(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Johtoryhmä

Kunnan tuloksellisen johtamisen työvälineeksi, johdon yhteistoiminnan kehittämiseksi ja tiedonkulun parantamiseksi perustetaan kuntiin johtoryhmä, jonka nimeää kunnanjohtaja.

Johtoryhmä yhteen sovittaa kunnan valmistelua ja toimintapolitiikkaa. Se valmistelee koko kuntaa koskevia asioita päätöksentekoon ja huolehtii sisäisen tiedottamisen ja yhteistoiminnan toteuttamisesta. Samoin johtoryhmä edistää eri toimialoilla tapahtuvaa kehittämistoimintaa ja pyrkii ohjaamaan organisaation toimintaa päämääränä kunnan ja sen asukkaiden hyvinvointi. 
 
Useimmiten kunnan johtoryhmään kuuluvat toimialajohtajat sekä kunnasta riippuen myös erilaiset johtavat asiantuntijaviranhaltijat. Johtoryhmän jäsenten määrä vaihtelee Suomen kunnissa yleensä kolmesta yli kymmeneen. Parhaimmillaan johtoryhmä voi kehittyä johtotiimiksi, jolla on laaja ammatillinen osaaminen ja toimivat yhteistyösuhteet sekä ryhmän sisällä että kunnan poliittisen organisaation, henkilöstön ja eri sidosryhmien kanssa.
  

 Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Kaija Majoinen
tutkimus- ja kehitysjohtaja +358 9 771 2512, +358 500 811239
Markus Pauni
kehityspäällikkö +358 9 771 2668, +358 50 4395 612
Kaija Majoinen tutkimus- ja kehitysjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2512 
Matkapuhelin:
+358 500 811239 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Yksikön johtaja
Kuntajohtamisen kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Markus Pauni kehityspäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2668 
Matkapuhelin:
+358 50 4395 612 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Kuntajohtaminen
Strategiat ja ennakointi
Uuden sukupolven organisaatiot -projekti (USO)
KPJ kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus ja kuntajohtamisen sertifikaatit