en       Tulosta | pdf

Hartola - Iramba (Tansania)

Hartolan kunnan ja Iramban piirikunnan välisen yhteistyön tavoitteena on
1) kehittää hyvää hallintoa käytännön yhteistyön suunnittelun ja toteutuksen kautta
2) parantaa heikoimmassa asemassa olevien ryhmien elinolosuhteita ja
3) edistää kuntalaisten osallistumista ympäristönsuojeluun.

Aiempia yhteistyön tuloksia

•Kyläsuunnitelmien teko kaikissa piirikunnan kylissä (126 kylää)
•Kirjastopalveluiden saaminen Kiomboihin
•Naisryhmien ja nuorten ryhmien kouluttaminen pienyrittäjiksi
•Ympäristötietouden lisääminen ja metsien häviämisen estäminen (taimitarhojen perustaminen ja uunien kehittäminen
•Mehiläishoidon tehostaminen
•Ndallan terveysaseman ja työntekijöiden asuntojen rakentaminen
•Lulumba Secondary School’in tyttöjen asuntolan rakentaminen
•Kyläpankkien perustaminen köyhimpiin kyliin 

Toimintaa rahoituskaudella 2013-2014

Koulutustoiminta

Irambassa järjestetään eri kylissä erityisesti naisille ja nuorille koulutuksia ihmisoikeuksista, ympäristöhygieniasta ja sanitaatiosta sekä mehiläistenhoidosta ja hunajantuotannosta. Lisäksi koulutetaan naisryhmiä osuuskuntatoiminnassa ja maataloustuotteiden markkinoinnissa. Kunnan taloushallintohenkilöstöä koulutetaan sähköisen kirjanpitojärjestelmän käytössä.  

Ympäristö

Irambassa perustetaan taimitarhoja ja istutetaan puuntaimia eroosiosta kärsivillä alueilla. Kylissä opetetaan asukkaille energiaa säästävien liesien rakentamista ja käyttöä sekä sadeveden talteenottamiseen tarvittavaa paikallista teknologiaa. Kunnan ympäristövirkamiehiä koulutetaan ympäristölainsäädännöstä, ympäristönsuojeluun liittyvistä kysymyksistä ja lajitteluun pohjautuvasta jätehuollosta. Kouluissa annetaan ympäristökasvatusta mm. metsitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Hartola:

Helena Mäkinen

Koordinaattori
Koitintie 1382
19540 Koitti, Finland
Puh: +358 44 272 2928
Sähköposti: helena.makinen(at)hartola.fi

Iramba (Tansania): 

Dorence Kalemile
Coordinator, CDO
Iramba District Council
Box 155, Kiomboi, Iramba, Tanzania
Tel. +255 754 505 750
Fax. +255 262 502 253
E-mail: northsouth2002(at)gmail.com
rwehangira(at)yahoo.com

 

Sisältö tarkistettu:
14.6.2011 Jänis Julia

 

 Muualla verkossa