fi       Skriv ut | pdf

KommunvapenLandskapsvis

 • Österbotten

  I rött fält kungliga Vasa-ättens kännetecken (en stormvase) samt en ginstam, båda av guld; i ginstammen fyra röda springande hermeliner, ställda 2+2.

 
 

 Kommuner

 
 • Jakobstad

  I fält av guld en av en vågskura bildad, blå stam, från vilken uppskjuter ett rött torn; från tornet uppstiger ett blått, krönt lejon med tudelad svans, beväring och krona röda; lejonet håller i sin högra ram ett till hugg lyftat blått svärd med rött fäste.
  DesignerGustaf von Numers
  LandskapÖsterbotten
  Symbolartselkälokki, koivu
 • Kaskö

  Sköld kluven i blått, vari en stolpvis ställd styråra av silver, samt i silver, vari en grön lagerkvist. I enlighet med stadens 1793 stadfästa vapen. Styråran syftar på den ypperliga naturliga hamnplats som har motiverat stadens uppkomst. Lagerkvisten torde ha avsett uppblomstring, men motivet kan ha inspirerats av släkten Bladhs namn. Två inflytelserika släktmedlemmar, far och son, skaffade den dåtida byn både stadsprivilegier och stapelrätt.
  DesignerA.W. Rancken
  LandskapÖsterbotten
  Symbolartkissankello, silakka, kalalokki
 • Korsholm

  I rött fält ett genomgående kors bestående av trillingkavlar ställda stolpvis och tvillingkavlar ställda bjälkvis; korsningen omfattas av en ring, som tillsammans med kavlarna bildar ett flätverk, allt av guld.
  DesignerGustaf von Numers
  LandskapÖsterbotten
 • Korsnäs

  I blått fält två uppskjutande harpuner i kors, spetsarna av silver, skaften av guld, i övre vinkeln åtföljda av ett mantuanskt kors av guld.
  DesignerGustaf von Numers
  LandskapÖsterbotten
 • Kristinestad

  Sköld kluven medelst en vågskura av silver och blått; i högra fältet elva ur fältet framväxande gröna granar ordnade 3+3+3+2. Oförändrat enligt det tidigare stadsvapnet, som härletts ur stadssigillet från 1652 med anspelning på stadens läge vid havskusten. Sigillets trädfigurer har tolkats som granar.
  DesignerOlof Eriksson
  LandskapÖsterbotten
 • Kronoby

  I rött fält ett krönt klöverkors, vars nedre arm bildar en störtad plogbill, allt av guld.
  DesignerGustaf von Numers
  LandskapÖsterbotten
 • Laihela

   
  DesignerAhti Hammar
  LandskapÖsterbotten
  Symbolartohra, kanttarelli, tuulihaukka, orava
 • Larsmo

  I blått fält en tvåmastad skötbåt av silver.
  DesignerGustaf von Numers
  LandskapÖsterbotten
 • Malax

  DesignerKarl-David Långbacka
  LandskapÖsterbotten
 • Nykarleby

  I blå sköld upprest gyllene tjärtunna med eldslågor i guld med röda tungor, utgående från lock och båda sidor.
  DesignerGunnar Clément
  LandskapÖsterbotten
  Symbolartisokuovi, merinätkelmä
 • Närpes

  I rött fält ett bevingat sjöblad, sjöbladet av guld, störtat, vingarna av silver. Den i vapenbilden centrala delen sjöbladet härstammar enligt v. Numers från ätten Kurcks i Sverige vapen. Biskop Arvid Kurck skall enligt vissa uppgifter ha startat från Finland till Sverige. Han kom ju dock ej fram till västra stranden av Bottenhavet utan drunknade. Biskopen i Åbo hade Närpes som prebende. Vingarna har tagits ur ett gammalt sigill i vilket återfinnes 3 gäss. En av dessa har fått avstå sina vingar för detta ändamål.
  DesignerGustaf von Numers
  LandskapÖsterbotten
 • Pedersöre

  I ett rött fält ett kornax omgivet av tre spikkors; allt i guld. Punaisessa kentässä kolmen naularistin ympäröimä ohrantähkä; kaikki kultaa. Förutom att kornaxet är en symbol för lantbruket, symboliserar de tre delarna i kornaxet även de tre ursprungskommunerna (Pedersöre, Esse och Purmo), och de tre spikkorsen symboliserar de tre självständiga församlingarna i kommunen.
  DesignerBo Aurén
  LandskapÖsterbotten
 • Storkyro

   
  DesignerMatti Visanti
  LandskapÖsterbotten
 • Vasa

   
  DesignerEric O. W. Ehrström
  LandskapÖsterbotten
 • Vörå-Maxmo

  I blått fält en triton hållande i högra handen en fisk, i den vänstra ett klöverblad; alt av silver.
  DesignerGustaf von Numers
  LandskapÖsterbotten
 

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Tony Hagerlund
webbkommunikationschef +358 9 771 2222, +358 50 5262158

Tony Hagerlund webbkommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2222 
Mobiltelefon:
+358 50 5262158 
Twitter:
@TonyHagerlund 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
webbkommunikation
sociala medier
utveckling av kommunernas information