sv       Tulosta | pdf

Kuntakehitys, demokratia ja johtaminenKuntajohtaminen

Hyvä johtaminen on kunnan keskeinen menestystekijä. Kuntajohtaminen on kunnan perustehtävän haltuun ottamista ja vastuun kantamista kunnan asukkaiden hyvinvoinnista, paikallisesta elinvoimaista sekä kestävästä kehityksestä nyt ja tulevaisuudessa. Luottamushenkilö- ja ammattijohdon yhteistyöllä strategisesti johdetut kunnat menestyvät tulevaisuuden haasteissa.

Johtaminen tarkoittaa aina viime kädessä ihmisten toiminnan ohjaamista. Johta-minen yhdistetään usein ensisijaisesti organisaatioon tai työyhteisöön, mutta kunnassa johtamisen lähtökohtana ovat samalla kuntalaisten hyvinvoinnin sekä koko kuntayhteisön ja sen elinvoiman johtamisen näkökulmat.

Kunnan johtaminen on kunnan asukkaiden itsehallintoa, jossa valtuuston tehtävänä on linjata kunnan toiminnan päämäärät ja tavoitteet. Jokainen kunta päättää hallinto- ja johtamismallistaan kunnallisen itsehallinnon turvaamana. 
 
Kunnan itsehallinnollisen olemuksen ja laajan tehtäväkentän vuoksi johtamisteh-tävät kunnassa jakaantuvat luottamushenkilö- ja ammattijohtamiseen: valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa toimiville luottamushenkilöille että kunnanjohtajille, muille johtaville viranhaltijoille ja lähiesimiehille. Tätä asetelmaa kutsutaan kunnan kaksoisjohtamiseksi tai dualistiseksi johtamiseksi. Toimivassa kaksoisjohtamisessa korostuu luottamus ja yhteistyövalmiudet toimijoiden välillä.
 
Jatkuvasti yhä nopeampien muutosten keskellä toimiminen edellyttää kunnilta ketterää ja tietoon perustuvaa strategista johtamista. Strateginen johtaminen on kuntakokonaisuuden ennakoivaa päätöksentekoa ja toimintaa suuntaavaa ja  ohjaavaa toimintaa. Toimiva johtaminen ja strategiatyö kunnassa edellyttää verkostojen hallintaa. Tämä edellyttää luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden hyvää yhteistyötä ja keskinäistä luottamusta sekä henkilöstön, kuntalaisten ja kunnan eri sidosryhmien osallisuutta.
 

Näillä sivuilla esitellään kuntajohtamisen kokonaisuutta sekä siihen liittyviä ajankohtaisia asioita. Sivuiltamme saa myös tietoa johtamisen työkaluista.

 Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Kaija Majoinen
tutkimus- ja kehitysjohtaja +358 500 811239
Markus Pauni
kehityspäällikkö +358 50 4395 612

Kaija Majoinen tutkimus- ja kehitysjohtaja
Matkapuhelin:
+358 500 811239 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Yksikön johtaja
Kuntajohtamisen kehittäminen
Tutkimus- ja kehittämistoiminta

Markus Pauni kehityspäällikkö
Matkapuhelin:
+358 50 4395 612 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
Kehityspäällikkö

 

 Julkaisut

 
Vuosina 2011–2014 kuntiin kohdistuneiden uudistusprosessien arviointi. ARTTU2-ohjelman tutkimuksia nro 1.
 

 Kunnat.netissä