(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Kurs för revisorer - intern kontroll

 

 Anmälningsblankett

 
Deltagarens uppgifter
Efternamn (*)
Förnamn (*)
Titel/befattning (*)
Kommun/samkommun/organisation (*)
Arbetsplats
Adress/PB (*)
Postnummer (*)
Postkontor (*)
Telefon
E-post för bekräftelsen
Obs, inga å,ä eller ö i adressen!
Skicka info om Kommunförbundets kurser och evenemang till min e-post
Info till e-posten
Specialdiet
Fakturering
Officiell faktureringsadress (*)
FO-nummer
E-faktura
E-fakturering förutsätter att nedanstående uppgifter fylls
E-fakturaoperatör
E-fakturaadress
Fakturamottagarens adress som faktureringsoperatören angivit
Tilläggsinformation
Avslutningsvis
Om inte sidan med "Tack för din anmälan" öppnas, kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda/valda. Obligatoriska fält markeras med *.
Innehållet granskat av:
3.10.2012 Wickholm Karolina

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Kaj Lindqvist
Utbildningschef +358 9 771 2302, +358 500 703 116
Karolina Wickholm
sakkunnig, ansvarig för kursverksamheten +358 9 771 2436, +358 50 595 2957
Kaj Lindqvist Utbildningschef
Telefon:
+358 9 771 2302 
Mobiltelefon:
+358 500 703 116 
Fax:
+358 9 771 2212 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utbildning för personal och förtroendevalda
nordiska konferenser
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 
Karolina Wickholm sakkunnig, ansvarig för kursverksamheten
Telefon:
+358 9 771 2436 
Mobiltelefon:
+358 50 595 2957 
Fax:
+358 9 771 2212 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
koordinering och planering av utbildning
projektkoordinering och administration
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska