fi       Skriv ut | pdf

Cirkulär och utlåtanden

Kommunförbundets cirkulär och utlåtanden från och med 2005. Cirkulären är anvisningar och rekommendationer av Kommunförbundet till kommunerna och samkommunerna.

Utlåtandena är svar på förfrågningar från myndigheter. Utlåtanden till kommuner publiceras inte på webben.

Bilagorna till cirkulären publiceras på webbsidorna endast om förbundet har dem i elektronisk form. Bilagor i tryckt form skickas till kommunerna tillsammans med cirkuläret.​

Sök
Listobjekt
Människohandel är ett allvarligt brott mot frihet som uppträder i mycket olika former. I människohandel ingår ofta element som överskrider statsgränserna. Finland är huvudsakligen ett transit- och destinationsland för människohandel, men gärningen kan också ske i sin helhet inom Finlands gränser. I
Asiasanat: anställda arbetsförhållande arbetsgivare arbetstagare asylsökande avtal barn barnskydd boende bostad brottslighet cirkulär e-post ersättning föräldrar hemkommun hälsa hälsovårdstjänster index integrationsfrämjande invandrarbakgrund invånare kommuner kommuninvånare kostnader kvinnor kö lag läkare miljö municipalities naiset organisationer polisen påverkan rekrytering samarbete social- och hälsovård sysselsättning tillgång tillstånd tjänsteinnehavare trafik transport utkomststöd utlänningar utveckling våld yhteystiedot
 Datum: 18.8.2016 Storlek: 109KB
Listobjekt
I detta cirkulär beskrivs kommunernas och flyktingförläggningarnas arbetsfördelning i tillhandahållandet och produktionen av social- och hälsovårdstjänster för asylsökande.
Asiasanat: HOPE anställda anvisning asylsökande barn barnfamiljer barnskydd behörighet beslutsfattande boende boendeservice cirkulär e-post ekonomi ersättning familjevård finansiering fråga frågor funktionsförmåga företagshälsovård granskning grundlag hemkommun hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovård hälsovårdstjänster institutionsvård instruktion invandrare invandring kommuner kontaktinformation kostnader kunnat lag laki meddelanden media missbrukarvård olycksfall ordlista organisation personal polisen produktivitet regel rekommendation rekommendationer rokotukset sairaanhoito samarbete samkommun service sjukdom sjukvård skada smittsamma sjukdomar social- och hälsovård socialvård svenska tandvård tillstånd turism utbildning utkomststöd utlänning utlänningar utlåtande utveckling vaccination välfärd äitiys
 Datum: 18.5.2016 Storlek: 145KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013) i kraft. Genom lagen genomfördes EU:s patientrörlighetsdirektiv. Enligt lagen har patienten rätt att söka ersättning av FPA för kostnader för medicinskt nödvändig vård (akut insjuknande, försvårad långvarig
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning fel finansiering fråga frågor företagshälsovård förlossning förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen hälsovård initiativ kommuner kontaktinformation kostnader lag läkare olycksfall organisation patienter personal primärvård produktivitet registratur samarbete service sjukdom sjukvård sjukvårdsdistrikt social- och hälsovård stad svenska
 Datum: 14.1.2015 Storlek: 125KB
Listobjekt
Finlands Kommunförbund ger på begäran följande utlåtande om den demokratipolitiska redogörelsen. På ett allmänt plan kan man säga att redogörelsen ger en utförlig bild av läget inom den finländska demokratin. Å andra sidan är den ganska allmänt hållen. Kommunförbundet vill i detta sammanhang
Asiasanat: arvode barn befolkning beslutsfattande bibliotek budget demokrati e-post folkomröstning forskning framtid fråga frågor förtroendeuppdrag förtroendevalda internet invånare kommunala tjänster kommunalpolitik kommuner kommunikation kommunsammanslagning kontaktinformation kostnader ledarskap livskraft material närdemokrati nätkommunikation organisation personal påverkan regional utveckling respons restaurang röstning självstyrelse social- och hälsovård strategi ställningstagande svenska tillgång tjänsteinnehavare undersökning ungdomsarbete ungdomsfullmäktige ungdomspolitik utbildning utlåtande utveckling utvärdering val valdeltagande välfärd vårdreformen
