sv       Tulosta | pdf

Alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea osallistuu EU:n lainsäädäntötyöhön antamalla lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista. Komitea aloitti toimintansa vuonna 1994. Alueiden komitea tuo kuntien ja alueiden näkemykset EU:n päätöksentekoon. Komitea pyrkii edistämään läheisyysperiaatteen noudattamista ja vahvistamaan alueellista yhteenkuuluvuutta EU:n jäsenmaissa.

 

Alueiden komiteaan kuuluu 350 jäsentä ja 350 varajäsentä, joiden toimikausi on viisi vuotta. Nykyinen toimikausi käynnistyi helmikuussa 2015.

Suomen valtuuskuntaan alueiden komiteassa kuuluu yhdeksän jäsentä ja yhdeksän varajäsentä. Komitean jäsenet ovat alue- tai paikallisvaaleissa valittuja luottamushenkilöitä tai poliittisessa vastuussa vaaleilla valitulle elimelle. Alueiden komitean puheenjohtaja valitaan kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi. Alueiden komitean nykyinen puheenjohtaja on Espoon kaupunginvaltuutettu Markku Markkula.Kuntaliitto toimii alueiden komitean Suomen valtuuskunnan sihteeristönä. ​​​Sisältö tarkistettu:
17.3.2015 Puukko Arja

Lisätietoja

Avaa yhteystiedot
Erja Horttanainen
EU-asiain päällikkö +358 9 771 2528, +358 50 5252145

Erja Horttanainen EU-asiain päällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2528 
Matkapuhelin:
+358 50 5252145 
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 
Tehtävät:
EU:n päätöksentekojärjestelmä ja toimintapolitiikat
EU:n alueiden komitea
Kuntaliiton EU-politiikka
Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressi
Maahanmuuttoasiat
Lisätietoja:
Palvelee myös ruotsiksi