(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Klarspråksseminarium 2012​Klarspråk på webben - skriv så att andra vill läsa!

Finlands Kommunförbund ordnade 14.3.2012  inom ramen för projektet Rakt på sak ett seminarium om klarspråk på webben för alla intresserade av bättre språk i kommunerna.

Rakt på sak är ett projekt för att höja kvaliteten på servicen till invånarna och samtidigt minska avståndet mellan kommunalt beslutsfattande och kommuninvånarna med ett klarare språk som grund för kommunikationen.

Under seminariet fick vi höra Linnea Hanell, doktorand från Stockholms universitet tala om hur man bör skriva för att så många som möjligt skall förstå, och Maria Aulén-Thomsson, webbstrateg från Uppsala presentera hur man arbetar med klarspråk på webben i Uppsala. Tidskriften Populär kommunikation utsåg 2011 Uppsala kommun till vinnare av svenska webbpriset i kategorin för kommuner.

 Innehållet granskat av:
20.3.2012 Lindroth Mattias

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Mattias Lindroth
Sakkunnig +358 9 771 2536, +358 50 337 6351

Telefon:
+358 9 771 2536 
Mobiltelefon:
+358 50 337 6351 
Twitter:
@kommuntorget 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
kommunförbundets svenska webbtjänster
kundhanteringssystemet (CRM)
elektroniska blanketter
tekniskt stöd för webbkurser
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska