Navigera upp
fi       Skriv ut | pdf

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts och Medi-IT Oy:s ICT-serviceproduktionsenheter går samman

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och Medi-IT Oy:s ägarkretsar har beslutat att slå samman sina separata ICT-serviceproduktionsenheter till en gemensam aktör den 1 januari 2013.

Styrelsen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt godkände vid sitt möte den 21 mars 2012 att verksamheterna vid affärsverket MediKes och Medi-IT Oy ska sammanslås. Beslutet behandlas ytterligare i fullmäktige för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt och i Medi-IT Oy:s bolagsstämma.

Det blivande bolaget har genom sina ägarsjukvårdsdistrikt ett befolkningsunderlag på ca 1,1 miljoner.  Målet för sammanslagningen är att avsevärt förbättra de nuvarande separata enheternas förmåga att svara på de utmaningar som förändringarna i verksamheten och teknologin innebär och att samtidigt trygga kompetensen hos och tillgången på nyckelpersoner. De ordinarie anställda vid affärsverket MediKes flyttas över till Medi-IT som så kallade gamla anställda. Arbetsplatserna och verksamhetsställena förblir oförändrade för de nuvarande anställda.

Medi-IT OY bildades år 2001. Bolaget ägs av Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt Eksote, Carea - Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen och Östra Savolax, Södra Savolax, Centrala Tavastlands och Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt. Verksamhetsställena finns i Kotka, Villmanstrand, Kouvola och Nyslott.

MediKes är ett affärsverk som ägs av Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt. Verksamhetsställena finns förutom i Jyväskylä också i Keuru och Saarijärvi. Det nya bolagets sammanlagda omsättning är drygt 27 miljoner euro och den sammanlagda personalstyrkan över 130.

Närmare upplysningar: 

Jouko Isolauri, direktör för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt,
tfn 050 516 0624

Heikki S. von Hertzen, styrelseordförande, Medi-IT Oy, tfn 0400 821 404

Timo Koivu, vd, Medi-IT Oy, tfn 044  223 1514

Heikki Ihanainen, affärsverksdirektör, MediKes, tfn 0500 648 000
Sidan publicerad

26.4.2012