Navigera upp
fi       Skriv ut | pdf

18 semifinalister i FM 2011 i kommunal marknadsföring


(Kommunförbundet informerar 2.5.2011)
FM i kommunal marknadsföring anordnas i år för sjätte gången, och de som klarat sig bäst i tävlingen har nu utsetts. Sammanlagt 36 bidrag har deltagit i tävlingen, och vinnarna offentliggörs vid evenemanget Piiri 2011 den 24 maj 2011 i Uleåborg. De bästa tävlingsbidragen i fyra olika kategorier premieras med marknadsföringskampanjer som tillsammans är värda 100 000 euro.

 

Flest tävlingsbidrag inlämnades i kategorin årets marknadsföringsprodukt och minst i rekryteringskategorin.  Fem eller sex bidrag har valts på respektive kortlista för kategorierna konkurrenskraft, turism och årets marknadsföringsprodukt. Till rekryteringskategorins kortlista valdes två bidrag.

FM i kommunal marknadsföring har som mål att förbättra marknadsföringskompetensen inom kommunsektorn genom att lyfta fram god praxis, det vill säga föredömlig och framgångsrik kommunal och regional marknadsföring.

– Många av årets tävlingsbidrag är sådana att det praktiska utförandet endast nyligen har inletts. Det är svårt att veta vilka resultat de kommer att ge. I tävlingen deltar också större och mindre långsiktiga marknadsföringsprogram som uppvisar betydande resultat och effekter, säger Kommunförbundets informationsdirektör Jari Seppälä, som är tävlingens överdomare.

– Nivån på tävlingsbidragen varierar avsevärt. Många av bidragen är enkla, små upptäckter. Till exempel är det glädjande att se att de sociala medierna utnyttjas i det långsiktiga marknadsföringsarbetet, fortsätter Seppälä.

FM i kommunal marknadsföring arrangeras av organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf. Tävlingen är en del av Piiri-projektet som är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk för att stärka kommunernas och regionernas marknadsföringskompetens.

Samarbetsföretag i projektet är Helsingin Sanomat, MTV3, Otavamedia/Suomen Kuvalehti, KL-Kustannus Oy/Kuntalehti, Finlands kommuntidning och Place Marketing Oy.

Priser värda 100 000 euro

Vinnaren i varje kategori av FM i kommunal marknadsföring belönas med titeln finsk mästare, ett diplom och publicitet. Juryn kan också dela ut andra och tredje pris eller hedersomnämnanden. Juryn delar ut kampanjpriser värda totalt 100 000 euro till vinnarna i de fyra kategorierna. Kampanjerna genomförs tillsammans med tävlingens samarbetsföretag.   

I kategorin konkurrenskraft belönas marknadsföring som har som mål att utveckla konkurrenskraften och livskraften och stödja förändringsprocesserna i regionen eller kommunen.

I kategorin turism belönas marknadsföring som har som mål att locka finländska eller utländska turister eller besökare till kommunen eller regionen.

I rekryteringskategorin belönas marknadsföring som har som mål att stödja kommunernas anseende som arbetsgivare och locka kompetent arbetskraft till regionen.

I kategorin årets marknadsföringsprodukt belönas ett innovativt och unikt tävlingsbidrag. Det kan vara fråga om en produkt, ett utförande, ett material eller en marknadsföringsinsats.

 
Närmare upplysningar:
Jari Seppälä, informationsdirektör, Finlands Kommunförbund, tfn (09) 771 2010
Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef, Finlands Kommunförbund, tfn (09) 771 2676