 Datum: 21.11.2014 Storlek: 111KB
Listobjekt
I början av år 2014 trädde 48 § i hälso- och sjukvårdslagen i kraft. Enligt paragrafen har kommuninvånaren möjlighet att välja sin vårdenhet var som helst i landet. Valfriheten vid icke brådskande vård gäller primärvård och specialiserad sjukvård. Hälso- och sjukvårdskostnaderna för de kunder som
Asiasanat: HOPE Vanliga frågor anvisning avgift avtal befolkning cirkulär direktiv e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor företagshälsovård förordning hemkommun hemsjukvård hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral institutionsvård invånare kommuner kommuninvånare kontaktinformation kostnader kvalitet lag lagstiftning läkare meddelande missbrukarvård olycksfall organisation patient personal primärvård produktivitet rehabilitering rekommendation rekommendationer remiss resekostnader samarbete samkommun service sjukhus sjukvård social- och hälsovård studier svenska tandvård tillgång undersökning val
 Datum: 27.5.2014 Storlek: 139KB
Listobjekt
Riksdagens justitieombudsman har 7.3.2013 meddelat ett avgörande (Dnr 809/4/11) om dosdispensering av läkemedel i öppenvården. Avgörandet gäller läkemedelsdispensering som ordnas av kommunerna inom hemvården och i serviceboende enligt socialvårdslagen. Avgörandet gäller inte institutionsvård.
Asiasanat: anställda arbetstid art arvode avgift avtal boende boendeservice cirkulär ersättning form fråga frågor god praxis hemservice hemsjukvård hemvård hälso- och sjukvårdslagen insolvens institutionsvård kommuner konkurrensutsättning kostnader kö lag lagstiftning läkare marknaden mediciner modell offentlig upphandling ordning organisation personal prissättning regel ränta samarbete samkommun service serviceboende servicebostad servicesedel servicesedlar sjukvård skador social- och hälsovård socialtjänst storlek tillgång tröskelvärde utvärdering yliopisto äldre
 Datum: 14.3.2014 Storlek: 129KB
Listobjekt
Statsrådets förordning 605/2013 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till sjukvårdsdistrikten, kommunerna och samkommunerna. Förordningen trädde i kraft 1.9.2013.
Asiasanat: cirkulär förordning kostnader sjuktransport social- och hälsovård
 Datum: 11.9.2013 Storlek: 84KB
Listobjekt
Statsrådets förordning 267/2012 om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna. Förordningen träder i kraft 11.6.2012.
Asiasanat: cirkulär form förordning kostnader lag sjuktransport sjukvård social- och hälsovård utlåtande
 Datum: 21.6.2012 Storlek: 83KB
Listobjekt
Här bifogas Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården år 2012. Kommunförbundet har diskuterat frågan med KT Kommunarbetsgivarna och Kommunfackets union rf. Här bifogas Finlands Kommunförbunds rekommendation om kostnadsersättningar inom
Asiasanat: AKTA Kommunarbetsgivarna allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet avdrag barn cirkulär dagvård datateknik ersättning familj familjedagvårdare familjer familjevård fostran fråga föräldrar hälsovård index kostnader lagstiftning läkare rekommendation social service social- och hälsovård
 Datum: 27.12.2011 Storlek: 91KB
Listobjekt
​I och med hälso- och sjukvårdslagen (30.12.2010/1326) har de tidigare bestämmelserna om fakturering av kommuner och samkommuner upphävts. Exempelvis 22 § i folkhälsolagen och 48 § i lagen om specialiserad sjukvård som gäller brådskande vård har ersatts av 58 § i hälso- och sjukvårdslagen. I och
Asiasanat: avdrag avtal barn cirkulär ersättning fråga förordning hemkommun hälso- och sjukvårdslagen högskolor invånare kommuner kostnader kostnadsberäkning läkare patient patienter produktifiering samarbetsområde samkommun sjukvård sjukvårdsdistrikt skolhälsovård social- och hälsovård studiestöd universitet utbildning val yrkesutbildning
