(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Johtoryhmä

Kunnan tuloksellisen johtamisen työvälineeksi, johdon yhteistoiminnan kehittämiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi perustetaan kuntiin johtoryhmä, jonka nimeää kunnanjohtaja.

Johtoryhmä yhteen sovittaa kunnan valmistelua ja toimintapolitiikkaa. Se valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Samoin johtoryhmä edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja pyrkii ohjaamaan organisaation toimintaa päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi. 
 
Useimmiten kunnan johtoryhmään kuuluvat toimialajohtajat sekä kunnasta riippuen myös erilaiset johtavat asiantuntijaviranhaltijat. Johtoryhmän jäsenten määrä vaihtelee Suomen kunnissa yleensä kolmesta yli kymmeneen. Parhaimmillaan johtoryhmä voi kehittyä johtotiimiksi, jolla on laaja ammatillinen osaaminen ja toimivat yhteistyösuhteet sekä ryhmän sisällä että kunnan poliittisen organisaation, henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa.
  

 

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Kaija Majoinen
tutkimus- ja kehitysjohtaja +358 500 811239
Markus Pauni
Strategiapäällikkö +358 50 439 5612

Kaija Majoinen tutkimus- ja kehitysjohtaja
Matkapuhelin:
+358 500 811239 
Twitter:
@KMajoinen 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Yksikön johtaja
Kunta- ja aluejohtaminen
Itsehallintoalueet ja tulevaisuuden kunta
Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Markus Pauni Strategiapäällikkö
Matkapuhelin:
+358 50 439 5612 
Twitter:
@MarkusPauni 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Kuntaliiton strategiaprosessi
Strateginen kehittäminen
Ennakointi ja tulevaisuustyö