fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 30.6.2014) Verkställigheten av lagen om elev- och studerandevård som träder i kraft den 1 augusti innebär stora utmaningar, framgår det av Kommunförbundets enkät till kommunerna. Majoriteten av de kommuner som besvarat enkäten bedömde att det är svårt att genomföra
Asiasanat: daghem förskoleundervisning invånare kommuner kostnader kunnat personal rekommendationer skola stora städer tillgång elevvård studenthälsovård
 Datum: 30.6.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.6.2014) Kommunförbundet ser positivt på att de nya gemensamma servicekontoren testas i pilotprojekt som genomförs i fem olika kommuner. Nu planeras gemensamma serviceställen för den offentliga förvaltningen. Vid serviceställena erbjuds utöver kommunal service också
Asiasanat: kommunal service kommuner kundservice rekommendationer remiss service
 Datum: 26.6.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 25.6.2014) Kommunförbundet ser positivt på att social- och hälsovårdstjänsterna i fortsättningen tillhandahålls och produceras med utgångspunkt i kommunerna. I landet bildas fem social- och hälsovårdsområden, dvs. kommunbaserade samkommuner med ansvar för att
Asiasanat: finansiering frågor initiativ rekommendationer service social- och hälsovård styrelse utlåtande
 Datum: 25.6.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 24.6.2014) Pedagogie magister Terhi Päivärinta har valts till direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet. Hon inleder sin tjänstgöring den 1 oktober 2014. Päivärinta lämnar sin nuvarande tjänst som administrativ direktör för Sastamala
Asiasanat: ledarskap rekommendationer
 Datum: 24.6.2014 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.6.2014) Åtta av tio klienter inom kommunernas sysselsättningstjänster har hög motivation att skaffa sig ett arbete. Det framgår av Kommunförbundets mätning av funktionsförmågan bland långtidsarbetslösa. Bara 15 procent av de tillfrågade var inte beredda att ta emot
Asiasanat: arbetsförmåga arbetslöshet chef forskningsprojekt frågor funktionsförmåga företagare hamnar hälsa kommuner material projekt rekommendationer skola sysselsättning utbildning
 Datum: 19.6.2014 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.6.2014) Kommunförbundet understöder regeringens mål att förbättra sysselsättningen och livskraften vid miniregeringsförhandlingarna nästa vecka. Förbundet betonar att mögelsanering av skolor och andra offentliga lokaler samt bastrafikledshållningen har en stor
Asiasanat: anslag beslutanderätt byggnader ekonomi fastigheter kostnader lokaler projekt rekommendationer respons sjukvård självstyrelse skatt skolor social- och hälsovård styrelse utveckling
 Datum: 17.6.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 17.6.2014I Kostnaderna för hälso- och sjukvården ökade i de stora städerna år 2013 med i snitt tre procent jämfört med föregående år. Med beaktande av löne- och prisutvecklingen steg realkostnaderna med 1,5 procent vilket är en förändring i utvecklingen jämfört med de
Asiasanat: förändring hemtjänst invånare jämförelse kommuner kostnader kunnat rekommendationer samarbetsområde samkommun social- och hälsovård stadsdirektör stora städer städer
 Datum: 17.6.2014 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.6.2014) Totalt 85 av fastlandskommunerna betalar kommuntillägg till hemvårdsstödet för barn. Kommuntillägg till stödet för privat vård av barn betalas av 123 kommuner. Tillägg betalas nu i en något mindre omfattning än för två år sedan. Uppgifterna framgår av
Asiasanat: barn dagvård familjer hemvård hemvårdsstöd kommuner material rekommendationer servicesedel servicesedlar småbarnsfostran val äldre
 Datum: 11.6.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.6.2014) De förestående miniregeringsförhandlingarna bör stärka kommunernas livskraft. Det är viktigt att reservera finansiering för grundläggande reparationer av kommunernas byggnader, trafikprojekt och genomförande av bredbandsprogrammet.
Asiasanat: byggnader ekonomi finansiering landskap livskraft projekt rekommendationer service självstyrelse universitet
 Datum: 10.6.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.6.2014) Kommunförbundet anser att kostnadsberäkningarna är bristfälliga i lagförslaget om förlängning av läroplikten för hela åldersklassen. Förslaget om att höja läroplikten till 17 år kräver därför att kostnadseffekterna bedöms noggrannare och att kommunerna ersätts
Asiasanat: fråga grundskola rekommendationer specialundervisning utbildning utlåtande
 Datum: 10.6.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.6.2014) – När kommun- och vårdreformen framskrider gäller det att komma ihåg kommunens primära uppgift att tillgodose invånarnas behov och trygga den lokala livskraften.
Asiasanat: beredskap ekonomi rekommendationer service servicestruktur
 Datum: 6.6.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 3.6.2014) De förtroendevalda som innehar ansvarsfulla positioner är tvungna att uppge sina bindningar noggrannare än förr om den nya kommunallagen antas i föreslagen form. Särskilda register om bindningar upprättas som en del av föresatsen att öka transparensen och
Asiasanat: Kommunernas hus arvode balans bokslut borgmästare ekonomi form förtroendeuppdrag förtroendevalda kommunallag kommuner ledarskap register rekommendationer remiss
 Datum: 3.6.2014 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.5.2014) Tjänsterna inom hemvården kan effektiveras om personalen smidigare än i dag riktas efter klienternas behov. Om anhopningen av arbetet och problemen med hemvårdsområdena kan lösas, underlättar det tryggandet av tjänsterna när antalet äldre och deras behov ökar.
Asiasanat: anställda finansiering god praxis hemservice hemvård kostnader organisation projekt rekommendationer skift utveckling äldre
 Datum: 28.5.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.5.2014) Vid FM i kommunal marknadsföring, som nu ordnades för nionde gången, gick medaljplatserna till Helsingfors, Esbo och Akaa. Sammanlagt 59 bidrag anmäldes till tävlingen. Priserna delades ut vid Piiri-evenemanget 2014 på M/S Wasa Express mellan Umeå och Vasa den
Asiasanat: Kuntalehti basservice bidrag god praxis invånare kustannus marketing marknadsföring matkailu medalj media organisationer rekommendationer samarbete sekreterare stad utbildning
 Datum: 23.5.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.5.2014) Kommunerna upplever att det hör till deras verksamhet att stödja idrott och motion och främjar därför kommuninvånarnas motion på ett allt bredare plan inom kommunens tjänster. I Kommunförbundets enkät nämndes motion t.ex. som en av arbetsformerna inom det
Asiasanat: bibliotek form förtroendevalda grönområden hälsa hälsofrämjande indikator kommuner motion rekommendationer samarbete välbefinnande
 Datum: 21.5.2014 Storlek: 85KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år