fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.8.2015) Årsmötet för Finlands Kommundirektörer rf valde ny styrelse för år 2016 i Villmanstrand den 27.8.2015. Till ordförande för styrelsen valdes kommundirektören i Lempäälä Heidi Rämö och till vice ordförande stadsdirektören i Joensuu Kari Karjalainen.
Asiasanat: sekreterare styrelse
 Datum: 27.8.2015 Storlek: 76KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.8.2015) Unga kommundirektörer ser det som sin uppgift att möjliggöra och samordna, visar en undersökning som utförts för Kommunförbundet vid Tammerfors universitet. En ledare stöder andras inlärning och utveckling samt samordnar olika tänkesätt. I stället för att
Asiasanat: ekonomi framtid fråga funktionsförmåga förändring kommuner kriser kuntajohtaminen ledarskap muutos näringar organisation projekt storlek städer undersökning universitet utveckling
 Datum: 27.8.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.8.2015) Enligt Kommunförbundets enkätresultat anser kommun- och stadsdirektörerna att en minskning av kommunernas kostnader är regeringsprogrammets viktigaste spetsprojekt med tanke på kommunerna. Spetsprojektet gavs de flesta tior på skalan 1–10. (Kommunförbundet
Asiasanat: ekonomi hallitusohjelma jämförelse kostnader kunnat media projekt tiedotteet utbildning
 Datum: 26.8.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 24.8.2015) En stor del av kommunerna har inte kunnat tillhandahålla alla elev- och studerandevårdstjänster i enlighet med lagen som trädde i kraft för ett år sedan. Det beror ofta på kommunernas ekonomiska situation och tillgången på personal. Kommunförbundets enkät
Asiasanat: balans datasekretess finansiering form fråga god praxis hälsa johtaminen kommuner kunnat personal rekrytering rektorer resultat samarbete service skola tillgång välfärd
 Datum: 24.8.2015 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.8.2015) Tre av fyra kommuner i Fastlandsfinland erbjuder kommuninvånarna servicesedlar inom social- och hälsovården och barndagvården för köp av kommunal service. Det visar Kommunförbundets enkät. Användningen av servicesedlar har ökat stadigt inom såväl social- och
Asiasanat: hemservice hemsjukvård hälsovårdstjänster kommunal service kommuner kö ledighet regel samarbetsområden serviceboende servicesedlar sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård tandvård tillgång tredje sektorn
 Datum: 21.8.2015 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.8.2015) Ny verkställande direktör för Finlands Kommunförbund är Jari Koskinen. Ny vice verkställande direktör är Hanna Tainio. Kommunförbundets styrelse utsåg de nya direktörerna torsdagen den 20.8. (Kommunförbundet informerar 20.8.2015) Ny verkställande direktör
Asiasanat: Kommunarbetsgivarna ekonomi fullmäktige fullmäktigeledamot jord kommuner kultur landskapsförbund media medicine service sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård styrelse städer undervisning val
 Datum: 20.8.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.8.2015) – För att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter bör hela lagstiftningen som gäller de kommunala tjänsterna ses över systematiskt. Arbetet bör vara fortlöpande och inte handla om enskilda uppgifter, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör
Asiasanat: ekonomi finansiering fråga lag regel utvärdering
 Datum: 18.8.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.8.2015) Kommunförbundet är i stora drag tillfreds med utredarnas riktlinjer, i synnerhet med förslaget om att kommunerna i samband med vård- och regionförvaltningsreformen frigörs från finansieringsansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna.
Asiasanat: basservice frågor hälsa hälsocentraler livskraft modell service sjukhus val
 Datum: 14.8.2015 Storlek: 77KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.8.2015) Enligt Finansministeriets budgetförslag kommer statens åtgärder att stärka den kommunala ekonomin med 450 miljoner euro nästa år, men enligt Kommunförbundets bedömning är detta överdimensionerat. Ministeriets uppskattning beaktar inte att den tidsbegränsade
Asiasanat: balans ekonomi
 Datum: 12.8.2015 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.7.2015) Invånarna i urbana kommuner och i icke sammanslagna kommuner har en positivare syn på hemkommunens attraktionskraft än invånarna i andra kommuner. Det samma gäller också dem som bor i kommunens centrumområde. Detta framgår av invånarenkäten ARTTU2, som cirka
Asiasanat: barn befolkningsstruktur boende demokrati ekonomi fråga hemkommun hushåll invånare kommuner kommuninvånare register service stad storlek utvärdering
 Datum: 16.7.2015 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.6.2015) Kommunförbundets nuvarande verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma avgår och blir direktör vid FPA.
Asiasanat: medicine
 Datum: 26.6.2015 Storlek: 76KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 15.6.2015) Kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader höll sig år 2014 på föregående års nivå. Det framgår av Kommunförbundets årliga jämförelse av de stora städernas och de medelstora kommunernas social- och hälsovårdskostnader. (Kommunförbundet informerar 15.6.2015)
Asiasanat: fråga hemtjänst institutionsvård invånare jämförelse kommuner kostnader resultat samarbetsområde samkommun service social- och hälsovård stad stadsdirektör stora städer städer äldre åldrande
 Datum: 15.6.2015 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.6.2015) Befattningarna som verkställande direktör och vice verkställande direktör vid Finlands Kommunförbund lediganslås på tisdag. De nya direktörerna kommer att väljas på förbundsstyrelsens sammanträde i augusti.
 Datum: 12.6.2015 Storlek: 75KB
Listobjekt
(Kommundörbundet informerar 11.6.2015) Beredningen av social- och hälsovårdsreformen bör bygga på en bred parlamentarisk grund där ansvaret tydligt ligger hos statsrådet och det engageras tillräckligt med sakkunniga från både staten och kommunerna. I det ställningstagande som Kommunförbundets
Asiasanat: beslutanderätt ekonomi finansiering frågor kostnader livskraft samarbete service styrelse ställningstagande
 Datum: 11.6.2015 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.6.2015) Ungdomsväsendet, biblioteket, kulturväsendet och skolorna är de aktivaste användarna av verktygen för sociala medier. Genom sociala medier vill man i första hand nå kommuninvånarna och särskilt de unga, men också turister och potentiella återflyttare.
Asiasanat: intranät invånare kommuner stora städer städer utbildning
 Datum: 11.6.2015 Storlek: 82KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år