(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Inspirationsdag för kökspersonal, Helsingfors 7.8.2012

 

 Anmälningsblankett

 
Deltagarens uppgifter
Efternamn (*)
Förnamn (*)
Titel/befattning (*)
Kommun/samkommun/organisation (*)
Arbetsplats
Adress/PB (*)
Postnummer (*)
Postkontor (*)
Telefon
E-post för bekräftelsen
Obs, inga å,ä eller ö i adressen!
Skicka info om Kommunförbundets kurser och evenemang till min e-post
Info till e-posten
Specialdiet
Fakturering
Officiell faktureringsadress (*)
FO-nummer
E-faktura
E-fakturering förutsätter att nedanstående uppgifter fylls
E-fakturaoperatör
E-fakturaadress
Fakturamottagarens adress som faktureringsoperatören angivit
Tilläggsinformation
Avslutningsvis
Om inte sidan med "Tack för din anmälan" öppnas, kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda/valda. Obligatoriska fält markeras med *.
Innehållet granskat av:
17.4.2012 Leidenius Kia

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Kia Leidenius
Sakkunnig +358 9 771 2434, +358 50 329 8649
Kia Leidenius Sakkunnig
Telefon:
+358 9 771 2434 
Mobiltelefon:
+358 50 329 8649 
Fax:
+358 9 771 2212 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
kommunreformen och svenska frågor, språklagen
utbildning för social- och hälsovårds- samt utbildningssektorn
nordiska frågor
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska