sv       Tulosta | pdf

Alueiden komitea

Euroopan unionin alueiden komitea on neuvoa-antava elin, joka osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista. Komitea aloitti toimintansa vuonna 1994. Komitean perustaminen antoi virallisen aseman alue- ja paikallishallinnolle EU:n päätöksentekojärjestelmässä. Komitean tavoitteena on muun muassa edistää läheisyysperiaatteen noudattamista.

Alueiden komiteaan kuuluu 344 jäsentä ja 344 varajäsentä, joiden toimikausi on viisi vuotta. Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Komitean jäsenet ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisessa vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Alueiden komitean puheenjohtaja valitaan kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi. Alueiden komitean nykyinen puheenjohtaja on espanjalainen Ramón Luis Valcárcel Siso.  Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä. Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Erja Horttanainen
EU-asiain päällikkö +358 9 771 2528, +358 50 5252145
Erja Horttanainen EU-asiain päällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2528 
Matkapuhelin:
+358 50 5252145 
Faksi:
+358 9 7712535 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
EU:n alueiden komitea
Kuntaliiton EU-politiikka
Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
Maahanmuuttoasiat
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi