fi       Skriv ut | pdf

Var tredje finländare bor i en tvåspråkig kommun

1,7 miljoner finländare bor i en tvåspråkig kommun. 44 000 finskspråkiga personer bor i en kommun med svenskspråkig majoritet medan 140 000 svenskspråkiga bor i en kommun där majoritetsspråket är finska.

Kommunernas nuvarande språkförhållanden har fastställts av Statsrådet och gäller för tidsperioden 2013-2022. Statsrådet fastställer kommunernas språkliga status för tio år i gången utgående från den officiella befolkningsstatistiken. ommunernas nuvarande språkförhållanden har fastställts av Statsrådet och gäller för tidsperioden 2013-2022. Statsrådet fastställer kommunernas språkliga status för tio år i gången utgående från den officiella befolkningsstatistiken.

Kommuner kan vara antingen enspråkiga (svenska eller finska) eller tvåspråkiga. Kommunens språkliga status avgör den språkiga statusen hos de samkommuner, landskap och statliga myndigheter som kommunen hör till.

Minimigränsen för att en kommun skall bli tvåspråkig är att minst 8 procent av invånarna eller sammanlagt 3 000 invånare har minoritetsspråket som sitt modersmål*). Om andelen invånare som talar minoritetsspråket sjunker till mindre än 6 procent av kommunens befolkning och består av färre än 3000 invånare blir kommunen enspråkig. En kommun som inte fyller minimikraven för att vara tvåspråkig kan söka status som frivilligt tvåspråkig på förslag av kommunfullmäktige. Ett exempel på detta är Lojo stad, som har sökt och beviljats status som tvåspråkig kommun för tidsperioden 2013-2022.

*I befolkningsstatistiken räknas som modersmål det språk som har angivits då ett barns namn har meddelats till befolkningsregistret. Det är möjligt att ändra sitt modersmål genom skriftlig anmälan till magistraten.

 
Tvåspråkiga kommuner​ 2010 2011-
2012​
2013-
2014
2015​ 2016​
 - svensk majoritet​ 13 12​ 12​ ​14 ​15
 - finsk majoritet​ 18​ 18​ 18​ ​18 18​
Svenskspråkiga kommuner​ 19​ 19​ 19​ ​17 16​
Alla kommuner​ 342 ​336 320 ​316 313​

 

​​​​​

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Kristina Wikberg
direktör, svenska och internationella ärenden +358 9 771 2340, +358 50 378 0466
Sandra Bergqvist
Teamledare, svenska teamet +358 9 771 2531, +358 40 534 1108
Kia Leidenius
Sakkunnig +358 9 771 2434, +358 50 329 8649

Kristina Wikberg direktör, svenska och internationella ärenden
Telefon:
+358 9 771 2340 
Mobiltelefon:
+358 50 378 0466 
Twitter:
@KristinaWikberg 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
Direktör, Enheten för svenska och internationella frågor
Chefredaktör för Finlands Kommuntidning - Fikt
Juridiska frågor
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Sandra Bergqvist Teamledare, svenska teamet
Telefon:
+358 9 771 2531 
Mobiltelefon:
+358 40 534 1108 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Kia Leidenius Sakkunnig
Telefon:
+358 9 771 2434 
Mobiltelefon:
+358 50 329 8649 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
kommunreformen och svenska frågor, språklagen
utbildning för social- och hälsovårds- samt utbildningssektorn
nordiska frågor
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska