Navigera upp
fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundet för en fortsättning på försöket i Kajanaland

​(Kommunförbundet informerar 17.5.2010) Uppföljningsgruppen för förvaltningsförsöket i Kajanaland föreslår att en permanent lag stiftas om samkommuner för landskap och regioner utgående från försöket.

Kommunförbundet har anmält avvikande mening till förslaget; enligt förbundet kunde försöket fortsätta i Kajanaland, men kommunstrukturen och kommunförvaltningen i hela landet borde utvecklas utgående från en bredare beredning.

Kommunförbundet har föreslagit att en parlamentarisk kommitté ska tillsättas för att utreda en omläggning av kommunförvaltningen. Kommunerna ska ha klara och tydliga alternativ utgående från vilka de kan avgöra hur kommunstrukturen och den övriga kommunförvaltningen ska utvecklas med beaktande av särdragen i de olika regionerna. Huvudstadsregionens metropolområde och de olika landskaps- och kommunmodellerna bör bedömas som en helhet så att kommunerna har tydliga alternativ för utvecklingen av kommun- och servicestrukturen senast år 2017. 
 
Enligt Kommunförbundet bör också överföringen till följande regering av den s.k. organiseringslagen, i vilken social-, hälso- och sjukvårdsstrukturerna revideras, beaktas vid avgörandet av en fortsättning på Kajanalandsmodellen. Om en permanent lag skulle stiftas på basis av försöket vore den förutom ramlagen för strukturreformen den enda lag som gäller utveckling av social-, hälso- och sjukvårdsstrukturerna.
 
Eftersom Kajanalandsmodellen bara är en av de modeller som tagits upp i diskussionerna är det problematiskt att stifta en landsomfattande permanent lag utgående från den innan kommunerna har tillgång till tydliga alternativ för utveckling av social-, hälso- och sjukvårdsstrukturerna.
 
Kajanalandsmodellen har visat sig fungera i Kajanaland. Enligt Kommunförbundet är det primära syftet för lagberedningen att Kajanaland också i fortsättningen ska kunna fungera enligt denna modell. Då måste ändå beaktas att den lösning som gäller Kajanaland ska passa in i helheten av lagstiftningsprojekt för kommun- och servicestrukturreformen.
 
Närmare upplysningar:
Kari Prättälä, direktör för juridiska ärenden, tfn 0500 60 68 73
Kari Nenonen, vice verkställande direktör, 050 62 316
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn 050 364 78 83