fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 23.4.2014) Fem vidsträckta vårdområden kan inte producera social- och hälsovårdstjänster, utan produktionen måste vara i kommunernas händer, närmare invånarna. Det anser Kommunförbundet i sin första bedömning av den kommande modellen för hur social- och
Asiasanat: basservice hälsovårdstjänster kommuner kö marknaden modell organisation organisationer rekommendationer service sjukvård svenska val
 Datum: 23.4.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 23.4.2014) Ökningen i kommunernas IT-utgifter har under tre år varit fyra miljoner euro, och utgifterna uppgår till sammanlagt 831 miljoner euro. Då man beaktar förändringen i penningvärdet och jämför ökningen med kommunalekonomins index, har IT-utgifterna relativt sett
Asiasanat: FCG Finnish Consulting Group beredskap boende demokrati fastigheter form fråga föräldrar hälsovårdssektorn index invånare kommuner kostnader kultur kunnat kuntayhtymät lärare miljö organisationer rekommendationer rekrytering samarbete service skola skolor trafik undervisning
 Datum: 23.4.2014 Storlek: 95KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.4.2014) Kommunförbundets styrelse anser att en parlamentarisk beredning av vårdreformen är en bra utgångspunkt. I beredningen bör åsikterna på kommunfältet höras. Kommunerna har den gedignaste praktiska erfarenheten av att organisera social- och hälsovårdstjänsterna
Asiasanat: basservice effektivitet frågor hälsa hälsovårdstjänster kommuninvånare lagstiftning närservice produktivitet rekommendationer resultat samarbete samarbetsområden styrelse välfärd
 Datum: 10.4.2014 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.4.2014) Facebook är det sociala medieverktyg som kommunerna använder mest, framgår det av Kommunförbundets enkät om kommunernas webbkommunikation och användning av sociala medier. Alla kommuner med över 20 000 invånare som besvarat enkäten är med i Facebook och största
Asiasanat: barnfamiljer fråga invånare kommuner kundservice marknadsföring organisationer rekommendationer stora städer svenska tillgång
 Datum: 8.4.2014 Storlek: 89KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 3.4.2014) Det basserviceprogram som ingår i regeringens ramuppgörelse avslöjar att staten fortsätter med nedskärningar som riktar sig mot kommunerna. Statsandelarna till kommunerna skärs ner kännbart och genom nya metoder, säger Kommunförbundets vice vd Timo Kietäväinen
Asiasanat: basservice ekonomi finansiering hallitusohjelma kommuner rekommendationer service social- och hälsovård
 Datum: 3.4.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(​Kommunförbundet informerar 3.4.2014) Kommunerna uppskattar att övergången till elektroniska studentskrivningar kommer att kräva investeringar i framför allt apparatur. Det framgår av enkätresultatet för gymnasiernas del i Kommunförbundets och FCG:s IT-kartläggning. Två tredjedelar av de kommuner
Asiasanat: FCG budget finansiering frånvaro investeringar invånare kommuner material meddelanden rekommendationer tillgång utbildning
 Datum: 3.4.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.4.2014) – De finländska kommunerna står sig i internationell jämförelse och andra kan ta modell av de goda resultat som systemet gett upphov till. Vad gäller den omfattande vårdreformen är det viktigt att sörja för att det kommunbaserade, demokratiska välfärdssystemet
Asiasanat: EU-politik ekonomi hållbar utveckling jämförelse livskraft modell produktivitet rekommendationer resultat skada styrelse välfärd
 Datum: 2.4.2014 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.3.2014) Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ser positivt på att social- och hälsovårdsreformen fortsätter i parlamentarisk beredning. Kommunsektorn får inte uteslutas ur beredningen, utan kommunerna bör engageras.
Asiasanat: ekonomi hälsa kostnader rekommendationer statsandelar strukturomvandling välfärd
 Datum: 28.3.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.3.2014) Det behövs mer sysselsättningsfrämjande tjänster, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte samt mentalvårdstjänster och tjänster inom missbrukarvården. Det framgår av Kommunförbundets enkät som utredde nuläget i socialarbetet för vuxna och arbetet med
Asiasanat: arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte differentiering hamnar kommuner rekommendationer samarbetsområden toimeentulotuki utkomststöd äldre
 Datum: 27.3.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.3.2014) Nurmijärvi kommuns verksamhetsmodell för tidigt öppet samarbete inom barnskyddet belönades som bästa kommunala barnskyddsinsats. Förtjänstfulla kommunala barnskyddsinsatser prisbelönades vid seminariet för socialvårdsledningen som hölls den 27 mars i
Asiasanat: Kommunernas hus barn barnskydd chef familj familjer kunnat kvinna malli nätverk rekommendationer samarbete service stad utvecklingsprojekt öppenvård
 Datum: 27.3.2014 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.3.2014)) – Det är av största vikt att uppgifterna inom det kommunala socialväsendet tas i beaktande på lika villkor som hälso- och sjukvårdsuppgifterna vid beredningen av de fem nya vårdområdena, framhöll Kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma på Sosiaalijohdon
Asiasanat: Kommunernas hus fråga frågor hälsa närservice organisation rekommendationer samarbete tillgång utveckling välfärd
 Datum: 27.3.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.3.2014) Kommunförbundet anser att de beslut som fattades vid ramförhandlingarna går i rätt riktning men uttrycker oro för de underdimensionerade kostnadsberäkningarna och tilläggsuppgifterna. Förbundet ser positivt på att sparåtgärderna i första hand riktar sig mot
Asiasanat: avdrag balans dagvård ekonomi fråga kostnader rekommendationer service statsandelar utbildning utkomststöd
 Datum: 26.3.2014 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 24.3.2014) De gemensamma riktlinjer för reformen av social- och hälsovårdstjänsterna som regerings- och oppositionspartierna i går offentliggjorde ändrar markant kommunernas roll i tillhandahållandet av social- och hälsovårdstjänsterna. Kommunförbundet ser flera olösta
Asiasanat: basservice demokrati fråga frågor hälsa hälsovårdstjänster lagstiftning närservice organisation rekommendationer remiss samarbete välfärd
 Datum: 24.3.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 23.3.2014) Den reform av social- och hälsovårdstjänsterna som regeringspartierna och oppositionspartierna idag kommit överens om bygger på fem vårdområden och den kommunbaserade modellen försvinner. Helhetslösningen är överraskande ur kommunernas synvinkel och kommer att
Asiasanat: finansiering frågor hälsa hälsovårdstjänster kommunala tjänster närservice rekommendationer rösträtt service social- och hälsovård styrelse utlåtande välfärd
 Datum: 24.3.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.3.2014) Arbetsgruppen med uppgift att revidera lagen om småbarnsfostran har skrivit en rapport som innehåller flera nya uppgifter och förpliktelser jämfört med den gällande lagstiftningen. På grund av olika uppfattningar inom arbetsgruppen har man inte kunnat beräkna
Asiasanat: barn behörighet dagvård form fråga frågor kultur kunnat lag rekommendationer service småbarnsfostran undervisning utbildning intressebevakning
 Datum: 21.3.2014 Storlek: 85KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år