Navigera upp
fi       Skriv ut | pdf

Det ekonomiska läget tillåter inte utvidgade kommunala tjänster

​(Kommunförbundet informerar 18.3.2009) – Om utvecklingen håller i sig kommer skillnaderna mellan kommunernas inkomster och utgifter att växa sig alltför stora. År 2009 minskar kommunernas skatteinkomster med 500 miljoner euro, medan utgifterna ökar med 1 500 miljoner, sade Kommunförbundets vice verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma på onsdagen i Åbo i sitt anförande om det dystra läget inom den kommunala ekonomin.


Ännu i fjol ökade kommunernas inkomster och utgifter med drygt 7 procent. På några månader har situationen förändrats totalt. Kommunernas inkomster beräknas minska med fem procent, men utgifterna ser ut att öka lika mycket.

Vice vd Mäki-Lohiluoma är oroad över att det inte finns tillförlitliga prognoser för den kommunala ekonomins utveckling.

– I dagens läge får kommunerna inte ges nya uppgifter. Kommunerna måste också undvika att öka sina utgifter. Fullmäktige bör anpassa utgifterna efter inkomsterna och göra upp en balanserad ekonomiplan som täcker hela fullmäktigeperioden.

Mäki-Lohiluoma är tacksam för att staten och Kommunförbundet varit ense om kommunsektorns ekonomiska situation.

– Vårt räddningsprogram har fått ett positivt mottagande på principiell nivå. Man får hoppas att idéerna i programmet förverkligas när statens rambeslut bereds under de närmaste veckorna.

Vice vd Mäki-Lohiluoma påpekar att kommunernas egna åtgärder inte räcker till för att lösa problemen inom den kommunala ekonomin.

– Vi behöver mer stöd av staten, även om kommunsektorn själv måste sköta den största biten.

Just av denna orsak har Kommunförbundet förhållit sig kritiskt till en utvidgning av de subjektiva rättigheterna.

– Det måste finnas en koppling mellan kommunernas skyldigheter och ekonomiska resurser. Om kommunerna ges fler skyldigheter måste också finansieringen tryggas. Vår ekonomiska situation är nu sådan att en utvidgning av servicen måste läggas på is.

Detta gäller alla tjänster inom social-, hälso- och sjukvården och undervisningen.

– De lokala beslutsfattarna måste för egen del kunna göra värdeprioriteringar.  

Närmare upplysningar:

Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, vice verkställande direktör vid Kommunförbundet, tfn 050 364 78 83 

 kommunerna.net