(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 24.11.2016) Finlands Kommunförbunds fullmäktige behandlade vid sitt höstsammanträde kommunernas utlåtanden om det lagpaket som gäller vård- och landskapsreformen. Fullmäktige beslutade torsdagen den 24 november godkänna ett ställningstagande som tar upp de viktigaste
Asiasanat: avtal beslutsfattande bolag demokrati ekonomi fullmäktige hälsa hälsovårdstjänster landskapsreformen lokaler mark partier samarbete service servicekedjor självstyrelse social- och hälsovård språk stadsregioner ställningstagande utlåtande val
 Datum: 24.11.2016 Storlek: 80KB
Listobjekt
(​​Kommunförbundet informerar 23.11.2016) Kommunförbundet anser det vara viktigt att kommunerna och samkommunerna också i fortsättningen kan anordna yrkesutbildning. Kommunerna och staten bör finansiera yrkesutbildningen tillsammans. ( Kommunförbundet informerar 23.11.2016) Kommunförbundet anser
Asiasanat: aktiebolag examen fråga grundskola utbildning utlåtande yrkesutbildning
 Datum: 23.11.2016 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.11.2016) Bara 47 kommuner höjer sin skattesats år 2017. Antalet är lika måttfullt som i fjol. Totalt 14 kommuner har valt att sänka skattesatsen.
Asiasanat: boende byggnader ekonomi internet invånare jämförelse karta kommuner kostnader landskapsreformen långtidsarbetslöshet resultat sjukvård skatt skatteinkomster
 Datum: 18.11.2016 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.11.2016) Riksdagen behandlar för närvarande ett förslag till ny upphandlingslagstiftning. Förslaget innebär en kursändring inom den offentliga upphandlingen, särskilt i fråga om anknutna enheter. Bestämmelserna om anknutna enheter påverkar verksamheten i offentliga
Asiasanat: bolag fråga kommuninvånare lagstiftning marknaden regel tillgång utlåtande
 Datum: 14.11.2016 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.11.2016) Kommunförbundet har tillsatt en utredningsgrupp till vilken förbundet bjudit in stadsrådet Markku Andersson, landskapsrådet Olav Jern och forskaren Siv Sandberg. Utredningsgruppens uppgift är att kartlägga hur kommunerna och landskapen ska organisera sig i
Asiasanat: frågor intressebevakning kommuner landskapsreformen strategi styrelse utveckling
 Datum: 4.11.2016 Storlek: 76KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.11.2016) En undersökning som publicerats idag visar att kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar kraftigt under de sista levnadsmånaderna. Medan social- och hälsovårdskostnaderna för en genomsnittsfinländare år 2013 var cirka 4 000 euro uppgick kostnaderna för
Asiasanat: costs effectiveness elderly people financing finansiering hemvård hälsa institutionsvård kostnader kunnat kustannukset material patient projekt samarbete serviceboende services servicestruktur sosiaaliala storlek städer työnantajat undersökning äldre ålderdomshem
 Datum: 2.11.2016 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.11.2016) Kommunförbundet belönade förvaltningsmagister Anne Ojajärvis avhandling pro gradu ”Kunnanjohtaja eettisenä johtajana” som bästa avhandling pro gradu med kommunal inriktning år 2015. I undersökningen svarar 15 kommundirektörer runt om i Finland på vad etik
Asiasanat: frågor hälsa hälsovårdssektorn högskolor johtaja kommuner kunnanjohtaja ledarskap missbrukarvård missbruksproblem päihdeongelma resultat samarbete service universitet utvecklingssamtal välfärd
 Datum: 2.11.2016 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 28.10.2016) Lauri Lamminmäki, nuvarande stadsdirektör i Kouvola, blir kontaktdirektör vid Kommunförbundet från början av 2017. Det är fråga om en ny befattning vid Kommunförbundet. Befattningsbeskrivningen består av två huvudsakliga uppgifter. (Kommunförbundet
Asiasanat: fråga frågor förändring landskapsreformen service stadsdirektör
 Datum: 28.10.2016 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.10.2016) Kommunförbundet ställer sig positivt till målen för vård- och landskapsreformen, men de halvfärdiga finansieringsmodellerna gör det svårt att bedöma utgången. Risken med den utvidgade valfriheten när det gäller social- och hälsovårdstjänster är utifrån de
Asiasanat: ekonomi engagemang fråga hälsovårdstjänster kommuner landskap landskapsreformen självstyrelse stadsregioner styrelse utlåtande vårdreformen
 Datum: 20.10.2016 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.10.2016) – Stadsregionerna och kommunerna bör i rask takt få en stark roll och adekvata verktyg för att kunna stärka regionens livskraft och förbättra sysselsättningen. Att staten leder verkställandet av sysselsättningspolitiken genom arbets- och näringsförvaltningen
Asiasanat: boende bolag kommuner landskapsreformen livskraft markanvändning myndigheter stadsregioner trafik tredje sektorn utbildning utslagning
 Datum: 12.10.2016 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.10.2016) Utkastet till valfrihetsmodell inom vårdreformen, som publicerades i måndags, väcker frågor i synnerhet när det gäller finansieringsmodellen. Även om utkastet innehåller flera positiva synpunkter och riktlinjer är det svårt att analysera vilka deras verkliga
Asiasanat: ersättning frågor hälsa landskapsreformen register remiss resultat service självstyrelse social- och hälsovård vårdreformen
 Datum: 11.10.2016 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.10.2016) Utmärkelsen Bildningsvisionären tilldelas år 2016 generaldirektör Aulis Pitkälä vid Utbildningsstyrelsen.
Asiasanat: Kommunernas hus Utbildningsstyrelsen förtroendeuppdrag ledarskap organisation stadsdirektör
 Datum: 6.10.2016 Storlek: 77KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.10.2016) Bildningstjänsterna kommer att utgöra merparten av kommunernas serviceproduktion när ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår från kommunerna till landskapen. För att vi ska kunna trygga likvärdiga bildningstjänster i hela landet, behövs det en
Asiasanat: budget finansiering framtid fråga gymnasiet kommuner kvalitet landskapsreformen regionalt samarbete samarbete undervisning utbildning
 Datum: 6.10.2016 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet, Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS, Delegationen för jämställdhetsärenden och Monika-Naiset liitto informerar 29.9.2016) I samband med det kommunala forumet för kvinnoinflytande den 29 september i Helsingfors vill Kommunförbundet och
Asiasanat: Kommunernas hus basservice beslutsfattande demokrati fattigdom frågor jämställdhet kommunala tjänster kvinnor landskapsreformen naiset samarbete val välfärd våld äldre
 Datum: 29.9.2016 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.9.2016) Kommunförbundet ställer sig kritiskt till det lagpaket om vård- och landskapsreformen som nu är på remiss. Lagförslagen innebär att en stor del av kommuninvånarnas basservice kommer att styras av staten i fråga om både verksamhet och ekonomi. Landskapens
Asiasanat: KL-Kuntahankinnat basservice bolag ekonomi fastigheter fråga frågor hälsa kommuner kostnader landskap landskapsreformen livskraft lån mark markanvändning nätverk organisationer remiss ränta service självstyrelse stadsregioner styrelse utlåtande utveckling val välfärd
 Datum: 22.9.2016 Storlek: 89KB
 

 Kommunerna.net