fi       Skriv ut | pdf

Kommunförbundets pressmeddelandenOktober 2009

  • (Kommunförbundet informerar 30.10.2009) Kommunägda bolag ska inte ge ekonomiskt stöd till politisk verksamhet. Bland annat denna riktlinje ingår i den rekommendation om god förvaltning och styrning i kommunkoncerner som Kommunförbundets styrelse har godkänt. Enligt rekommendationen gäller kommunens egna anvisningar om bland annat resor som finansieras av utomstående också kommunens dotterbolag.
  • (Kommunförbundet informerar 29.10.2009) Filosofie magister Kari Nenonen, 56, verkställande direktör för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, har valts till vice verkställande direktör för Finlands Kommunförbund. Förbundets styrelse beslutade enhälligt om valet på torsdagen.
  • (Kommunförbundet informerar 27.10.2009) Merparten av kommunerna beaktar miljöeffekterna endast i en liten del av sin upphandling. Kommunernas upphandlingsansvariga uppger att miljöfrågorna kommer i andra hand på grund av flera mänskliga orsaker.
  • (Kommunförbundet informerar 27.10.2009) Kommunernas fullmäktigen har fattat eller håller på att fatta beslut om att de förtroendevalda ska delta i kommunens allmänna spartalko. Fram till början av juni i år hade redan 23 kommuner diskuterat eller rekommenderat att de förtroendevalda ska avstå från sina mötes- och årsarvoden.
  • (Kommunala arbetsmarknadsverket informerar 21.10.2009) Sjukvårdsdistriktsdirektör Aki Lindén har valts till ordförande för Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation för fyraårsperioden 2009–2013. Kommundirektör Pekka Toivonen och utvecklingsdirektör Minna Karhunen valdes till vice ordförande. De valdes idag 21.10 vid delegationens konstituerande möte.
  • ​(Kommunförbundet informerar 21.10.2009) Kommunförbundet har belönat förvaltningsmagister Anne Korhonen för årets bästa kommunrelaterade pro gradu-avhandling 2008, ”Yksityisyys ja henkilötietojen suoja kunnallisessa virantäytössä” (Integritet och skydd för personuppgifter när kommunala tjänster tillsätts). Kommunförbundet premierar varje år den bästa kommunrelaterade pro gradu-avhandlingen med ett stipendium på 2 000 euro och ger två hedersomnämnanden.
  • (Kommunförbundet informerat 16.10.2009) Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, vice verkställande direktör vid Finlands Kommunförbund, tillträder som verkställande direktör för Kommunförbundet den 1 januari 2010. Till hans efterträdare som vice verkställande direktör har inom utsatt tid sökt följande personer:
  • ​(Kommunala arbetsmarknadsverket inofrmerar 6.10.2009) Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) har samlat en mängd aktuella statistikuppgifter på sin webbplats. Där hittar du lätt bland annat medelinkomsterna för över 1 700 kommunala yrkesbeteckningar.