Navigera upp
fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundet uppmanar kommunerna att bedöma effekterna av sina beslut på förhand

(Kommunförbundet informerar 22.6.2011) Kommunförbundet uppmanar kommunerna att bedöma effekterna av sina beslut på förhand
Kommunförbundet stödjer en transparent beslutskultur genom en ny rekommendation och i en handbok om förhandsbedömning av beslut. Redan innan de kommunala besluten fattas bör de och deras effekter bedömas ur många synvinklar och på lång sikt, rekommenderar Kommunförbundet.

​Målet är att de politiska beslutsfattarna och kommuninvånarna ska kunna, om de så önskar, ta del av bakgrundsinformationen och motiveringarna bättre än hittills. Rekommendationen och handboken syftar till att effekterna av besluten inte ska bedömas enbart ur ekonomisk synvinkel, utan att beslutsfattandet också ska beakta effekterna på kommuninvånarna, miljön och kommunens anställda.

– Inom beslutsfattandet bör man kunna pröva flera olika beslutsalternativ, bland vilka politikerna kan välja det alternativ som är bäst ur kommuninvånarnas synvinkel. När beslutsfattarna ges en bred presentation av vilka effekter deras beslut har, ökar transparensen i beredningen och de förtroendevalda tar ansvar för beslutens effekter, framhåller utvecklingschef Salme Sundquist som motivering för rekommendationen.

Transparens och öppenhet förutsätter att alternativa beslutsförslag utarbetas och effekterna prövas omsorgsfullt. Att utarbeta beslutsförslag kräver ofta en balansgång mellan olika effekter och en sammanjämkning av olika synvinklar för att man ska nå en lösning som är lyckad ur så många perspektiv som möjligt.

En förhandsbedömning av de kommunala beslutens effekter tar mera fasta på värderingar i de förtroendevaldas beslutsfattande och initierar en diskussion om värderingar och beslutens önskade effekter.

Handboken och rekommendationen hör till Kommunförbundets bedömningsmaterial till kommunerna. Det föregående cirkuläret och den föregående rekommendationen om bedömning i kommunerna publicerades 2006 och behandlade utvärderingen av utfallet av de mål som fullmäktige satt upp.

Handboken om förhandsbedömning har utarbetats i samarbete med kommunfältet och sakkunniga inom branschen. I handboken finns en modell och en tabell för förhandsbedömning och konkreta exempel på denna förhandsbedömning inom det kommunala beslutsfattandet.

 
Närmare upplysningar:
Salme Sundquist, utvecklingschef, tfn (09) 771 2278, 050 667 37
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn (09) 771 2000, 050 364 7883
Kaija Majoinen, utvecklingsdirektör, tfn (09) 771 2512, 0500 811 239
 


 

 Kommunerna.net