fi       Skriv ut | pdf

Cirkulär och utlåtanden

Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden från och med 2005. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna.

Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter. Utlåtanden till kommuner publiceras inte på webben.

Bilagorna till cirkulären publiceras på webbsidorna endast om förbundet har dem i elektronisk form. Bilagor i tryckt form skickas till kommunerna tillsammans med cirkuläret.​

Sök
Listobjekt
Enligt 14 b § i klientavgiftslagen (lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, 734/1992) publicerar Social- och hälsovårdsministeriet de indexjusterade klientavgifterna i Finlands Författningssamling inom november månad varje justeringsår.
Asiasanat: anstaltsvård anställda art avgift barn barnskydd besvär boendeservice cirkulär dagvård datasekretess e-post ekonomi familjevård finansiering form fråga frågor fullmäktige förordning förtroendevalda hemservice hemsjukvård hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster institutionsvård instruktion jour kommuner kontaktinformation kö ledighet läkare läkarintyg meddelande missbrukarvård närståendevård organisation personal regel regeringsprogram rehabilitering samkommun service servicesedel servicesedlar sjukdom sjukhus sjukvård social- och hälsovård storlek svenska tandvård undersökning utlåtande vård av utvecklingsstörda äldre ändringssökande öppenvård
 Datum: 12.1.2016 Storlek: 165KB
Listobjekt
Statsrådet utfärdade den 23 oktober en förordning om ändring av klientavgifterna inom social- och hälsovården (842/2014) som ger upphov till ändringar i klientavgiftsförordningen (912/1992). De nya avgifterna träder i kraft den 1 januari 2015. Genom förordningen höjs maximibeloppet för vissa
Asiasanat: anstaltsvård avgift basservice cirkulär e-post ekonomi finansiering form frågor förordning hälsovård kommuner kontaktinformation läkare läkarintyg organisation personal rehabilitering social- och hälsovård svenska tandvård utlåtande
 Datum: 8.1.2015 Storlek: 103KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) i kraft. Genom lagen genomfördes EU:s patientrörlighetsdirektiv. Enligt lagen har patienten rätt att söka ersättning av FPA för kostnader för medicinskt nödvändig vård (akut insjuknande, försvårad långvarig
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning fel finansiering fråga frågor företagshälsovård förlossning förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen hälsovård initiativ kommuner kontaktinformation kostnader lag läkare olycksfall organisation patienter personal primärvård produktivitet registratur samarbete service sjukdom sjukvård sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård stad svenska
 Datum: 14.1.2015 Storlek: 124KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde 48 § i hälso- och sjukvårdslagen i kraft. Enligt paragrafen har kommuninvånaren möjlighet att välja sin vårdenhet var som helst i landet. Valfriheten vid icke brådskande vård gäller primärvård och specialiserad sjukvård. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för de kunder som
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor anvisning avgift avtal befolkning cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor företagshälsovård förordning hemkommun hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral institutionsvård invånare kommuner kommuninvånare kontaktinformation kostnader kvalitet lag lagstiftning läkare meddelande missbrukarvård olycksfall organisation patient personal primärvård produktivitet rehabilitering rekommendation rekommendationer remiss resekostnader samarbete samkommun service sjukhus sjukvård social- och hälsovård studier svenska tandvård tillgång undersökning val
 Datum: 27.5.2014 Storlek: 139KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2014.
Asiasanat: cirkulär ekonomi finansiering form förordning hemservice hemsjukvård lag meddelande servicesedlar social- och hälsovård äldre
 Datum: 7.1.2014 Storlek: 84KB
Listobjekt
Statsrådets förordning 605/2013 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till sjukvårdsdistrikten, kommunerna och samkommunerna. Förordningen trädde i kraft 1.9.2013.
Asiasanat: cirkulär förordning kostnader sjuktransport social- och hälsovård
 Datum: 11.9.2013 Storlek: 84KB
Listobjekt
Statsrådets förordning 267/2012 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordningen träder i kraft 11.6.2012.
Asiasanat: cirkulär form förordning kostnader lag sjuktransport sjukvård social- och hälsovård utlåtande
 Datum: 21.6.2012 Storlek: 84KB
Listobjekt
I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra sämst ställt förbättras. I programmet för Katainens I regering fastslås att under denna regeringsperiod ska den ekonomiska utkomsten för dem som har det allra
Asiasanat: avloppsvatten barn cirkulär dagpenning fattigdom förordning föräldrar grundtrygghet hushåll kommuner lag lön social- och hälsovård storlek studiestöd utkomstskydd utkomststöd utslagning utveckling
 Datum: 8.2.2012 Storlek: 99KB
Listobjekt
​I och med hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326) har de tidigare bestämmelserna om fakturering av kommuner och samkommuner upphävts. Exempelvis 22 § i folkhälsolagen och 48 § i lagen om specialiserad sjukvård som gäller brådskande vård har ersatts av 58 § i hälso- och sjukvårdslagen. I och
