fi       Skriv ut | pdf

Svensk- och tvåspråkiga kommuner

Totalt 1,7 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 44 000 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska.

Totalt 1,7 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 44 000 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska.

Kommunernas nuvarande språkförhållanden har fastställts av Statsrådet och gäller för tidsperioden 2013-2022. Statsrådet fastställer kommunernas språkliga status för 10 år åt gången utgående från officiell befolkningsstatistik. Kommuner kan vara antingen enspråkiga (svenska eller finska) eller tvåspråkiga. Den språkliga indelningen i kommunen är grunden för hela den språkliga indelningen (bland t.ex. samkommuner, landskapsförbund och statliga myndigheter).

Minimigränsen för att en kommun skall bli tvåspråkig är att minst 8 procent av invånarna eller sammanlagt 3 000 invånare har minoritetsspråket som sitt modersmål*). Om andelen invånare som talar minoritetsspråket sjunker till mindre än 6 procent av kommunens befolkning och består av färre än 3000 invånare blir kommunen enspråkig. En kommun som inte fyller minimikraven för att vara tvåspråkig kan söka status som tvåspråkig på förslag av kommunfullmäktige. Ett exempel på detta är Lojo stad, som har sökt och beviljats status som tvåspråkig kommun för tidsperioden 2013-2022.

 
*I befolkningsstatistiken räknas som modersmål det språk som har angivits då ett barns namn har meddelats till befolkningsregistret. Det är möjligt att ändra sitt modersmål genom skriftlig anmälan till magistraten.
 
Tvåspråkiga kommuner​ 2012 2013
 - svensk majoritet​ 12 12​
 - finsk majoritet​ 18​ 18​
Svenskspråkiga kommuner​ 19​ 19​
Alla kommuner​ 336 320

 Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Kaj Lindqvist
Utbildningschef +358 9 771 2302, +358 500 703 116
Kristina Wikberg
direktör, svenska och internationella ärenden +358 9 771 2340, +358 50 378 0466

Kaj Lindqvist Utbildningschef
Telefon:
+358 9 771 2302 
Mobiltelefon:
+358 500 703 116 
Fax:
+358 9 771 2212 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utbildning för personal och förtroendevalda
nordiska konferenser
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Kristina Wikberg direktör, svenska och internationella ärenden
Telefon:
+358 9 771 2340 
Mobiltelefon:
+358 50 378 0466 
Fax:
+358 771 2212 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
Direktör, Enheten för svenska och internationella frågor
Chefredaktör för Finlands Kommuntidning - Fikt
Juridiska frågor
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska