fi       Skriv ut | pdf

Kommunalval om 6 månader: Information om valet också på iPad

(Kommunförbundet informerar 27.4.2012) Kommunförbundet ger väljarna och kandidaterna i kommunalvalet kommuninformation, som kontinuerligt uppdateras och kompletteras. Webbsidorna Kommunalval.fi och applikationen Kommunpolitikern (för läsplatta) öppnas på fredag ett halvt år före valdagen. Tjänsterna erbjuder visuellt framställd statistik och jämförelseuppgifter samt videor.

– Vi har framför oss ett historiskt kommunalval som förrättas mitt under kommunreformen. Det finns skäl att sporra kandidaternas och väljarnas intresse och öka deras kunskap om kommunerna för att den kommunala självstyrelsen och det demokratiska beslutsfattandet ska stå på en så stark grund som möjligt, säger Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Informationsproducenterna vid Kommunförbundets koncern har skapat en ny nyhetspublikation. Den elektroniska publikationen Kommunpolitikern kan laddas ner på en iPad- och Android-surfplattaor och senare också på en iPhone-smarttelefon. Kommunpolitikern erbjuder nyhetsflöde kring kommunalvalet som kontinuerligt uppdateras: statistik, material, videointervjuer och kolumner av sakkunniga. Innehållet produceras av Kuntalehti, Kunta.tv, tidskriften Kuntatyönantaja, Finlands kommuntidning Fikt och Kommunförbundets och KT Kommunarbetsgivarnas informationsenheter.

– Med den nya tekniken vill vi nå speciellt de unga för att de kommunala frågorna och det politiska beslutsfattandet ska fortsätta intressera de kommande generationerna av påverkare. Tillgången till snabb och aktuell information och växelverkan är en nödvändig del av det kommunala påverkandet, säger Mäki-Lohiluoma.

Kommunförbundet producerar statistiska uppgifter på ett nytt och ännu åskådligare sätt än tidigare. Uppgifterna framställs i form av grafik. Det går att söka uppgifter om enskilda kommuner och jämföra uppgifterna om en kommun med uppgifter om andra kommuner av samma storlek eller med uppgifter om övriga kommuner i det egna landskapet.

En del av den visuellt framställda statistiken kommer att finnas på sidor som riktar sig speciellt till kandidaterna och som förutsätter registrering.

– På så sätt vill vi erbjuda dem som ställer upp i valet så ingående jämförelseuppgifter som möjligt som stöd i valdiskussionerna och som en introduktion till de kommande förtroendeuppdragen. Målet är att också i fortsättningen erbjuda en ny slags informationstjänst för de kommunala förtroendevalda som inleder sitt värv nästa år.

På Kommunalval.fi finns det utöver egna sidor för kandidaterna också allmän information till väljarna, material för massmedierna och material som kommunerna kan utnyttja för att aktivera kommuninvånarna. Praktiska anvisningar för kommunalvalet finns också på Kommunförbundets webbsidor kommunerna.net/kommunalval.

Närmare upplysningar:
Pi Krogell-Magni, webbkommunikationschef, tfn 050 522 5953