fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelandenMaj 2011Innehållet granskat av:
9.2.2012 Sandberg Marie
  • (Kommunförbundet informerar 27.5.2011) – För att fungerande välfärdstjänster ska kunna tryggas måste kommunernas inkomster och utgifter fås i balans både på nationell nivå och i de enskilda kommunerna, sade Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Kietäväinen på fredagen i Kuopio.
  • (Kommunförbundet informerar 24.5.2011) Forssa, Uleåborg, Villmanstrand och regionen Suomussalmi-Kuhmo blev segrare i FM i kommunal marknadsföring, som arrangerades för sjätte gången. Sammanlagt 36 tävlingsbidrag anmäldes till kategorierna turism, rekrytering och konkurrenskraft och årets marknadsföringsprodukt.
  • (Kommunföbundet informerar 19.5.2011) Finlands Kommunförbund har i slutet av april i enlighet med finansministeriets beslut inlett ett projekt med syfte att stödja hanteringen av kommunernas projektportföljer. Projektet finansieras av KommunIT.
  • (Kommunförbundet informerar 10.5.2011) En av de svåraste frågorna inom kommunforskningen är vilka effekter kommunsammanslagningarna har. Det vidhåller Arto Koski, sakkunnig vid Kommunförbundet, som tillsammans med sitt team undersöker kommunsammanslagningar som genomförts år 2005–2010. En klar slutsats är att det inte genast är möjligt att få en tydlig bild av effekterna.
  • (Kommunförbundet informerar 6.5.2011) Kommunförbundet och finansministeriet premierade Tampereen ammattiopisto TAO (Tammerfors yrkesinstitut) för årets bästa praxis inom den offentliga sektorn i Finland.
  • (Kommunförbundet informerar 6.5.2011) Kommunförbundet har i ett simuleringsprojekt jämfört olika städer i Norden med målet att utveckla kommunledningen i allmänhet och ta fram alternativ till kommun- och styrmodeller. I fjol jämfördes Vanda stad och Odense i Danmark. I samband med den Nordiska kommunalkonferensen på Hanaholmen den 6 maj presenteras den senaste simuleringen mellan Jyväskylä och Jönköpings kommun i Sverige.
  • (KT Kommunarbetsgivarna informerar 4.5.2011) ​Enligt den färska lönestatistiken för kommunsektorn hade kommunerna och samkommunerna 434 000 anställda i oktober 2010. Utöver dem hade 31 000 personer oavlönad arbets- eller tjänstledighet eller liknande ledighet. Av den personal som fick lön var 421 000 månadsavlönade och 13 000 timavlönade. Jämfört med året innan ökade personalstyrkan med cirka tusen personer. Uppgifterna har sammanställts av Statistikcentralen.
  • ​ (Kommunförbundet informerar 2.5.2011) FM i kommunal marknadsföring anordnas i år för sjätte gången, och de som klarat sig bäst i tävlingen har nu utsetts. Sammanlagt 36 bidrag har deltagit i tävlingen, och vinnarna offentliggörs vid evenemanget Piiri 2011 den 24 maj 2011 i Uleåborg. De bästa tävlingsbidragen i fyra olika kategorier premieras med marknadsföringskampanjer som tillsammans är värda 100 000 euro.
 
 

 Kommunerna.net