fi       Skriv ut | pdf

Landskapsbesök 2011

Kommunförbundet och landskapsförbunden ordnar gemensamma landskapsbesök. Nu på våren ordnas besöken efter riksdagsvalet under perioden 26.4–17.6.2011 och på hösten efter Kommunmarknaden från den 19 september fram till den 25 november.

​Till seminarierna inbjuds representanter för landskapets kommuner och samkommuner, organisationer, TE-centraler och andra aktörer.

Aktuella frågor och insatsområden i kommunerna och landskapen och vid Kommunförbundet diskuteras. Vid varje landskapsbesök medverkar antingen Kommunförbundets verkställande direktör, vice verkställande direktör eller direktören för den svenska verksamheten.

Evenemangen för inbjudna deltagare pågår en halv dag, vanligtvis en eftermiddag kl. 13.00–16.00.

 

 Dokument

 
 

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Jari Seppälä
Sakkunnig i kommunikation +358 9 771 2010, +358 50 66743
Raija Heino
informationskoordinator +358 9 771 2017, +358 50 623 18

Jari Seppälä Sakkunnig i kommunikation
Telefon:
+358 9 771 2010 
Mobiltelefon:
+358 50 66743 
Twitter:
@jjseppa 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utveckling av kommunernas kommunikation
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Raija Heino informationskoordinator
Telefon:
+358 9 771 2017 
Mobiltelefon:
+358 50 623 18 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
koordinering av information
information till medierna
sekreteraruppgifter inom enheten

 

 Kommunerna.net