fi       Skriv ut | pdf

Kostnaderna för busstrafiken har stigit

Kostnaderna för busstrafiken har stigit med cirka 3,5 procent från december i fjol till februari i år. Staten har höjt bränsleskatten, vilket är särskilt kostnadsdrivande. Det innebär att trafikidkarna måste få mera biljettstöd och eventuellt också att priserna på regional- och stadsbiljetterna måste höjas.
En beredningsgrupp under ledning av Trafikverket har behandlat kostnadsutvecklingen inom busstrafiken och konstaterat att kostnadsökningen enligt Statistikcentralens busstrafikindex är en väsentlig förändring enligt trafikeringsavtalen för övergångsperioden, vilket leder till att ersättningarna för biljettstödet måste justeras. Beredningsgruppen enades om att föreslå kommunerna och myndigheterna att biljettersättningarna ska justeras i enlighet med avtalen på samma sätt i hela landet den 1 juli 2012.
Staten har inga anslag för att höja biljettstödet och också kommunerna har mycket stram ekonomi. Följaktligen blir kommunerna och myndigheterna tvungna att överväga att höja också kundpriserna så att biljettstödet inte överskrider de reserverade anslagen. Oy Matkahuolto Ab höjde priserna på vanliga biljettprodukter den 1 januari.
 
Trafikverket sände en skrivelse i saken till de behöriga myndigheterna inom busstrafiken den 21 mars 2012. Saken behandlas i de regionala arbetsgrupperna för kollektivtrafik. Därefter kan kommunerna besluta om eventuella höjningar av kundpriserna. ​Sidan publicerad

11.4.2012

Ytterligare information

Visa kontaktinformation