fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.12.2014) Kommunförbundet har valt årets bästa avhandling pro gradu med kommunal inriktning. Avhandlingen som premieras i år behandlar effekterna av politiska och ekonomiska faktorer på beslutsfattandet i kommunen. (Kommunförbundet informerar 19.12.2014)
Asiasanat: chef chefer högskolor kaupunki kunnallispolitiikka privatisering studier sähkö universitet utveckling
 Datum: 19.12.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.12.2014) Propositionen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnsfostran, som överlämnades till riksdagen av undervisnings- och kulturminister Krista Kiuru i dag, innehåller stora brister när det gäller lagens kostnadseffekter.
Asiasanat: barn behörighet ekonomi fråga gruppstorlek kommunal ekonomi kostnader kultur lag småbarnsfostran storlek studier undervisning
 Datum: 18.12.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.12.2014) Arkitekt Ritva Laine har utsetts till direktör för enheten Regioner och samhällen vid Kommunförbundet. Hon tillträder den 1 mars 2015.
Asiasanat: kommuner städer
 Datum: 18.12.2014 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.12.2014) Forskningsprogrammet för utvärdering ARTTU2, som samordnas av Kommunförbundet, utreder effekterna av de förändringar som genomförda och kommande reformer i kommunerna medför för kommunerna och kommuninvånarna. Forskningsprogrammet inleds vid årsskiftet och
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi kommunal service kommuner samarbete service storlek universitet utvärdering
 Datum: 9.12.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.12.2014) I sitt yttrande som publicerades 4.12.2014 ger Europeiska unionens regionkommitté förslag på hur Europa kan utnyttja möjligheterna inom ICT-sektorn som en källa för tillväxt och nya arbetstillfällen. Kommittén betonar att kommunerna har en central roll när det
Asiasanat: Regionkommittén affärsverksamhet agenda delegation ekonomi finansiering frågor fullmäktigeledamot kostnader marknaden miljö social- och hälsovård sysselsättning tillgång utbildning utveckling
 Datum: 5.12.2014 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.12.2014) Om lagen om ordnandet av social- och hälsovården går igenom enligt regeringens proposition kommer vissa kommuner att hamna i en mycket svår ekonomisk situation och tvingas till kommunsammanslagning. Trots övergångsarrangemang har man ännu inte kunnat finna
Asiasanat: befrielse beslutsfattande demokrati direktiv ekonomi finansiering frågor invånare kommuner kommunsammanslagning kunnat lag modell organisation samkommun social- och hälsovård styrelse utlåtande
 Datum: 4.12.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.12.2014) Kommunförbundet föreslår en fördjupning av det sysselsättningspolitiska kommunförsöket med en klart avgränsad grupp kommuner. Några försökskommuner kunde ta ansvar för alla sysselsättningstjänster inom kommunens område för dem som får arbetsmarknadsstöd.
Asiasanat: arbetskraft arbetsmarknadsstöd kommuner lag långtidsarbetslöshet regionalt samarbete samarbete samservice service strukturomvandling styrelse sysselsättning
 Datum: 4.12.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.12.2014) Minskningen av de för den industriella förnyelsen så nödvändiga innovationsinvesteringarna är under den ekonomiska krisen ett allvarligt hot mot Europas framtid, bedömer Europeiska unionens regionkommitté i sitt yttrande om EU:s industripolitiska paket. Ett
Asiasanat: Regionkommittén arbetslöshet beredskap delegation direktiv finansiering form forskning framtid frågor företagstjänster hälsa högskolor innovation investeringar miljö projekt samarbete social- och hälsovård strategi sysselsättning utbildning utveckling
 Datum: 4.12.2014 Storlek: 85KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.11.2014) Enligt en färsk utredning i 24 städer har de finansiella satsningarna och prioriteringarna i kulturverksamheten hållits mer eller mindre oförändrade. Det finns dock skillnader mellan städerna och regionerna både vad gäller kostnadsnivån och
Asiasanat: befolkning bibliotek bokslut budget ekonomi invånare jämförelse konst kostnader publikation skatteinkomster statsandelar städer teater
 Datum: 28.11.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(KOMMUNFÖRBUNDET INFORMERAR 18.11.2014) Den svaga ekonomiska utvecklingen och de exceptionellt stora statsandelsnedskärningarna syns i kommunalskattesatserna 2015. Totalt 98 kommuner, dvs. cirka en tredjedel, höjer sin kommunalskattesats för nästa år. Beskattningen skärps med omkring 100 miljoner
Asiasanat: balans boende byggnader effektivitet ekonomi form invånare kommunalskatt kommuner lagstiftning material skatt skatteinkomster statsandelar städer
 Datum: 18.11.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 13.11.2014) Finansieringen av utbildningen bör vara långsiktig, anser Kommunförbundets styrelse den 12 november 2014 i sitt utlåtande om lagförslagen om ordnande och finansiering av utbildning. Reformerna gäller gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och det fria
Asiasanat: budget examina finansiering kunnat livskraft media resultat styrelse tiedotteet tillstånd utbildning utlåtande yrkesutbildning intressebevakning
 Datum: 13.11.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.11.2014) Målet att stärka livskraften i regionerna och den kommunala ekonomin bör skrivas in i regeringsprogrammet efter riksdagsvalet för att lyfta Finlands ekonomi. Kommunförbundets styrelse fattade på onsdagen beslut om förbundets mål för regeringsprogrammet. Målen
Asiasanat: anställda balans basservice ekonomi företagstjänster kvalitet livskraft miljö produktivitet projekt resultat riksdagsval samarbete strategi styrelse sysselsättning utveckling intressebevakning
 Datum: 12.11.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.11.2014) Att motverka långtidsarbetslösheten kräver ett omfattande och hållbart samarbete. Genom ett kommunförsök för sysselsättningen har man redan hittat nya modeller för den allmänna sysselsättningspolitiken och verksamheten i enskilda kommuner. Kommunförsöket har i
Asiasanat: engagemang finansiering initiativ kommuner kunnat modell projekt resultat samarbete samservice service stad studier sysselsättning tillgång tredje sektorn
 Datum: 4.11.2014 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.11.2014) Kommunförbundet vill ytterligare stärka nätverkssamarbetet med kommundirektörerna. Kommunförbundet vill inleda en ny samarbetsform och har därför kallat en regionalt representativ grupp kommundirektörer till att påverka i aktuella frågor. Nätverket, kallat
Asiasanat: frågor intressebevakning kommuner nätverk ordning service
 Datum: 4.11.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 31.10.2014) Den elektroniska välfärdsberättelsen övergår i Finlands Kommunförbunds ägo den 1 november 2014. Verktyget har utvecklats inom ramen för projektet Terveempi Pohjois-Suomi 2 som finansierades via Social- och hälsovårdsministeriets program Kaste. När projektet
Asiasanat: FCG Finnish Consulting Group beslutsfattande demokrati ekonomi form kommuner ledarskap respons samarbete
 Datum: 31.10.2014 Storlek: 84KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år