asiasanat: Kommunernas hus aktiebolag balans basservice ekonomi frågor förskoleundervisning hemvård hälsocentraler invånare kostnader kultur material projekt rekommendationer remontti sjukhus skolor social- och hälsovård undervisning
 Datum: 20.8.2014 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.8.2014) Under remissrundan för den nya lagen om ordnandet av social- och hälsovården ska kommunerna ta ställning till tryggandet av kommuninvånarnas välfärd, samkommunernas förvaltning och beslutsfattande samt finansieringen av vård- och produktionsområdena,
Asiasanat: basservice beslutsfattande ekonomi fråga hälsovårdstjänster kommuner lagstiftning material rekommendationer remiss respons samarbete service social- och hälsovård utlåtande välfärd
 Datum: 19.8.2014 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.8.2014) Finansministeriets budgetförslag för 2015 innebär att den kommunala ekonomin stramas åt ytterligare. Samtidigt som befolkningen åldras och trycket på kommunernas hälsovårdsutgifter är stort, minskar statens finansieringsandel av utgifterna för social- och
Asiasanat: balans basservice ekonomi finansiering hälsocentraler hälsovårdsutgifter invånare projekt rekommendationer remontti service sjukhus skolor statsandelar
 Datum: 6.8.2014 Storlek: 87KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år