(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelanden

​Här hittar du alla pressmeddelanden som Kommunförbundet har publicerat. I pressarkivet kan du söka pressmeddelanden från år 2009.

Sök
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 20.10.2016) Kommunförbundet ställer sig positivt till målen för vård- och landskapsreformen, men de halvfärdiga finansieringsmodellerna gör det svårt att bedöma utgången. Risken med den utvidgade valfriheten när det gäller social- och hälsovårdstjänster är utifrån de
Asiasanat: ekonomi engagemang fråga hälsovårdstjänster kommuner landskap landskapsreformen självstyrelse stadsregioner styrelse utlåtande vårdreformen
 Datum: 20.10.2016 Storlek: 82KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 12.10.2016) – Stadsregionerna och kommunerna bör i rask takt få en stark roll och adekvata verktyg för att kunna stärka regionens livskraft och förbättra sysselsättningen. Att staten leder verkställandet av sysselsättningspolitiken genom arbets- och näringsförvaltningen
Asiasanat: boende bolag kommuner landskapsreformen livskraft markanvändning myndigheter stadsregioner trafik tredje sektorn utbildning utslagning
 Datum: 12.10.2016 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 11.10.2016) Utkastet till valfrihetsmodell inom vårdreformen, som publicerades i måndags, väcker frågor i synnerhet när det gäller finansieringsmodellen. Även om utkastet innehåller flera positiva synpunkter och riktlinjer är det svårt att analysera vilka deras verkliga
Asiasanat: ersättning frågor hälsa landskapsreformen register remiss resultat service självstyrelse social- och hälsovård vårdreformen
 Datum: 11.10.2016 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.10.2016) Utmärkelsen Bildningsvisionären tilldelas år 2016 generaldirektör Aulis Pitkälä vid Utbildningsstyrelsen.
Asiasanat: Kommunernas hus Utbildningsstyrelsen förtroendeuppdrag ledarskap organisation stadsdirektör
 Datum: 6.10.2016 Storlek: 77KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.10.2016) Bildningstjänsterna kommer att utgöra merparten av kommunernas serviceproduktion när ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna övergår från kommunerna till landskapen. För att vi ska kunna trygga likvärdiga bildningstjänster i hela landet, behövs det en
Asiasanat: budget finansiering framtid fråga gymnasiet kommuner kvalitet landskapsreformen regionalt samarbete samarbete undervisning utbildning
 Datum: 6.10.2016 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet, Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS, Delegationen för jämställdhetsärenden och Monika-Naiset liitto informerar 29.9.2016) I samband med det kommunala forumet för kvinnoinflytande den 29 september i Helsingfors vill Kommunförbundet och
Asiasanat: Kommunernas hus basservice beslutsfattande demokrati fattigdom frågor jämställdhet kommunala tjänster kvinnor landskapsreformen naiset samarbete val välfärd våld äldre
 Datum: 29.9.2016 Storlek: 80KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 22.9.2016) Kommunförbundet ställer sig kritiskt till det lagpaket om vård- och landskapsreformen som nu är på remiss. Lagförslagen innebär att en stor del av kommuninvånarnas basservice kommer att styras av staten i fråga om både verksamhet och ekonomi. Landskapens
Asiasanat: KL-Kuntahankinnat basservice bolag ekonomi fastigheter fråga frågor hälsa kommuner kostnader landskap landskapsreformen livskraft lån mark markanvändning nätverk organisationer remiss ränta service självstyrelse stadsregioner styrelse utlåtande utveckling val välfärd
 Datum: 22.9.2016 Storlek: 89KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 21.9.2016) Kommunförbundet uppskattar att reformen av socialjouren som är under beredning kommer att kosta minst 16 miljoner euro mer än Social- och hälsovårdsministeriet har uppskattat i sitt förslag. Lagpaketet med sikte på att förnya socialjouren är enligt
Asiasanat: anställda arbetstid finansiering form hälsovård invånare jour kostnader sjukhus socialjour socialvård vårdreformen
 Datum: 21.9.2016 Storlek: 83KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 14.9.2016) Kommunförbundets verkställande direktör Jari Koskinen tror att de kommunala beslutfattarna som väljs i vår i allt större utsträckning kommer att bli framtidsbyggare. I och med vård- och landskapsreformen kan kommunfullmäktige koncentrera sig på bildningsfrågor
Asiasanat: Kommunmarknaden frågor fullmäktige hälsovårdstjänster kommunalval landskapsreformen livskraft miljötillstånd sysselsättning
 Datum: 14.9.2016 Storlek: 76KB
Listobjekt
(​Kommunförbundet informerar 14.9.2016) Kommunförbundet producerar marknadsföringsmaterial i syfte att öka valdeltagandet i kommunalvalet den 9 april 2017. Såsom vid tidigare kommunalval ger Kommunförbundet kommunerna fri tillgång till materialet. I år bjuder förbundet in också andra aktörer att
Asiasanat: Kommunmarknaden form förtroendeuppdrag informatör kommunalval material meddelanden planläggning samarbete svenska tillgång valdeltagande
 Datum: 14.9.2016 Storlek: 79KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar Kommunförbundet informerar 13.9.2016) En fjärdedel av de kommunala förtroendevalda och tjänsteinnehavarna uppger sig har upplevt trakasserier eller hot på grund av sin ställning. Majoriteten av trakasserierna och hoten är verbala hot som framförts via medierna eller
Asiasanat: e-post förtroendeuppdrag förtroendevalda granskning kommuner kommunstyrelse partier respons storlek tjänsteinnehavare trakasserier
 Datum: 13.9.2016 Storlek: 81KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 6.9.2016) Utbildningspolitiken saknar en nationell vision. Det syns bland annat i reformen av yrkesutbildningen på andra stadiet, säger Terhi Päivärinta, direktör för undervisnings- och kulturenheten vid Kommunförbundet. En fungerande nationell utbildningspolitik skapar
Asiasanat: bildning fråga kultur undervisning utbildning utbildningspolitik
 Datum: 6.9.2016 Storlek: 76KB
Listobjekt
(FPA och Kommunförbundet informerar 5.9.2016) Det grundläggande utkomststödet överförs i hela landet från kommunerna till FPA 1.1.2017. På www.fpa.fi/utkomststod finns svar på vanliga frågor om utkomststödet. (FPA och Kommunförbundet informerar 5.9.2016) Det grundläggande utkomststödet överförs i
Asiasanat: chef fråga frågor nyhetsbrev telefonservice toimeentulotuki utkomststöd uutiskirje
 Datum: 5.9.2016 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 2.9.2016) Ett tvistemål, som varit anhängigt i högsta domstolen, mellan vissa kommuner, kommunernas dottersammanslutningar och Nordea om en höjning av räntemarginalen på kommunala lån har lett till förlikning.
Asiasanat: besvär förlikning kommuner kostnader lån meddelande svenska tingsrätt
 Datum: 2.9.2016 Storlek: 78KB
Listobjekt
(Kommunförbundet informerar 1.9.2016) Kommunförbundet är missnöjt med att konkurrensavtalet fortfarande i regeringens riktlinjer för budgeten hotar försämra den kommunala ekonomin, trots att utgångspunkten var en annan då förhandlingarna om avtalet fördes. (Kommunförbundet informerar 1.9.2016)
Asiasanat: ekonomi framtid kommuner skatteinkomster
 Datum: 1.9.2016 Storlek: 76KB
 

 Kommunerna.net