Asiasanat: avdrag avtal barn cirkulär ersättning fråga förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen högskolor invånare kommuner kostnader kostnadsberäkning läkare patient patienter produktifiering samarbetsområde samkommun sjukvård sjukvårdsdistrikt skolhälsovård social- och hälsovård studiestöd universitet utbildning val yrkesutbildning
 Datum: 11.1.2012 Storlek: 93KB
Listobjekt
Klientavgifterna inom social- och hälsovården indexjusteras regelbundet vartannat år. Statsrådets förordning 17.11.2011 (1147/2011) och social- och hälsovårdsministeriets meddelande 17.11.2011 (1148/2011) föreskriver om de indexjusteringar som träder i kraft vid ingången av år 2012.
Asiasanat: anstaltsvård art avgift barnskydd boendeservice cirkulär dagvård familjevård form fråga förordning förordningar hemservice hemsjukvård ledighet läkare meddelande närståendevård service servicesedel servicesedlar sjukhus social- och hälsovård storlek x
 Datum: 27.12.2011 Storlek: 97KB
Listobjekt
De jämnstora indexhöjda klientavgifterna samt inkomstgränserna för de inkomstrelaterade avgifterna och den inkomstrelaterade servicesedeln ändras 1.1.2012. I det här skedet har inga andra ändringar gjorts i lagstiftningen om avgifter. Ordalydelsen i klientavgiftsförordningen har ändrats, men
Asiasanat: anstaltsvård avgift barn beslutsfattande besvär cirkulär dagvård familjevård form fråga frågor förordning förordningar försäkring förvaltningsdomstolar hemservice hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster index institutionsvård instruktion jour kommuner kö lag lagstiftning ledighet läkare läkarintyg meddelande missbrukarvård närståendevård olycka olycksfall i arbetet patient patienter rehabilitering rättelse samarbete samkommun service servicesedel servicesedlar sjukdom sjukhus sjukledighet sjukvård skada social- och hälsovård styrelse tandvård tjänsteinnehavare understöd undersökning utlåtande välfärd ålderdomshem öppenvård
 Datum: 16.12.2011 Storlek: 132KB
Listobjekt
Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer samarbete mellan olika aktörer och kontroll över kostnadsökningen. Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer
Asiasanat: avtal beslutsfattande centralförvaltning cirkulär ekonomi form forskning fortbildning fråga frågor fullmäktige förhandlingar förordning förtroendevalda hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster informationssystem initiativ instruktioner invånare kommuner konkurrensutsättning kostnader kvalitet lag myndigheter närservice organisation organisationer patient personal primärvård produktivitet ramlagen regionalt samarbete rehabilitering samarbete samarbetsområde samarbetsområden samkommun service sjukhus sjukvård sjukvårdsdistrikt social service social- och hälsovård socialvård transport utbildning välbefinnande välfärd värdkommunsmodellen kundservice
 Datum: 8.11.2011 Storlek: 116KB
Listobjekt
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna.
Asiasanat: e-post förordning kostnader lag sjuktransport sjukvård social- och hälsovård cirkulär ersättning
 Datum: 1.8.2011 Storlek: 82KB
Listobjekt
Lagstiftningen om fullt kostnadsansvar (full kostnadsersättning) trädde i kraft 1.1.2005. Två cirkulär om verkställandet av lagstiftningen har sänts till kommunerna och samkommunerna, det ena i december 2004 och det andra i juli 2005. Lagstiftningen om fullt kostnadsansvar (full
Asiasanat: anordningar anstaltsvård anställda anställningsförhållande arbetsgivare arbetsresa arbetstagare arvode avgift avtal blankett bostad cirkulär e-post ersättning fråga frågor funktionsförmåga förare förordning försäkring förtroendevalda förvaltningsdomstolar hemkommun hemsjukvård hyrd arbetskraft hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral hälsocentraler hälsovård händelse initiativ institutionsvård kommunernas centralorganisationer kostnader kunnat kvalitet lag lagstiftning lokaler läkare läkarintyg lön löner material mervärdesskatt olycka olycksfall olycksfall i arbetet ordning organisation patient patienter pensionsskydd polisen prissättning regel rehabilitering rekommendation rekommendationer resultat rättsskydd samarbete samkommun service sjukdom sjukhus sjukvård skada skadestånd skador social- och hälsovård spel studier tillstånd trafik transport trygghet utlåtande vårdkö yrkessjukdom öppenvård anvisning
 Datum: 20.6.2011 Storlek: 155KB
Listobjekt
Livsmedelslagens ändringar har godkänts och de träder i kraft 1.9.2011. Ändringarna är betydande för den kommunala tillsynsmyndigheten. För att minska den administrativa bördan slopas det omfattande förhandsgodkännandet av livsmedelslokaler och i stället övergår man till ett anmälningsförfarande.
Asiasanat: AKTA anordningar anvisning arbetsgivare art avfall avfallshantering avgift avskrivningar avtal cirkulär databas database e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor fullmäktige företagare förordning hemkommun hälsoskydd hörande instruktion jord kommunikation konsumtion kontaktinformation kostnader lag lagstiftning meddelanden miljö näring organisation personal prissättning produktivitet regel ränta räntor semester service social- och hälsovård storlek tillstånd tjänsteförhållande tjänsteinnehavare transport utlåtande ändringssökande terveydenhuolto livsmedelsövervakning
 Datum: 20.6.2011 Storlek: 135KB