(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Sairaanhoitopiirien johtamisessa tarvittavat keskeiset tiedot

Luotettavien tietojen ja tietämyksen osuus johtamisessa ja päätöksenteossa on lisääntynyt ja vahvistuu edelleen. Tarvittavien ja myös tarjolla olevien tietojen määrä kasvaa, kun toimintaympäristöt ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan.

Tietojen yhdensisältöisyys ja tuoreus ovat oleellinen osa tietojen laatua ja yhteinen ongelmamme. Eri käyttötarkoituksiin tarvittavat tiedot on saatava kantatiedoista mahdollisimman vähällä vaivalla – valtaosin ”käsin koskematta”. Uusia mittareita tarvitaan uudenlaisille tavoitteille.

Johtamisen korostuvia painoalueita ovat esimerkiksi seuraavat: palvelujen asiakaslähtöisyys, asiakastyytyväisyys, henkilöstön osaamisen ylläpito, työtyytyväisyys, tuottavuuden parantaminen, kustannusten hallinta, hintakilpailukyky, tilojen ja laitteiden käyttöasteet, energiansäästöt ja ilmastovaikutusten vähentäminen.

Sairaanhoitopiirien johtajat ry:n hallitus asetti työryhmän selvittämään, miten johtamisessa tarvittavat tiedot tuotetaan ja mitkä mittarit ja tiedot ovat tarpeellisia käytännön johtamistyössä. Lapin sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Eva Salomaa hoiti työryhmän puheenjohtajan tehtävät. Työryhmän jäsenet löytyvät raportista.

Johtamisessa käytettäville tiedoille ja tietojen tuotannolle määriteltiin yhteiset tavoitteet ja vaatimukset. Valitut johdon tarvitsemat kärkitiedot ja ydintiedot ovat raportin keskeisin sisältö. Tietotuotannon toimijat -luku korostaa sairaanhoitopiirin oman tietotuotannon tärkeyttä ja keskeisyyttä sekä asemoi muiden toimijoiden täydentävää roolia. Muut kehittämishankkeet kertovat, mitä on menossa ja vireillä. Kehittämisehdotukset avaavat, mitä uutta tarvitaan – esimerkkinä ”Yhtenäiset tiedot piirien internetsivuille”. Hyödylliset linkit kannattaa lisätä omien suosikkien joukkoon.

Tavoitteena on kehittää, keskittää ja automatisoida sairaanhoitopiirien johtamisen tarpeisiin kerättävien ja raportoitavien tietojen toimittamista. Tavoitteena on myös hyödyntää aiempaa paremmin sairaanhoitopiirien kehittyviä tietojärjestelmiä ja tietovarastoja. Kun sairaanhoitopiirien johdon käytössä on yhdensisältöiset keskeiset tiedot, tämä mahdollistaa piirien välisen luotettavan vertailun ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön.

Raportti on tiivis linjaus ja hahmottelu, joka ainakin sairaanhoitopiirin ja sairaaloiden johtoon kuuluvien on syytä käydä huolella läpi. Ehdotukset ja sisällöt kannattaa ottaa kehittämisen elementeiksi omassa organisaatiossa. Raportti auttaa rakentamaan samansisältöiseksi sairaanhoitopiirien, sairaaloiden ja tulosalueiden johtamisen raportointeja sekä erva-alueiden tietoja.

Asiaan liittyvät Jaakko Herralan ja Jorma Lauharannan diasarjat avaavat, miten nykyaikainen sairaanhoidon johtaminen tukeutuu tietoihin ja tietämykseen. Jaakko Herralan MBA-kehittämistyö, jonka alaotsikko on ”Kohti tiedolla johtamista”, käsittelee liiketoimintatiedon hallintaa sairaanhoitopiirissä. Näihin kannattaa tutustua. 


Sisältö tarkistettu:
29.6.2011 Punnonen Heikki

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot