fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.11.2015) Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen lyfter fram vikten av kommunernas självbestämmanderätt och de kommande vårdområdenas självstyrelse i beredningen av reformen.
Asiasanat: demokrati fråga initiative kommuner landskap sjukvårdsdistrikt självstyrelse utlåtande val
 Datum: 27.11.2015 Storlek: 77KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.11.2015) Finländarna är rätt nöjda med den kommunala servicen, framgår det av den omfattande invånarenkät som Kommunförbundet genomförde i våras och som besvarades av 12 500 kommuninvånare. Sammanlagt 87 procent av de tillfrågade var nöjda med den kommunala service de
Asiasanat: demokrati ekonomi invånare kommunala tjänster kommuner kommuninvånare kulturtjänster service storlek tillgång undersökning utvärdering
 Datum: 26.11.2015 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.11.2015) Åtta av tio kommuninvånare är nöjda med de kommunala hälsotjänsterna framgår det av Kommunförbundets omfattande invånarundersökning som 12 500 finländare besvarade. De som använt tjänsterna är nöjdare än de som saknar erfarenhet av dem.
Asiasanat: demokrati ekonomi fråga hälsocentraler hälsovårdstjänster invånare kommuner kommuninvånare service social service storlek tandvård tillgång utvärdering äldre
 Datum: 19.11.2015 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.11.2015) Sammanlagt 45 kommuner höjer sin kommunalskattesats för 2016, medan antalet i fjol var 98. Tre kommuner sänker skattesatsen. De kommuner som höjer skattesatsen har inte varit så här få sedan 2001. (Kommunförbundet informerar 18.11.2015) Sammanlagt 45
Asiasanat: boende byggnader ekonomi fråga internet invånare karta kommunalskatt kommuner skatt skatteinkomster statsandelar städer
 Datum: 18.11.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.11.2015) Kommunerna har viktig sakkunskap om de självstyrande områdena för remissrundan som snart börjar. Kommunförbundet inskärper att då utlåtanden ges bör kommunerna ha tillräckligt med fakta att tillgå om de framtida åtagandena och uppgifterna inom olika områden
Asiasanat: finansiering fråga frågor kommuner material nätverk remiss social- och hälsovård styrelse utlåtande
 Datum: 11.11.2015 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.11.2015) – De nya regionala förvaltningsområdena måste följa bestämmelserna i språklagen, konstaterar Kristina Wikberg, Kommunförbundets direktör för svenska och internationella ärenden.
Asiasanat: avtal beslutanderätt fråga garantier lag material närservice samarbete service svenska tvåspråkiga kommuner val vårdpersonal
 Datum: 10.11.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.11.2015) Regeringens riktlinjer om att organiseringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna ska ligga hos 15 självstyrande områden lämnar många detaljfrågor öppna. Kommunförbundet understryker att en verklig beslutanderätt för de självstyrande områdena kräver
Asiasanat: beslutanderätt demokrati hälsa kommunala tjänster kultur lag livskraft motion planläggning service självstyrelse social- och hälsovård sysselsättning trafik tredje sektorn utbildning val välfärd
 Datum: 9.11.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunforbundet informerar 6.11.2015) – Oberoende av hur vårdreformen och regionförvaltningsreformen går vidare, bör vi komma ihåg att självstyrelse omfattar egen beslutanderätt som baserar sig på val, underströk Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen på fredagens seminarium om
Asiasanat: beslutanderätt egendom finansiering kommuner lag nätverk personal service sjukvårdsdistrikt självstyrelse val
 Datum: 6.11.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.11.2015) Arbete efter gymnasiet i form av läroavtalsutbildning kunde leda till en yrkesinriktad examen, föreslår Kommunförbundet.
Asiasanat: Kommunernas hus arbetsgivare arbetskraft arbetsmiljö arbetstagare examen form grundskola gymnasiet läroavtalsutbildning lön nätverk skatt studiepenning utbildning yrkesexamen yrkesutbildning
 Datum: 2.11.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.10.2015) De kommande självstyrande områdena för social- och hälsovården måste få genuin självstyrelse, huvudsakligen enligt samma principer som den kommunala självstyrelsen nu fungerar. Kommunförbundet stöder beskattningsrätt för de kommande självstyrande områdena
Asiasanat: beslutanderätt egendom förändring garantier hälsovårdstjänster kommuner lag livskraft ordning service självstyrelse val
 Datum: 29.10.2015 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.10.2015) Styrelsen för KL-Kustannus som hör till Kommunförbundets koncern har valt konstmagister Marja Honkakorpi, 41, till ny chefredaktör för Kuntalehti och verkställande direktör för KL-Kustannus. (Kommunförbundet informerar 22.10.2015) Styrelsen för KL-Kustannus
Asiasanat: Kommunmarknaden Kuntalehti koncern kundservice kuntatekniikka kustannus pension projekt styrelse
 Datum: 22.10.2015 Storlek: 77KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.10.2015) Kommunförbundets närservicetävling efterlyste nya sätt att underlätta barnfamiljernas vardag. Vinnarna offentliggjordes på torsdagen under forumet för närservice.
Asiasanat: barnfamiljer hemservice hyvinvointi kommuner livskraft närservice rehabilitering social- och hälsovård stad städer tredje sektorn välfärd
 Datum: 22.10.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.10.2015) Klimatarbetet är ändå i praktiken hotat av den nedåtgående ekonomin, framgår det av Kommunförbundets utredning.
Asiasanat: anslag ekonomi ekonomiskt stöd engagemang form invånare klimatpolitik kommuner kostnadsberäkning landskap projekt samarbete strategi utbildning
 Datum: 21.10.2015 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2015) Uppfattningen att kommuninvånarna vill påverka endast sådana angelägenheter som gäller deras egen närmiljö verkar inte hålla streck. Enligt Kommunförbundets invånarenkät är drygt hälften av dem som besvarade enkäten, sammanlagt 51 procent, intresserade att
Asiasanat: befolkningsstruktur demokrati ekonomi frågor förtroendeuppdrag invånare kommuner kommuninvånare material organisation organisations påverkan register service stora städer storlek städer tvåspråkiga kommuner utvärdering
 Datum: 14.10.2015 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet och Finansministeriet informerar 13.10.2015) Tyrnävä kommun och THL:s jämställdhetsinformationstjänst Minna har främjat öppen förvaltning och delaktighet i sin verksamhet. (Kommunförbundet och Finansministeriet informerar 13.10.2015) Tyrnävä kommun och THL:s
Asiasanat: beslutsfattande boende demokrati frivilligt arbete kommuninvånare organisation organisationer stadsdirektör tredje sektorn utveckling
 Datum: 13.10.2015 Storlek: 78KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år