fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.7.2015) Invånarna i urbana kommuner och i icke sammanslagna kommuner har en positivare syn på hemkommunens attraktionskraft än invånarna i andra kommuner. Det samma gäller också dem som bor i kommunens centrumområde. Detta framgår av invånarenkäten ARTTU2, som cirka
Asiasanat: barn befolkningsstruktur boende demokrati ekonomi fråga hemkommun hushåll invånare kommuner kommuninvånare register service stad storlek utvärdering
 Datum: 10.7.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.6.2015) Kommunförbundets nuvarande verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma avgår och blir direktör vid FPA.
Asiasanat: medicine
 Datum: 26.6.2015 Storlek: 76KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 15.6.2015) Kommunernas hälso- och sjukvårdskostnader höll sig år 2014 på föregående års nivå. Det framgår av Kommunförbundets årliga jämförelse av de stora städernas och de medelstora kommunernas social- och hälsovårdskostnader. (Kommunförbundet informerar 15.6.2015)
Asiasanat: fråga hemtjänst institutionsvård invånare jämförelse kommuner kostnader resultat samarbetsområde samkommun service social- och hälsovård stad stadsdirektör stora städer städer äldre åldrande
 Datum: 15.6.2015 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.6.2015) Befattningarna som verkställande direktör och vice verkställande direktör vid Finlands Kommunförbund lediganslås på tisdag. De nya direktörerna kommer att väljas på förbundsstyrelsens sammanträde i augusti.
 Datum: 12.6.2015 Storlek: 75KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.6.2015) Ungdomsväsendet, biblioteket, kulturväsendet och skolorna är de aktivaste användarna av verktygen för sociala medier. Genom sociala medier vill man i första hand nå kommuninvånarna och särskilt de unga, men också turister och potentiella återflyttare.
Asiasanat: intranät invånare kommuner stora städer städer utbildning
 Datum: 11.6.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommundörbundet informerar 11.6.2015) Beredningen av social- och hälsovårdsreformen bör bygga på en bred parlamentarisk grund där ansvaret tydligt ligger hos statsrådet och det engageras tillräckligt med sakkunniga från både staten och kommunerna. I det ställningstagande som Kommunförbundets
Asiasanat: beslutanderätt ekonomi finansiering frågor kostnader livskraft samarbete service styrelse ställningstagande
 Datum: 11.6.2015 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.6.2015) Finländarna följer aktivt informationen om beslutsfattandet i hemkommunen, men bara en tredjedel uppger sig vara intresserad av kommunpolitiken. Sociala medier används klart mer än tidigare för att följa beslutsfattandet. I någon mån har förtroendet för de
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi frågor förtroendevalda invånare kommuner kvinnor meddelanden organisationer radio register service storlek svenska tidningar utvärdering äldre
 Datum: 10.6.2015 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.6.2015) Framtidsbilder har skissats upp för tre olika kommungrupper. De presenterar alternativa framtidsperspektiv för små och medelstora kommuner samt städer.
Asiasanat: FCG agenda form framtid kommuner konsultering ledarskap normer organisation regel samarbete städer svenska universitet
 Datum: 9.6.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.6.2015) Oro över tillgången till personal och tjänster samt ekonomiska orsaker får kommunerna att lägga ut sina social- och hälsovårdstjänster. Kommunförbundets enkätresultat visar ändå att det också finns kommuner som återgått till att producera dessa tjänster i egen
Asiasanat: anstaltsvård boendeservice ekonomi fråga hemservice hälsovårdstjänster kommuner läkare personal regel rehabilitering samarbetsområden service serviceboende social- och hälsovård äldre
 Datum: 8.6.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet och finansministeriet informerar 4.6.2015) Genom att belöna goda praxis kan man synliggöra framgångsrikt utvecklingsarbete inom den offentliga sektorn och utvidga användningen av dem. (Kommunförbundet och finansministeriet informerar 4.6.2015) Genom att belöna goda praxis kan
Asiasanat: Kommunernas hus feedback organisationer projekt
 Datum: 4.6.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Finlands miljöcentral och Kommunförbundet informerar 3.6.2015) Finlands kommuner har ett avsevärt ansvar när det gäller att ta i bruk ren teknik eller cleantech i framtiden. Det anser Finlands miljöcentral och Kommunförbundet.
Asiasanat: affärsverksamhet avtal ekonomi elektricitet form framtid investeringar kommuner kö leasing markanvändning marknaden material miljö modell offentliga upphandlingar service skola småbarnsfostran storlek trafik
 Datum: 3.6.2015 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.5.2015) Kommunförbundet är övervägande tillfreds med riktlinjerna för kommunerna i den nya regeringens program, med de måste kunna fullföljas på ett kontrollerat sätt och i nära samarbete med kommunala aktörer. Om kommunernas uppgifter och skyldigheter luckras upp och
Asiasanat: anslag effektivitet ekonomi finansiering förändring hälsovårdstjänster marknaden modell normer organisationer projekt samarbete skolor understöd utvecklingsprojekt
 Datum: 28.5.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.5.2015) Sirpa Paatero, riksdagsledamot och den sittande regeringens minister för utvecklings- och ägarstyrningsfrågor, har valts till Finlands Kommunförbunds styrelseordförande. Den nuvarande ordföranden Antti Lindtman anhöll om befrielse från posten som ordförande i
Asiasanat: FCG Finnish Consulting Group Kommunarbetsgivarna befrielse fullmäktige fullmäktigeledamot kommundirektör kommuner organisationer service stadsdirektör styrelse
 Datum: 22.5.2015 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.5.2015) I FM i kommunal marknadsföring, som nu ordnades för tionde gången, gick medaljplatserna till S:t Michel, Helsingfors och Borgå. Sammanlagt 42 bidrag anmäldes till tävlingen. Priserna delades ut vid jubileumsseminariet Piiri 10 år i Helsingfors stadshus den 20
Asiasanat: Kuntalehti arbetskraft balans bidrag elinkeinoyhtiö god praxis kustannus lukio marknadsföring medalj organisationer projekti resultat samarbete stad stadshus strategi
 Datum: 20.5.2015 Storlek: 83KB
Listobjekt
Elektroniska tjänster förbättrar människors möjlighet att sköta om sin egen hälsa och sitt välbefinnande samt få nya typer av tjänster inom social- och hälsovården oavsett var de bor och oberoende av tjänsteproducent. Den nationella utvecklingsstrategin Utnyttja social- och hälsovårdsinformationen
Asiasanat: databas database hälsa hälsovårdstjänster kommuner organisationer personal regionalt samarbete samarbete tredje sektorn välbefinnande välfärd välmående
 Datum: 12.5.2015 Storlek: 84KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år