 Datum: 11.1.2012 Storlek: 93KB
Listobjekt
Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer samarbete mellan olika aktörer och kontroll över kostnadsökningen. Hälso- och sjukvårdslagen fokuserar på kundorientering, främjande av hälsa och välfärd, bättre primärvård, mer
Asiasanat: avtal beslutsfattande centralförvaltning cirkulär ekonomi form forskning fortbildning fråga frågor fullmäktige förhandlingar förordning förtroendevalda hälsa hälso- och sjukvårdslagen hälsovårdstjänster informationssystem initiativ instruktioner invånare kommuner konkurrensutsättning kostnader kvalitet lag myndigheter närservice organisation organisationer patient personal primärvård produktivitet ramlagen regionalt samarbete rehabilitering samarbete samarbetsområde samarbetsområden samkommun service sjukhus sjukvård sjukvårdsdistrikt social service social- och hälsovård socialvård transport utbildning välbefinnande välfärd värdkommunsmodellen kundservice
 Datum: 8.11.2011 Storlek: 116KB
Listobjekt
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport skickas för kännedom till kommunerna och samkommunerna.
Asiasanat: e-post förordning kostnader lag sjuktransport sjukvård social- och hälsovård cirkulär ersättning
 Datum: 1.8.2011 Storlek: 82KB
Listobjekt
Livsmedelslagens ändringar har godkänts och de träder i kraft 1.9.2011. Ändringarna är betydande för den kommunala tillsynsmyndigheten. För att minska den administrativa bördan slopas det omfattande förhandsgodkännandet av livsmedelslokaler och i stället övergår man till ett anmälningsförfarande.
Asiasanat: AKTA anordningar anvisning arbetsgivare art avfall avfallshantering avgift avskrivningar avtal cirkulär databas database e-post ekonomi ersättning finansiering form fråga frågor fullmäktige företagare förordning hemkommun hälsoskydd hörande instruktion jord kommunikation konsumtion kontaktinformation kostnader lag lagstiftning meddelanden miljö näring organisation personal prissättning produktivitet regel ränta räntor semester service social- och hälsovård storlek tillstånd tjänsteförhållande tjänsteinnehavare transport utlåtande ändringssökande terveydenhuolto livsmedelsövervakning
 Datum: 20.6.2011 Storlek: 134KB
Listobjekt
Lagstiftningen om fullt kostnadsansvar (full kostnadsersättning) trädde i kraft 1.1.2005. Två cirkulär om verkställandet av lagstiftningen har sänts till kommunerna och samkommunerna, det ena i december 2004 och det andra i juli 2005. Lagstiftningen om fullt kostnadsansvar (full
Asiasanat: anordningar anstaltsvård anställda anställningsförhållande arbetsgivare arbetsresa arbetstagare arvode avgift avtal blankett bostad cirkulär e-post ersättning fråga frågor funktionsförmåga förare förordning försäkring förtroendevalda förvaltningsdomstolar hemkommun hemsjukvård hyrd arbetskraft hälso- och sjukvårdslagen hälsocentral hälsocentraler hälsovård händelse initiativ institutionsvård kommunernas centralorganisationer kostnader kunnat kvalitet lag lagstiftning lokaler läkare läkarintyg lön löner material mervärdesskatt olycka olycksfall olycksfall i arbetet ordning organisation patient patienter pensionsskydd polisen prissättning regel rehabilitering rekommendation rekommendationer resultat rättsskydd samarbete samkommun service sjukdom sjukhus sjukvård skada skadestånd skador social- och hälsovård spel studier tillstånd trafik transport trygghet utlåtande vårdkö yrkessjukdom öppenvård anvisning
 Datum: 20.6.2011 Storlek: 154KB
Listobjekt
Finlands Kommunförbund skickar som bilaga rekommendationen om kostnadsersättningar inom den kommunala familjedagvården 2005.
Asiasanat: Kommunala arbetsmarknadsverket avdrag barn cirkulär dagvård ersättning familj familjedagvårdare familjer familjevård fostran fråga föräldrar hälsovård kostnader lagstiftning läkare rekommendation social- och hälsovård utveckling
 Datum: 24.3.2011 Storlek: 91KB