fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.
Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 1.10.2015) Utmärkelsen Bildningsvisionären gick i år till bildningsdirektören i Karleby, pedagogie doktor Peter Johnson. (Kommunförbundet informerar 1.10.2015) Utmärkelsen Bildningsvisionären gick i år till bildningsdirektören i Karleby, pedagogie doktor Peter Johnson.
Asiasanat: Kommunernas hus bildningsväsen förtroendeuppdrag lärare nätverk rektor stad stadsdirektör
 Datum: 1.10.2015 Storlek: 77KB
Listobjekt
Finlands Kommunförbund och (Kommunförbundet informerar 30.9.2015) Svenska Finlands folkting tillsätter en gemensam referensgrupp med uppdrag att följa med de svenska frågorna i social- och hälsovårdreformen och regionförvaltningsreformen.
Asiasanat: fråga frågor kommuner samarbete service svenska
 Datum: 30.9.2015 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.9.2015) Kommunerna är villiga att inrätta mottagningscentraler för asylsökande på frivillig grund, framhöll Timo Kietäväinen, vice vd vid Kommunförbundet, under landskapsbesöket i Egentliga Finland i Åbo den 29 september 2015.
Asiasanat: asylsökande beslutsfattande budget ersättning fråga frågor organisationer personal resultat samarbete tillgång
 Datum: 29.9.2015 Storlek: 77KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 25.9.2015) De frivilliga insatserna i språkundervisningen för asylsökande bör utvidgas till hela landet, framhåller Kommunförbundets nätverk för sektorchefer inom bildningsväsendet. Nätverket önskar att Utbildningsstyrelsen vidtar åtgärder i saken.
Asiasanat: Utbildningsstyrelsen asylsökande barn förskoleundervisning lag lärare material nätverk svenska undervisning utbildning
 Datum: 25.9.2015 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Kommunförbundet meddelar 22.9.2015) (Arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet och Kommunförbundet meddelar 22.9.2015)
Asiasanat: asylsökande avtal ersättning finansiering invandrare invandring kommuner kommuninvånare kostnader service skolor social- och hälsovård statsandelar
 Datum: 22.9.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Projektet UNA och Kommunförbundet informerar 15.9.2015) Flest sjukvårdsdistrikt utanför huvudstadsregionen och många stora städer har förenat sina krafter för att planera ett nytt övergripande informationssystem inom social- och hälsovården. Avsikten är att finna ett koncept för ett
Asiasanat: hälsovårdstjänster informationssystem kunnat organisation regionalt samarbete samarbete sjukvård sjukvårdsdistrikt stora städer städer
 Datum: 15.9.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.9.2015) Kommunförbundet anser det viktigt att regeringen har inlett besparingar och åtgärder som gäller de offentliga utgifterna i syfte att höja Finlands konkurrenskraft. Därmed läggs grunden till en balansering av de offentliga finanserna och en höjning av
Asiasanat: arbetslöshet asylsökande ekonomi fråga företagstjänster trafik
 Datum: 10.9.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.9.2015) Ii har prisbelönats som den byavänligaste kommunen år 2015. Finlands Kommunförbund och Byaverksamhet i Finland rf delade ut hederspriset torsdagen den 10 september på Kommunmarknaden i Helsingfors.
Asiasanat: Finlands kommunförbund Kommunmarknaden affärsverk budget delegation finansiering hållbar utveckling initiativ kommundirektör kommuner kultur livskraft marknadsföring meddelanden närservice projekt samarbete tillgång understöd ungdomsarbete utbildning utveckling välfärd
 Datum: 10.9.2015 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.8.2015) Årsmötet för Finlands Kommundirektörer rf valde ny styrelse för år 2016 i Villmanstrand den 27.8.2015. Till ordförande för styrelsen valdes kommundirektören i Lempäälä Heidi Rämö och till vice ordförande stadsdirektören i Joensuu Kari Karjalainen.
Asiasanat: sekreterare styrelse
 Datum: 27.8.2015 Storlek: 76KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.8.2015) Unga kommundirektörer ser det som sin uppgift att möjliggöra och samordna, visar en undersökning som utförts för Kommunförbundet vid Tammerfors universitet. En ledare stöder andras inlärning och utveckling samt samordnar olika tänkesätt. I stället för att
Asiasanat: ekonomi framtid fråga funktionsförmåga förändring kommuner kriser kuntajohtaminen ledarskap muutos näringar organisation projekt storlek städer undersökning universitet utveckling
 Datum: 27.8.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.8.2015) Enligt Kommunförbundets enkätresultat anser kommun- och stadsdirektörerna att en minskning av kommunernas kostnader är regeringsprogrammets viktigaste spetsprojekt med tanke på kommunerna. Spetsprojektet gavs de flesta tior på skalan 1–10. (Kommunförbundet
Asiasanat: ekonomi hallitusohjelma jämförelse kostnader kunnat media projekt tiedotteet utbildning
 Datum: 26.8.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 24.8.2015) En stor del av kommunerna har inte kunnat tillhandahålla alla elev- och studerandevårdstjänster i enlighet med lagen som trädde i kraft för ett år sedan. Det beror ofta på kommunernas ekonomiska situation och tillgången på personal. Kommunförbundets enkät
Asiasanat: balans datasekretess finansiering form fråga god praxis hälsa johtaminen kommuner kunnat personal rekrytering rektorer resultat samarbete service skola tillgång välfärd
 Datum: 24.8.2015 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.8.2015) Tre av fyra kommuner i Fastlandsfinland erbjuder kommuninvånarna servicesedlar inom social- och hälsovården och barndagvården för köp av kommunal service. Det visar Kommunförbundets enkät. Användningen av servicesedlar har ökat stadigt inom såväl social- och
Asiasanat: hemservice hemsjukvård hälsovårdstjänster kommunal service kommuner kö ledighet regel samarbetsområden serviceboende servicesedlar sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård tandvård tillgång tredje sektorn
 Datum: 21.8.2015 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.8.2015) Ny verkställande direktör för Finlands Kommunförbund är Jari Koskinen. Ny vice verkställande direktör är Hanna Tainio. Kommunförbundets styrelse utsåg de nya direktörerna torsdagen den 20.8. (Kommunförbundet informerar 20.8.2015) Ny verkställande direktör
Asiasanat: Kommunarbetsgivarna ekonomi fullmäktige fullmäktigeledamot jord kommuner kultur landskapsförbund media medicine service sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård styrelse städer undervisning val
 Datum: 20.8.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.8.2015) – För att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter bör hela lagstiftningen som gäller de kommunala tjänsterna ses över systematiskt. Arbetet bör vara fortlöpande och inte handla om enskilda uppgifter, säger Kommunförbundets vice verkställande direktör
Asiasanat: ekonomi finansiering fråga lag regel utvärdering
 Datum: 18.8.2015 Storlek: 80KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år