Navigera upp
fi       Skriv ut | pdf

De kommunala arbetsplatserna har goda möjligheter att klara sig

​(Kommunala arbetsmarknadsverket informerar 3.3.2009) Enligt arbetsmiljöbarometern 2008 fick arbetslivskvaliteten ett klart bättre allmänt vitsord av de kommunalt anställda än under tidigare år. Kommunsektorn var den enda sektorn där det allmänna vitsordet för arbetslivskvaliteten inte försämrades jämfört med året innan. De trygga anställningarna inom kommunsektorn ansågs värda ett berömligt vitsord.


De kommunala arbetsgivarna har redan länge satsat kraftigt på personalens kompetens och utveckling av verksamheten. Enligt arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen visar barometerresultaten att satsningarna börjar bära frukt. Chefernas stöd i arbetet har ökat betydligt i kommunerna. Av Arbetarskyddscentralens arbetsmiljöbarometer framgår att de kommunalt anställda också upplevt mer uppmuntran, innovativitet och förtroende än tidigare i sitt arbete.

Enligt Jalonen kommer chefskompetens och ömsesidigt förtroende att behövas inom en snar framtid när vi går mot ekonomiskt stramare tider. De sjunkande skatteinkomsterna medför ett stort avbräck i kommunernas inkomster redan i år samtidigt som serviceförpliktelserna rentav ökar.  Många kommuner blir därför tvungna att överväga inbesparingar och lokala avtal. 

– Nu testas förtroendet och samarbetsförmågan. De kommer väl till pass när man på det lokala planet kommer överens om oundvikliga anpassningsåtgärder. Förhoppningsvis möjliggör förtroendet lösningar som är lyckade på längre sikt och ger en god grund för personalpolitiken även under de kommande decennierna. 

Närmare upplysningar:

Markku Jalonen, kommunsektorns arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 77 10