fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.10.2014) Kommunerna förväntar sig att vårdreformen ska ge utrymme för lokala innovationer och försök. De ger många rättelseförslag i sina utlåtanden om utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården. De understöder modellen med fem vårdområden, men ser
Asiasanat: ekonomi hamn hälsa kommuner lag rekommendationer samkommun självstyrelse småbarnsfostran social- och hälsovård styrelse tillgång utlåtande välfärd
 Datum: 22.10.2014 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Centralförbundet för Barnskydd, Huoltaja-säätiö och Kommunförbundet informerar 20.10.2014) Centralförbundet för Barnskydd, Huoltaja-säätiö och Kommunförbundet efterlyser igen årets mest förtjänstfulla kommunala barnskyddsinsats. Med priset vill man påminna om vikten av preventivt arbete och hitta
Asiasanat: anställda barn barnskydd beslutsfattande frågor föräldrar god praxis kommuner nuoret rekommendationer samarbete service socialsektorn städer
 Datum: 20.10.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 16.10.2014) Kommunförbundet väntar sig ett flertal preciseringar i modellen med fem vårdområden för ordnandet av social- och hälsovården. Förbundets styrelse gav ett utlåtande om regeringens proposition på torsdag. I den fortsatta beredningen måste det säkerställas att
Asiasanat: basservice ekonomi fullmäktige hälsofrämjande kommuner kultur lag offentlig service rekommendationer resultat samarbete samkommun samservice service servicesedlar självstyrelse social- och hälsovård styrelse utlåtande
 Datum: 16.10.2014 Storlek: 89KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet informerar 16.10.2014)I mitten av oktober öppnar Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet en ny tjänst där kommunerna kan få rådgivning om social- och hälsovårdsreformen. (Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet
Asiasanat: Vanliga frågor databank e-post ekonomi frågor personal rekommendationer samarbete
 Datum: 16.10.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2014) - Kommunen är också i den kommande vårdstrukturen den enhet som känner bäst till sina invånare och övergripande kan sörja för att invånarna mår bra. Demokratin får inte glömmas bort mitt i de stora omvälvningarna sade Kommunförbundets styrelseordförande,
Asiasanat: Kommunernas hus demokrati flyttning fråga frågor invånare livskraft närdemokrati rekommendationer service utlåtande utveckling val välfärd
 Datum: 14.10.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.20.2014) EU:s Regionkommitté betonar i sitt yttrande "Åtgärder för att stödja skapandet av ekosystem för grundandet av högteknologiska företag", som publicerades i Bryssel i går kväll, att insatserna för att nå tillväxt inom högteknologin bör utökas och effektiviseras
Asiasanat: Regionkommittén arbetsplatser beskattning delegation frågor förändring grundande kommission lagstiftning miljö rekommendationer social- och hälsovård sysselsättning tillgång utbildning
 Datum: 8.10.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 3.10.2014) Att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter ser fullmäktigeordförandena och kommunstyrelsernas ordförande och kommundirektörerna som det viktigaste målet för följande regeringsperiod. Nästa regering ska fortsätta balansera den kommunala ekonomin. Som
Asiasanat: avtal balans ekonomi finansiering fullmäktige kommuner kostnader livskraft normer regeringsprogram regionpolitik rekommendationer service serviceboende styrelse utlåtande val välbefinnande norm
 Datum: 3.10.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.10.2014) Elina Lehto-Häggroth, biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet i Vanda, har tilldelats Kommunförbundets utmärkelse Bildningsvisionären torsdagen den 2 oktober 2014 under Bildningsväsendets riksomfattande förhandlingsdagar i Kommunernas hus i
Asiasanat: Kommunernas hus anställda informationstjänster kommundirektör kultur kulturtjänster rekommendationer service småbarnsfostran stad stadsdirektör undervisning utbildning vuxenutbildning
 Datum: 2.10.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.9.2014) Finlands kommuntidning Fikt förnyas, och målen är satta högt. En projektgrupp arbetar som bäst med att skapa en alldeles ny, svenskspråkig plattform för kommunsektorn. Plattformen, som går under arbetsnamnet Kommuntorget, blir en digital träffpunkt för alla
Asiasanat: Fikt form händelser kommuner rekommendationer respons svenska tredje sektorn utveckling
 Datum: 29.9.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 24.9.2014) Kommunförbundet och Försörjningsberedskapscentralen intensifierar sitt samarbete för att förbättra kommunernas beredskap inför störningssituationer. I det nya projektet KuntaHuovi tar man tillsammans med kommunerna, räddningsverken och andra myndigheter fram
Asiasanat: beredskap god praxis kunnat myndigheter projekt rekommendationer samarbete stormar
 Datum: 24.9.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.9.2014) Tjänsteupphandlingen inom social- och hälsovården håller på att öka, särskilt inom socialvården väntas behovet av tjänster växa, vilket ställer krav på upphandlingen.
Asiasanat: Kommunernas hus avtalsvillkor beslutanderätt hälsovårdstjänster konkurrensutsättning rekommendationer respons tillgång
 Datum: 19.9.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.9.2014) I Norra Finland har planerats en verksamhetsmodell för ett samarbete inom social- och hälsovårdens informationsförvaltning i regionen. Enligt planerna införs modellen hösten 2014 genom gemensamma beslut av alla 68 kommuner i regionen och de fem
Asiasanat: datateknik kommuner rekommendationer samarbete sjukvårdsdistrikt stad utveckling
 Datum: 11.9.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
Pudasjärvi har prisbelönats som den byavänligaste kommunen år 2014. Finlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf delade ut hederspriset till Pudasjärvi vid Kommunmarknaden i Helsingfors onsdagen den 10 september.
Asiasanat: Kommunmarknaden avfall budget budgetering kultur livskraft närservice rekommendationer samarbete stad stadsdirektör tredje sektorn understöd utveckling
 Datum: 10.9.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet och Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) informerar 2.9.2014) Finlands Kommunförbund och föreningen Kohtuuhintaisten vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) har valt Jouni Parkkonen, 34, till KOVA:s nya verksamhetsledare. Parkkonen inleder sitt värv i början av oktober
Asiasanat: asuminen asunnot boende fråga frågor hyresbostäder kaupunki organisationer rekommendationer studier
 Datum: 2.9.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 1.9.2014) Finlands Kommunförbund, KL-Kuntahankinnat och Sonera har undertecknat ett ramavtal om en koncentrerad nätverkslösning som gör det möjligt att sammanföra kommunernas datanätverk. (Kommunförbundet informerar 1.9.2014) Finlands Kommunförbund, KL-Kuntahankinnat
Asiasanat: KL-Kuntahankinnat avtal chef datakommunikation internet kommuner miljö nätverk rekommendationer samarbete strategi
 Datum: 1.9.2014 Storlek: 88KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år