(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 15.2.2017) – Valfriheten är värd att stödjas som princip, men den kan utgöra ett hot för uppfyllandet av reformens mål. Risker som valfriheten medför är ökade kostnader, urholkning av den klientorienterade integrationen och likabehandlingen samt att klienterna styrs
Asiasanat: bolag forskning förändringsstöd initiativ kostnader kunnat kvalitet samarbete service utlåtande
 Datum: 15.2.2017 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.2.2017) Kommunen har friheten och ansvaret att bestämma hurdan konst- och kulturverksamhet den erbjuder sina invånare. Konst och kultur underbygger ortsbornas samhörighet och välfärd, och när verksamheten är som bäst höjer den kommunens image och lockar turister.
Asiasanat: invånare konst kultur museer teatrar välfärd
 Datum: 14.2.2017 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.2.2017) Förhandsröstningen i kommunalvalet börjar den 29 mars. Många olika slags förhandsröstningsställen gör det lättare för kommuninvånarna att rösta i kommunalvalet.
Asiasanat: bibliotek hemkommun invånare kommunalval kommuner lokaler röstning vaalit val
 Datum: 9.2.2017 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.2.2017) Den kommunala ekonomin är i princip en balans- och överskottsekonomi.
Asiasanat: art balans bolag ekonomi frågor hälsovårdstjänster investeringar kommuner landskap landskapsreformen lån modell självstyrelse utlåtande utveckling
 Datum: 8.2.2017 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunforbundet informerar 8.2.2017) Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2016 visar att den kommunala ekonomin utvecklas i rätt riktning. Den bedömningen gör Kommunförbundet i sin analys av förhandsuppgifterna om boksluten. Förändringarna i inkomstunderlaget under de närmaste åren
Asiasanat: balans ekonomi investeringar kommuner lån lånestock material resultat skatteinkomster statsandelar stora städer årsbidrag
 Datum: 8.2.2017 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Disponentförbundet, Fastighetsförbundet, Kommunförbundet och Valvira informerar 16.1.2017) Genom en bestämmelse i tobakslagen som trädde i kraft i början av år 2017 kan husbolag hos kommunen ansöka om att kommunen meddelar rökförbud på lägenhetsbalkonger, innergårdar som används av lägenheterna
Asiasanat: anvisning blankett hörande invånare kostnader myndigheter stad svenska
 Datum: 16.1.2017 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 13.1.2017) Sammanlagt 96 kommuner ändrar sin fullmäktigestorlek för den fyraårsperiod som inleds i juni. Endast två kommuner, Parkano och Nakkila, utökar antalet fullmäktigeledamöter och de övriga 94 minskar fullmäktigestorleken. Alla 295 fastlandskommuner omfattas av
Asiasanat: agenda fråga fullmäktige fullmäktigeledamot invånare jämförelse kommuner kunnat
 Datum: 13.1.2017 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen informerar 3.1.2017) Nya arbetssätt och de förändringar som vård- och landskapsreformen för med sig förutsätter en helt ny typ av beredskap för störnings- och krissituationer i kommunerna. Inom Kommunförbundets och
Asiasanat: avtal beredskap beslutsfattande bolag kommuner landskapsreformen material projekt regionalt samarbete rekommendationer samarbete service utveckling välfärd
 Datum: 3.1.2017 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbund och Vägföreningen i Finland meddelar 28.12.2016) Finlands Kommunförbund och Vägföreningen i Finland genomförde i höstas en enkät om kommunernas syn på totalrevideringen av lagen om enskilda vägar. Av enkätsvaren framgår att största delen av kommunerna vill minska på kommunernas
Asiasanat: beslutanderätt bidrag enskilda vägar fastigheter finansiering form fråga gator invånare kommuner trafik understöd
 Datum: 29.12.2016 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunforbundet informerar 22.12.2016) Esa Nieminen har valts till direktör för kommunikation och samhällsrelationer vid Kommunförbundet. Han tillträder sin befattning den 9 januari 2017. Befattningen är tidsbunden och löper på två och ett halvt år. (Kommunforbundet informerar 22.12.2016) Esa
Asiasanat: kommunikation
 Datum: 22.12.2016 Storlek: 75KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.12.2016) Regeringen har offentliggjort ändringar till de grundläggande lagar om vård- och landskapsreformen som varit på remiss under hösten. Responsen från kommunfältet har beaktats, men korrigeringar kommer att krävas av riksdagen och i den fortsatta beredningen.
Asiasanat: egendom ersättning fastigheter fråga frågor hälsa kostnader lagstiftning landskapsreformen marknaden patienter remiss respons service servicesedlar självstyrelse val välfärd vårdreformen
 Datum: 22.12.2016 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.12.2016) Enligt en enkätundersökning som Arbetshälsoinstitutet genomförde bland personalen i 34 kommuner (10 920 uppgiftslämnare) angav drygt en tredjedel att de mött omstruktureringar under det senaste halvåret, och var femte anställds arbetsuppgifter hade ändrats.
Asiasanat: Kommunarbetsgivarna anställda arbetsgivare arbetshälsa arbetskarriär demokrati ekonomi engagemang förändring henkilöstöjohtaminen hyvinvointi kommuner kvinnor personalledning projekt samarbete service storlek utveckling utvärdering äldre
 Datum: 16.12.2016 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.12.2016) Vård- och landskapsreformen är halvfärdig och beredningen har framskridit i otakt i landskapen. Det framgår av en enkät i realtid bland kommunala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare. Enkäten som ingår i forskningsprogrammet ARTTU2 besvarades av 175
Asiasanat: form fråga förtroendevalda invånare kommuner landskapsreformen ledande tjänsteinnehavare remiss resultat tjänsteinnehavare universitet vårdreformen
 Datum: 16.12.2016 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 15.12.2016) Gemensamma invånare och överlappande ansvarsåtaganden tvingar de nya landskapen och kommunerna att bygga upp ett samarbete. Kommunförbundet har tillsammans med ett flertal kommuner sammanställt ett omfattande paket av uppgifter som kräver samarbete. I
Asiasanat: arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avtal initiativ invånare kommundirektör kommuner maakunta samarbete service tredje sektorn yhteistyö
 Datum: 15.12.2016 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.12.2016) Kommunfullmäktige i Finland sammanträder i snitt åtta gånger per år, framgår det av Kommunförbundets utredning. Skillnaderna mellan kommunerna är stora: Fullmäktige i Juankoski sammanträdde två gånger och fullmäktige i Helsingfors 21 gånger per år.
Asiasanat: demokrati ekonomi fullmäktige förhandlingar förändring intressebevakning kommunalval kommuner kommunstyrelse laglighet landskapsreformen social- och hälsovård styrelser vårdreformen
 Datum: 9.12.2016 Storlek: 83KB
 

 Kommunerna.net