fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(KT Kommunarbetsgivarna, KT Kommunarbetsgivarna, Kommunförbundet och Keva informerar 12.2.2016) En ny EKJ-ledarskapscoaching har utvecklats för cheferna och mellanledningen inom kommunsektorn. I och med coachingen får chefen en ledarskapskompetens som ger större möjlighet att åstadkomma högklassig
Asiasanat: FCG Keva Kommunarbetsgivarna anställda arbetsplatser beslutsfattande chefer förteckning förändring johtaminen kommunal service kommuner leader ledarskap nätverk organisationer organisations personal projekt samarbete tekniska sektorn tredje sektorn universitet utveckling verkosto
 Datum: 12.2.2016 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.2.2016) - I åratal har man talat om att social- och hälsovården behöver läggas om, men nu ser det ut som om vårdreformen skulle hamna i skymundan för den pågående reformdiskussionen, sade Kommunförbundets styrelseordförande, riksdagsledamot Sirpa Paatero när hon
Asiasanat: balans ekonomi investeringar kommuner landskap självstyrelse stad stadsregioner
 Datum: 10.2.2016 Storlek: 77KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.2.2016) Räkenskapsperiodens resultat för kommunerna och samkommunerna 2015 blev ett överskott på 0,27 miljarder euro. Efter att verkningarna av affärsverksbolagiseringarna korrigerats i boksluten är det sammanlagda resultatet nästan på samma nivå som tidigare år.
Asiasanat: affärsverk arbetslöshet balans ekonomi finansiering funktionsförmåga kommunal ekonomi kommuner landskap livskraft lokala avtal lånestock långtidsarbetslöshet resultat
 Datum: 10.2.2016 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.2.2016) Regeringens riktlinjer för de kommande självstyrande områdena delar åsikterna ute i kommunerna. Utifrån de utlåtanden som kommunerna redan gett förhåller man sig särskilt i Nyland och Savolax kritiskt till de föreslagna landskapsgränserna. I allmänhet är
Asiasanat: finansiering hälsa kommuner landskap livskraft samarbete stora städer styrelse tillgång utlåtande välfärd
 Datum: 5.2.2016 Storlek: 76KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.2.2016) De kommande självstyrande områdena och kommunerna ska ges möjlighet att avtala om samarbete och överföring av uppgifter åt båda hållen. Det behövs flexibel lagstiftning som beaktar både kommunernas och de självstyrande områ-denas olika slags förhållanden.
Asiasanat: beslutanderätt byggnadstillsyn ekonomi finansiering fråga hälsa hälsovårdstjänster kommuner lagstiftning lausunto livskraft organisationer personal planläggning samarbete service självstyrelse social- och hälsovård styrelse tillgång utlåtande
 Datum: 4.2.2016 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.2.2016) Av kommuninvånarna vill 45 procent att det ska bli möjligt att rösta via internet i kommunalvalet. Internetröstningen får mest stöd hos 30–50-åringarna: 60 procent av dem vill att det ska vara möjligt rösta på webben. Kommunförbundets enkät år 2015 besvarades
Asiasanat: demokrati ekonomi folkomröstning internet invånare kommuner kommuninvånare kuntalaisten osallistuminen kö parti personval regel röstning service storlek understöd utvärdering vaikuttaminen val
 Datum: 2.2.2016 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 26.1.2016) Med tanke på rollen för framtidens kommuner är det inte ändamålsenligt att miljö- och hälsoskyddet överförs helt och hållet på de självstyrande områdena. Kommunförbundet motsätter sig tanken att byggnadstillsynen flyttas längre från utvecklingen av kommunen.
Asiasanat: hälsa hälsoskydd kommuner livskraft miljö organisationer planläggning resultat social- och hälsovård sysselsättning
 Datum: 26.1.2016 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.1.2016) – Kommunerna och de självstyrande områdena måste ges möjlighet att förhandla sinsemellan om fördelningen av enskilda uppgifter, framhöll Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen vid Finansministeriets seminarium Framtidens kommun.
Asiasanat: fastigheter finansiering kommunal ekonomi kommuner kultur lån samarbete service välfärd
 Datum: 20.1.2016 Storlek: 79KB
Listobjekt
​ (Kommunförbundet informerar 18.1.2016) Kommunerna vill fortsätta försöket med att kommunerna helt och hållet tar över ansvaret för att ordna tjänster för de svårast sysselsatta. Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, påskyndar ett fortsatt kommunförsök.
Asiasanat: invandrare kommuner kundservice resultat stad
 Datum: 18.1.2016 Storlek: 77KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.1.2016) Biblioteken inspirerar i bästa fall medborgarna att pröva ny teknik, möjliggör skapande partnerskap och uppmuntrar till nätverkande. Bibliotekens utrymmen som lämpar sig för arbete, deras informationssökningstjänster och olika material utgör en viktig del
Asiasanat: basservice bibliotek kommunala tjänster kommuner kvalitet livslångt lärande material projekt publikation samarbete tillgång välfärd
 Datum: 14.1.2016 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.1.2016) – Barnets bästa och stöd för föräldraskap hör till de viktigaste principerna som måste förbättras inom barn- och familjetjänsterna. Eftersom en del av tjänsterna för barn och familjer blir uppgifter för de självstyrande områdena från år 2019 är det viktigt att
Asiasanat: Kommunernas hus barn barnfamiljer familjer god praxis kommuner landskap organisationer samarbete service välfärd
 Datum: 11.1.2016 Storlek: 77KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 16.12.2015) Kommunförbundet belönar förvaltningsmagister Sirpa Leväinens avhandling pro gradu ”Kuntaomisteisen osakeyhtiön omistajaohjaus” som årets bästa avhandling pro gradu med kommunal inriktning. Avhandlingen utreder vilka metoder kommunen förfogar över i
Asiasanat: aktiebolag anställda barnfamiljer bolag hälsovård högskolor miljö omistajaohjaus osakeyhtiö svenska universitet
 Datum: 16.12.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 10.12.2015) En stor del av de kommunala beslutsfattarna litar på att regionens livskraft bäst kan stärkas genom en lyckad planläggning och planering av markanvändningen och genom aktivt stöd till näringslivet. Betydligt färre anser att livskraften ökar genom till exempel
Asiasanat: Kommunernas hus demokrati ekonomi fråga förtroendevalda kommuner ledande tjänsteinnehavare livskraft marknadsföring planläggning service storlek tjänsteinnehavare utvärdering
 Datum: 10.12.2015 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.12.2015) Kommunförbundet har i dag offentliggjort den nya webbplatsen www.internationalforum.fi. På den finsk-, svensk- och engelskspråkiga webbplatsen presenteras nyheter och aktualiteter om internationella frågor och EU. (Kommunförbundet informerar 9.12.2015)
Asiasanat: CEMR Europarådet anställda demokrati frågor samarbete språk svenska
 Datum: 9.12.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbund och finansministeriet informerar 1.12.2015) Vaskivuori gymnasium i Vanda har belönats för bästa kvalitetspraxis inom den offentliga förvaltningen i Finland. Gymnasiets långsiktiga och övergripande kvalitetsarbete har enligt utvärderingen haft betydande positiv inverkan på
Asiasanat: Kommunernas hus företagshälsovård organisationer resultat samarbete
 Datum: 1.12.2015 Storlek: 77KB
 

 Kommunerna.net