Navigera upp
fi       Skriv ut | pdf

Kristina Wikbergs webbkolumn 19.4.2012Social- och hälsovårdens scenarier

Frågorna är många men svaren är få. Social- och hälsovårdens framtida strukturer diskuteras nu i en arbetsgrupp tillsatt av ministeriet. Före utgången av maj skall det finnas minst tre olika förslag som regeringen kan ta politisk ställning till. Enligt uppdraget skall dessa förslag basera sig på de nya primärkommunerna så att kommunerna i huvudsak ansvarar för social- och hälsovården.

​Skräckscenariet för kommunsektorn är att man inte kan komma överens och att hela social- och hälsovården flyttas över till staten. I Norge gjorde man så här och nu efteråt ångrar man sig djupt. Kostnaderna har skenat iväg, samtidigt som den lokala styrningen har upphört. Europeiska erfarenheterna från olika försäkringsmodeller och försäkringskassor är inte heller goda. Därför är det bra och viktigt att det i regeringsprogrammet står att servicen skall vara i de kommunala beslutsfattarnas händer.

Det näst värsta som kunde hända ifall man inte kan enas är att social- och hälsovården förs över till ett fåtal distrikt som tilldelas alla resurser. Då skulle statsandelarna föras över till denna organisation, liksom också rätten att organisera servicen. Vi skulle få en ny upprätthållarmodell med stark central styrning av ministeriets tjänstemän. Så har det gått för yrkeshögskolorna; kommunerna beskattar sina invånare och betalar för servicen, men har inte finansiellt och strukturellt direkta påverkningsmöjlighet via de i kommunalval valda fullmäktigeledamöterna.    

Hur vill vi då ha det? Arbetsgruppen har fått vissa förbehåll för sitt arbete som måste uppfyllas. Dessa är att förslaget måste bygga på starka primärkommuner och sammansmälta med tjänstemannaberedningen under Henna Virkkunens ledning.  Ansvaret för finansiering och organisering skall huvudsakligen finnas hos samma organisation. Det betyder hos de nya primärkommunerna eller i undantagsfall social- och hälsovårdsområdena. Enligt tidtabellen skulle allt detta träda i kraft stegvis från början av år 2015.

Det skulle vara viktigt att stärka den lokala demokratiska styrningen av social- och hälsovården. Med detta avser jag att de fullmäktigeledamöter som väljs i allmänna kommunalval skall ha verkliga påverkningsmöjligheter. Endast på det sättet kan vi främja hälsa och trygghet vilket måste vara målet. Bara genom att hålla social- och hälsovården, bildningsväsendet och den fysiska planeringen i samma händer kan framtidens samhälle byggas som en helhet med beaktande av människans hela livscykel från vaggan till graven.

Kristina Wikberg
Direktör, svenska verksamheten vid Kommunförbundet
Sakkunnig i arbetsgruppen för social- och hälsovårdens servicestruktur
 
 

 Vad tycker du?

 
Kommentti / Kommentar
Sähköposti / E-post (*)
Osoite ei näy sivuilla / Adressen visas inte på sidan.
Nimesi / Ditt namn (*)
Webbredaktionen läser alla kommentarer före publicering. Osakliga kommentarer och som går emot god sed publiceras inte. Långa skrivelser kan kortas ned, annars publiceras kommentarerna som sådana.
 
 

 Kommentarer

 
  • Kommunförbundet, 19.04.2012
    Berätta vad du tycker!
 Sidan publicerad

10.5.2012

 

 Kommunerna.net