fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(KOMMUNFÖRBUNDET INFORMERAR 18.11.2014) Den svaga ekonomiska utvecklingen och de exceptionellt stora statsandelsnedskärningarna syns i kommunalskattesatserna 2015. Totalt 98 kommuner, dvs. cirka en tredjedel, höjer sin kommunalskattesats för nästa år. Beskattningen skärps med omkring 100 miljoner
Asiasanat: balans boende byggnader effektivitet ekonomi form invånare kommunalskatt kommuner lagstiftning material rekommendationer respons skatt skatteinkomster statsandelar städer
 Datum: 18.11.2014 Storlek: 92KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 13.11.2014) Finansieringen av utbildningen bör vara långsiktig, anser Kommunförbundets styrelse den 12 november 2014 i sitt utlåtande om lagförslagen om ordnande och finansiering av utbildning. Reformerna gäller gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och det fria
Asiasanat: budget examina finansiering kunnat livskraft media rekommendationer resultat styrelse tiedotteet tillstånd utbildning utlåtande yrkesutbildning intressebevakning
 Datum: 13.11.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.11.2014) Målet att stärka livskraften i regionerna och den kommunala ekonomin bör skrivas in i regeringsprogrammet efter riksdagsvalet för att lyfta Finlands ekonomi. Kommunförbundets styrelse fattade på onsdagen beslut om förbundets mål för regeringsprogrammet. Målen
Asiasanat: anställda balans basservice ekonomi företagstjänster kvalitet livskraft miljö produktivitet projekt rekommendationer resultat riksdagsval samarbete strategi styrelse sysselsättning utveckling intressebevakning
 Datum: 12.11.2014 Storlek: 90KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.11.2014) Att motverka långtidsarbetslösheten kräver ett omfattande och hållbart samarbete. Genom ett kommunförsök för sysselsättningen har man redan hittat nya modeller för den allmänna sysselsättningspolitiken och verksamheten i enskilda kommuner. Kommunförsöket har i
Asiasanat: engagemang finansiering initiativ kommuner kunnat modell projekt rekommendationer resultat samarbete samservice service stad studier sysselsättning tillgång tredje sektorn
 Datum: 4.11.2014 Storlek: 96KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.11.2014) Kommunförbundet vill ytterligare stärka nätverkssamarbetet med kommundirektörerna. Kommunförbundet vill inleda en ny samarbetsform och har därför kallat en regionalt representativ grupp kommundirektörer till att påverka i aktuella frågor. Nätverket, kallat
Asiasanat: frågor intressebevakning kommuner nätverk ordning rekommendationer service
 Datum: 4.11.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 31.10.2014) Den elektroniska välfärdsberättelsen övergår i Finlands Kommunförbunds ägo den 1 november 2014. Verktyget har utvecklats inom ramen för projektet Terveempi Pohjois-Suomi 2 som finansierades via Social- och hälsovårdsministeriets program Kaste. När projektet
Asiasanat: FCG Finnish Consulting Group beslutsfattande demokrati ekonomi form kommuner ledarskap rekommendationer respons samarbete
 Datum: 31.10.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.10.2014) Kommunerna förväntar sig att vårdreformen ska ge utrymme för lokala innovationer och försök. De ger många rättelseförslag i sina utlåtanden om utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården. De understöder modellen med fem vårdområden, men ser
Asiasanat: ekonomi hamn hälsa kommuner lag rekommendationer samkommun självstyrelse småbarnsfostran social- och hälsovård styrelse tillgång utlåtande välfärd
 Datum: 22.10.2014 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Centralförbundet för Barnskydd, Huoltaja-säätiö och Kommunförbundet informerar 20.10.2014) Centralförbundet för Barnskydd, Huoltaja-säätiö och Kommunförbundet efterlyser igen årets mest förtjänstfulla kommunala barnskyddsinsats. Med priset vill man påminna om vikten av preventivt arbete och hitta
Asiasanat: anställda barn barnskydd beslutsfattande frågor föräldrar god praxis kommuner nuoret rekommendationer samarbete service socialsektorn städer
 Datum: 20.10.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet informerar 16.10.2014) Kommunförbundet väntar sig ett flertal preciseringar i modellen med fem vårdområden för ordnandet av social- och hälsovården. Förbundets styrelse gav ett utlåtande om regeringens proposition på torsdag. I den fortsatta beredningen måste det säkerställas att
Asiasanat: basservice ekonomi fullmäktige hälsofrämjande kommuner kultur lag offentlig service rekommendationer resultat samarbete samkommun samservice service servicesedlar självstyrelse social- och hälsovård styrelse utlåtande
 Datum: 16.10.2014 Storlek: 89KB
Listobjekt
​(Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet informerar 16.10.2014)I mitten av oktober öppnar Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet en ny tjänst där kommunerna kan få rådgivning om social- och hälsovårdsreformen. (Kommunförbundet och social- och hälsovårdsministeriet
Asiasanat: Vanliga frågor databank e-post ekonomi frågor personal rekommendationer samarbete
 Datum: 16.10.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.10.2014) - Kommunen är också i den kommande vårdstrukturen den enhet som känner bäst till sina invånare och övergripande kan sörja för att invånarna mår bra. Demokratin får inte glömmas bort mitt i de stora omvälvningarna sade Kommunförbundets styrelseordförande,
Asiasanat: Kommunernas hus demokrati flyttning fråga frågor invånare livskraft närdemokrati rekommendationer service utlåtande utveckling val välfärd
 Datum: 14.10.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 8.20.2014) EU:s Regionkommitté betonar i sitt yttrande "Åtgärder för att stödja skapandet av ekosystem för grundandet av högteknologiska företag", som publicerades i Bryssel i går kväll, att insatserna för att nå tillväxt inom högteknologin bör utökas och effektiviseras
Asiasanat: Regionkommittén arbetsplatser beskattning delegation frågor förändring grundande kommission lagstiftning miljö rekommendationer social- och hälsovård sysselsättning tillgång utbildning
 Datum: 8.10.2014 Storlek: 87KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 3.10.2014) Att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter ser fullmäktigeordförandena och kommunstyrelsernas ordförande och kommundirektörerna som det viktigaste målet för följande regeringsperiod. Nästa regering ska fortsätta balansera den kommunala ekonomin. Som
Asiasanat: avtal balans ekonomi finansiering fullmäktige kommuner kostnader livskraft normer regeringsprogram regionpolitik rekommendationer service serviceboende styrelse utlåtande val välbefinnande norm
 Datum: 3.10.2014 Storlek: 88KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.10.2014) Elina Lehto-Häggroth, biträdande stadsdirektör för bildningsväsendet i Vanda, har tilldelats Kommunförbundets utmärkelse Bildningsvisionären torsdagen den 2 oktober 2014 under Bildningsväsendets riksomfattande förhandlingsdagar i Kommunernas hus i
Asiasanat: Kommunernas hus anställda informationstjänster kommundirektör kultur kulturtjänster rekommendationer service småbarnsfostran stad stadsdirektör undervisning utbildning vuxenutbildning
 Datum: 2.10.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 29.9.2014) Finlands kommuntidning Fikt förnyas, och målen är satta högt. En projektgrupp arbetar som bäst med att skapa en alldeles ny, svenskspråkig plattform för kommunsektorn. Plattformen, som går under arbetsnamnet Kommuntorget, blir en digital träffpunkt för alla
Asiasanat: Fikt form händelser kommuner rekommendationer respons svenska tredje sektorn utveckling
 Datum: 29.9.2014 Storlek: 88KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år