Navigera upp
fi       Skriv ut | pdf

Samservicekontor underlättar tillgången till offentlig service

​(Kommunförbundet informerar 18.3.2009) Staten, Kommunförbundet och kommunerna håller på att bilda gemensamma kontor för offentliga tjänster. Tanken är att utöver viktiga statliga tjänster och FPA:s tjänster erbjuda medborgarna kommunal service på ett och samma samservicekontor.


I sitt tal vid Kommunförbundets landsbygdsseminarium på onsdagen bedömde vice verkställande direktör Timo Kietäväinen att den statliga lokala servicen i nuläget löper risk att koncentreras till landskapscentrum och därför är svårtillgänglig för medborgarna. Anledningen till centraliseringen är effektiveringen av statsförvaltningen.

Uppbyggnaden av det nya servicenätverket ska inledas i slutet av året. 

Samservicekontoren erbjuder hjälp av olika slag under samma tak 

Vid samservicekontoren får kunden service precis som vid ett traditionellt kontor, men producerat på ett annat sätt.

Avsikten är att statliga myndigheter står till förfogande i samservicekontoret antingen på permanent basis eller genom tidsbeställning. Kunden kan få service också via videokonferensteknik. Ett omfattande videokonferenssystem skulle underlätta också förmånlig distanstolkning i hela landet. Vid samservicekontoren kunde man dessutom få service med hjälp av en servicesakkunnig i form av webbtjänster.

– På dessa sätt kan servicetillgängligheten bli avsevärt bättre, när statlig lokal service når orter där den har lagts ned eller inte har funnits alls. Verksamhetsformen är kostnadseffektiv, förbättrar servicen och ger besparingar.

Kietäväinen betonar att för att genomföra modellen behöver de kommuner som upprätthåller kontoren en stadsandel för hälften av de beräknade kostnaderna. Det är nödvändigt att få anslagen i stadsbudgeten. Varje myndighet svarar själv för sina personal- och serviceproduktionskostnader. 

Rörliga tjänster gör vardagen lättare 

För att trygga den offentliga servicen behövs också många andra nya lösningar. En lösning är en modell med service som överförs på hjul. Modellen bygger på företagsamhet inom närlogistik. I modellen kan man kombinera transportbehoven inom t.ex. kommunal hälso- och sjukvård, måltidsservice och bibliotekstjänster samt handeln och posten och hos många andra aktörer. Distributionskostnaderna sjunker avsevärt på detta sätt. På en del rutter kunde t.ex. en sakkunnig inom hälso- och sjukvård följa med. 

– För att trygga den offentliga servicen behövs nya lösningar. I värsta fall koncentrerar effektiviseringen av statsförvaltningen den statliga lokala servicen i landskapscentrum. Också de stora kommunerna behöver nya verksamhetsmodeller. 

Närmare upplysningar: 

Timo Kietäväinen, vice verkställande direktör 0400 48 60 43 

 kommunerna.net