sv       Tulosta | pdf

Kuntien tiedottajaverkostot

Kuntaliiton viestintä tukee kuntien viestintää koordinoimalla kunta-alan viestintä- ja markkinointitehtävissä toimiville suunnattuja verkostoja. Vuosittain järjestetään koulutusta ja tapaamisia. Viestintään ja yhteydenpitoon ovat käytettävissä Kuntaviestijä-uutiskirje, vuorovaikutteiset sähköpostilistat sekä Kuntaliiton ylläpitämä Eksranet-tila.

Kuntaviestijä-uutiskirje

Viisi kertaa vuodessa ilmestyvä Kuntaviestijä-uutiskirje nostaa esille hyviä esimerkkejä, tapahtumia ja selvityksiä kunta-alan viestinnästä. Tutustu, tilaa ja lähetä vinkkejä: www.kunnat.net/kuntaviestija.

Sähköpostilistat

Kuntaliiton sähköpostilistat on suunnattu ainoastaan kunta-alan viestintä- ja markkinointitehtävissä toimiville henkilöille. Sähköpostilistat toimivat vuorovaikutteisesti keskusteluvälineinä. Voit hakea tukea tai vinkkejä omaan työhösi sähköpostilistojen avulla.

Kuntamarkkinoijat

Kuntamarkkinointi-sähköpostilista on tarkoitettu kuntien-, kuntayhtymien, sairaanhoitopiirien ja maakuntaliittojen markkinoinnin parissa pää- tai sivutoimisesti työskenteleville.

Kuntatiedottajat

Kuntatiedottajien verkostoon voivat liittyä kaikki kunta-alalla päätoimisesti viestinnän parissa työskentelevät. Kuntatiedottajien sähköpostilistan välityksellä keskustellaan kuntien viestinnästä ja kysellään neuvoja kollegoilta.

Maakuntatiedottajat

Maakuntaliittojen tiedottajilla on oma verkosto; tiedottajat tapaavat toisiaan aika ajoin ja käytössä on yhteinen sähköpostilista. 

Piiri-verkosto

Kunta-alan markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten yhteistyöverkosto tarjoaa jäsenilleen vuosittain kuntamarkkinoinnin SM-kilpailujen ja suurtapahtuman lisäksi 3-4 maksutonta seminaaria.

Soster -tiedottajat

Sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaali- ja terveystoimen tiedottajilla on jo pitkään ollut käytössä oma sähköpostilista. Eri sairaanhoitopiirit organisoivat myös viestintätapaamisia, joissa käsitellään ajankohtaisia teemoja.

Verkkotiedottajat

Kuntien ja kuntayhtymien verkkoviestijät ovat tehneet yhteistyötä koko 2000-luvun ajan. Verkkotiedottajat tapaavat kerran vuodessa eri kaupunkien ja Kuntaliiton järjestämissä tapaamisissa. Käytössä on myös oma vuorovaikutteinen sähköpostilista, joka tarjoaa mahdollisuuden hyvien käytäntöjen vaihtoon.

 

 Liity sähköpostilistoille

 
Nimesi (*)
Sähköposti (*)
Kunta/kuntayhtymä/organisaatio
Mille sähköpostilistoille haluat liittyä?
Liittyessäsi jollekin sähköpostilistallemme, liitämme sinut automaattisesti Kuntaviestijä-uutiskirjeen tilaajaksi.

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Tony Hagerlund
verkkoviestintäpäällikkö +358 9 771 2222, +358 50 5262158
Raija Heino
viestintäkoordinaattori +358 9 771 2017, +358 50 623 18

Tony Hagerlund verkkoviestintäpäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2222 
Matkapuhelin:
+358 50 5262158 
Twitter:
@TonyHagerlund 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
verkkoviestintä
sosiaalinen media
kuntien viestinnän kehittäminen

Raija Heino viestintäkoordinaattori
Puhelin:
+358 9 771 2017 
Matkapuhelin:
+358 50 623 18 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
viestinnän koordinointi
mediaviestintä
yksikön sihteerin tehtävät

 

 Uutiskirje