fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 27.2.2015) Kommunförbundets styrelses arbetsutskott anser att lagförslaget om vårdreformen har reviderats i så stor utsträckning i riksdagsbehandlingen att förslaget och bedömningarna om dess konsekvenser bör offentliggöras så snabbt som möjligt och att kommunerna måste
Asiasanat: ekonomi lagstiftning offentlig service service
 Datum: 27.2.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.2.2015) Kommunförbundet anser att grundlagsutskottets utlåtande om lagen om ordnandet av social- och hälsovården är tydligt och att det ger riktlinjer för den fortsatta beredningen. I Kommunförbundets och kommunernas utlåtanden har man betonat vikten av en demokratisk
Asiasanat: basservice finansiering frågor resultat service självstyrelse utlåtande
 Datum: 19.2.2015 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.2.2015) Markku Markkula (Saml., EPP) har valts till ordförande för Europeiska unionens Regionkommitté. Markkula leder Regionkommittén i två och ett halvt år. Valen skedde vid kommitténs konstituerande möte inför den nya mandatperioden 2015–2019 i Bryssel den 12
Asiasanat: Norden Regionkommittén basservice chef delegation framtid frågor miljö självstyrelse social- och hälsovård stadsfullmäktige sysselsättning
 Datum: 12.2.2015 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.2.2015) Tävlingens tema är en smidig vardag för barnfamiljerna. Vem som helst kan delta med sitt modellförslag.
Asiasanat: e-post förteckning kunnat livskraft modell närservice presentation samarbete tredje sektorn välfärd
 Datum: 12.2.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.2.2015) ​Kommunernas och samkommunernas sammanlagda resultat för 2014 var nästan på samma nivå som året innan, om man inte beaktar engångsintäkterna från bolagiseringen av kommunala affärsverk. (Kommunförbundet informerar 11.2.2015) Kommunernas och samkommunernas
Asiasanat: affärsverk aktier basservice byggnader ekonomi finansiering investering invånare kommunala affärsverk kommuner lån lånestock nätverk resultat service utveckling årsbidrag
 Datum: 11.2.2015 Storlek: 91KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.2.2015) Kommunförbundet har för avsikt att bilda en stiftelse för att stödja utvecklingen av den kommunala servicen. Stiftelsen ska disponera över informationsmaterial, mått och system som hänför sig till utvärderingen av verksamheten och dess effekter inom olika
Asiasanat: ekonomi forskning informationstjänst kommunal service service styrelse tillgång utveckling
 Datum: 6.2.2015 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.2.2015) Kommunförbundet uppmuntrar skolorna att satsa på demokratifostran, kommunerna att göra informationen tillgänglig, kommuninvånarna, personalen och beslutsfattarna att utnyttja nya mediemiljöer. Det demokratidokument som förbundets styrelse godkänt uppmuntrar
Asiasanat: bibliotek demokrati form initiativ invånare kommuner kommuninvånare livskraft nätverk organisationer påverkan service självstyrelse skolor språk styrelse tillgång ungdomsfullmäktige utveckling val valdeltagande
 Datum: 6.2.2015 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 5.2.2014) Kommunerna anser att förvaltningsmodellen i propositionen till lag om ordnandet av social- och hälsovården inte fungerar, framgår det av Kommunförbundets enkät. Kommunerna anser att modellen orsakar problem när det gäller demokrati och kommunal ägarstyrning.
Asiasanat: demokrati direktiv fastigheter fråga frågor invånare kommuner kostnader lag service utlåtande
 Datum: 5.2.2015 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet, Huoltaja-säätiö och Centralförbundet för Barnskydd informerar 3.2.2015) Priset för en kommunal barnskyddsinsats 2015 gick till Reso stads verksamhetsmodell, där kommuninvånarna kan låna en familjecoach via biblioteket ‒ lika lätt som en bok. Priset överräcktes vid konferensen för
Asiasanat: Kommunernas hus barn barnfamiljer barnskydd bibliotek chef familjer jour kommuninvånare kunnat service stad stödåtgärder utveckling öppenvård
 Datum: 3.2.2015 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet och SITRA informerar 28.1.2015) Kommunerna behöver mer utrymme för en flexibel verksamhet med mer fokus på e-tjänster och nya innovationer.
Asiasanat: kommunal service kvalitet myndigheter normer resultat service utveckling
 Datum: 28.1.2015 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 19.12.2014) Kommunförbundet har valt årets bästa avhandling pro gradu med kommunal inriktning. Avhandlingen som premieras i år behandlar effekterna av politiska och ekonomiska faktorer på beslutsfattandet i kommunen. (Kommunförbundet informerar 19.12.2014)
Asiasanat: chef chefer högskolor kaupunki kunnallispolitiikka privatisering studier sähkö universitet utveckling
 Datum: 19.12.2014 Storlek: 86KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.12.2014) Arkitekt Ritva Laine har utsetts till direktör för enheten Regioner och samhällen vid Kommunförbundet. Hon tillträder den 1 mars 2015.
Asiasanat: kommuner städer
 Datum: 18.12.2014 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 18.12.2014) Propositionen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnsfostran, som överlämnades till riksdagen av undervisnings- och kulturminister Krista Kiuru i dag, innehåller stora brister när det gäller lagens kostnadseffekter.
Asiasanat: barn behörighet ekonomi fråga gruppstorlek kommunal ekonomi kostnader kultur lag småbarnsfostran storlek studier undervisning
 Datum: 18.12.2014 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 9.12.2014) Forskningsprogrammet för utvärdering ARTTU2, som samordnas av Kommunförbundet, utreder effekterna av de förändringar som genomförda och kommande reformer i kommunerna medför för kommunerna och kommuninvånarna. Forskningsprogrammet inleds vid årsskiftet och
Asiasanat: beslutsfattande demokrati ekonomi kommunal service kommuner samarbete service storlek universitet utvärdering
 Datum: 9.12.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 4.12.2014) Om lagen om ordnandet av social- och hälsovården går igenom enligt regeringens proposition kommer vissa kommuner att hamna i en mycket svår ekonomisk situation och tvingas till kommunsammanslagning. Trots övergångsarrangemang har man ännu inte kunnat finna
Asiasanat: befrielse beslutsfattande demokrati direktiv ekonomi finansiering frågor invånare kommuner kommunsammanslagning kunnat lag modell organisation samkommun social- och hälsovård styrelse utlåtande
 Datum: 4.12.2014 Storlek: 88KB
 

 Kommunerna.net

 
 

 Tidigare år