Navigera upp
fi       Skriv ut | pdf

Forssa, Uleåborg, Villmanstrand och regionen Suomussalmi-Kuhmo segrade i FM i kommunal marknadsföring

(Kommunförbundet informerar 24.5.2011) Forssa, Uleåborg, Villmanstrand och regionen Suomussalmi-Kuhmo blev segrare i FM i kommunal marknadsföring, som arrangerades för sjätte gången. Sammanlagt 36 tävlingsbidrag anmäldes till kategorierna turism, rekrytering och konkurrenskraft och årets marknadsföringsprodukt.

​Kampanjpriser till ett sammanlagt värde av 100 000 euro delades lika mellan segrarna i de olika kategorierna. Kampanjerna genomförs tillsammans med tävlingens samarbetsföretag och de innefattar mediesynlighet och kampanjtjänster. I de olika kategorierna utsågs också silvermedaljörer, i en del fall även bronsmedaljörer, och dessutom utdelades hedersomnämnanden för fina prestationer.

I kategorin konkurrenskraft gick första priset till Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy för kampanjen Järkivihreä Forssan seutu – för en grönare affärsverksamhet. Kampanjen visar prov på en övergripande förändring i fråga om tänkesätt och samarbete.

Idän Taiga ry knep segern i turismkategorin med sin kampanj Wild Taiga, som utgör en högklassig marknadsföringshelhet i syfte att locka grupper av utländska turister till Suomussalmi och Kuhmo i Kajanaland.  

I rekryteringskategorin gick segern till Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy för kampanjen InnoCity, som på ett föredömligt sätt har främjat kontakterna mellan studerande och företagsvärlden.

Till årets marknadsföringsprodukt utsågs Uleåborgs stads unika pausgymnastik, Ilmakitarataukojumppa, som utvecklats internt inom organisationen för att främja arbetshälsan. Pausgymnastiken har småningom införts också i många andra arbetsgemenskaper.

– I tävlingen deltog både små innovativa idéer och mer omfattande helhetsbetonade kampanjer, berättar överdomaren Jari Seppälä, informationsdirektör vid Kommunförbundet.

FM i kommunal marknadsföring har som mål att förbättra marknadsföringskompetensen inom kommunsektorn genom att lyfta fram god praxis för framgångsrik kommunal och regional marknadsföring och modeller för föredömlig utveckling av kommunens arbetsgivarprofil.

Nya arbeten som genomförs långsiktigt

– I tävlingen deltog många nyss påbörjade arbeten vars resultat ännu inte kan bedömas. Sådana arbeten kunde gott och väl vara med i nästa års tävling, säger Jari Seppälä.

I tävlingen deltog också flera omfattande marknadsföringsprogram som pågår länge och där marknadsföringen har varit framgångsrik och resultaten mätbara. Även genom små insatser, eventuellt inom ramen för större helheter, kan man åstadkomma mycket om de mål som ställs upp är tillräckligt realistiska. Det mest betydande resultatet av många kampanjer har varit att olika aktörer har etablerat samarbete och funnit sådana verksamhetsformer som de gemensamt kan bygga vidare på. 

– En kritisk detalj i många kampanjer är dokumenteringen. Om man inte ser till att dokumentera en kampanj tillräckligt noggrant, från uppställningen av mål till mätningen och utvärderingen av resultaten, är det väldigt svårt att bedöma effekterna av kampanjen, påpekar Jari Seppälä.

Enligt juryn var ett särskilt positivt drag i årets tävling att arbetena innehöll många kreativa idéer och att de sociala medierna hade utnyttjats på ett innovativt sätt som ett led i den långsiktiga marknadsföringen.

Samarbete för ökad konkurrenskraft

FM i kommunal marknadsföring arrangeras av organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry och Föreningen Finlands regionala turistorganisationer FFRTO rf. Tävlingen är en del av projektet Piiri, som är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk för att stärka kommunernas och regionernas marknadsföringskompetens.

Samarbetsföretag i projektet är Helsingin Sanomat, MTV3, Otavamedia/Suomen Kuvalehti, KL-Kustannus Oy/Kuntalehti, Finlands kommuntidning och Place Marketing Oy.

FM i kommunal marknadsföring gällde marknadsföring som genomförts år 2010. Ett av de centrala bedömningskriterierna var marknadsföringens resultat i förhållande till satsningen. Priserna delades ut vid Piiri-evenemanget den 24 maj i Uleåborg.

Närmare upplysningar:
Tävlingens överdomare Jari Seppälä, informationsdirektör, Finlands Kommunförbund, tfn (09) 771 2010, 050 667 43
Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef, Finlands Kommunförbund, tfn (09) 771 2676, 050 378 4305

Topplaceringarna i kategorin konkurrenskraft

I kategorin konkurrenskraft belönades marknadsföring som syftar till att utveckla kommunernas och regionernas konkurrenskraft och livskraft och stödja deras förändringsprocesser.

Första plats/guld:
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy
Järkivihreä Forssan seutu – vihreämmän liiketoiminnan puolesta

Andra plats/silver:
Mäntsälän Yrityskehitys Oy
Mäntsälä kommun, tv-reklamer som presenterar Mäntsälä

Tredje plats/brons:
Väståbolands stad
Bertel Nauvolainen – Bertel Nagubo

Topplaceringarna i turismkategorin

I kategorin turism belönades marknadsföring som har som mål att locka finländska eller utländska turister och besökare till kommunen eller regionen.

Första plats/guld:
Idän Taiga ry
Wild Taiga 

Andra plats/silver:
Väståbolands stad
I Love Rengastie

Hedersomnämnande:
Turistbyråerna i Raseborg och Hangö
Love, Peace & Harmony 

Hedersomnämnande:
Nystads stad
Hyljeretki

Topplaceringarna i rekryteringskategorin

I rekryteringskategorin belönas marknadsföring som har som mål att stödja kommunernas anseende som arbetsgivare och locka kompetent arbetskraft till regionen. I denna kategori belönades endast segraren.

Första plats/guld:
Lappeenrannan Seudun Yrityspalvelut Oy
InnoCity

Andra plats/silver:
Askola kommun
En ny slags riktad läkarrekrytering

Segrare i kategorin Årets marknadsföringsprodukt

Det bidrag som belönas i denna kategori kan vara en enskild marknadsföringsprodukt eller ett marknadsföringsmaterial som stödjer kommunens eller regionens ambitioner att öka dragningskraften.

Första plats/guld:
Uleåborgs stad
Ilmakitarataukojumppa

Andra plats/silver:
Kuopio stad
Supersyysloma ja Hyperhiihtoloma

Tredje plats/brons:
Vanda stad
Vantaa is not only a dream

Hedersomnämnande

Hedersomnämnande i hela tävlingen:

Vasa stad
Energiset aallot – Vasa stads nya framtoning 

 Mer på webben