Siirry ylös
sv       Tulosta | pdf

Kunta kehittyy kuntalaisia ja henkilöstöä kuuntelemalla

(Kuntaliitto tiedottaa 16.5.2012) Kuntien kehittämistoiminta onnistuu vain, jos henkilöstö ja kuntalaiset otetaan mukaan vaikuttamaan kehittämistyöhön. Tämä käy ilmi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun, Kuntaliiton ja tutkimuskuntien tutkimushankkeesta ”Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa”, jonka väliraportti julkistettiin Kuntatalolla 16.5.2012.

​Oleellista kehittämisen kannalta on, miten henkilöstö saadaan osallistumaan jo kehittämisaloitteiden ideointivaiheessa. Henkilöstö sitoutuu kehittämiseen todennäköisemmin, jos kehittämisen tavoitetta muotoillaan yhdessä.

Esimiesten ja johdon merkitys korostuu uudenlaisen kehittämiskulttuurin rakentajana. Kokeiluja ja uutta salliva kehittämiskulttuuri lisää myös työhyvinvointia ja työntekijöiden motivaatiota.

Kehittämistoiminta kunnissa -tutkimuksen aineisto kerättiin Jyväskylän, Lahden, Mikkelin, Tampereen ja Turun kaupungeista.

Kuntalaisen hyvinvointi lähtökohdaksi

Myös kuntalaisten osallistuminen koetaan tutkimuskunnissa tärkeäksi. Asiakkaiden osallistumisesta palvelujen kehittämiseen voi tulla merkittävä uudenlaisen käyttäjädemokratian muoto. Tällainen yhteistyö tulee ajankohtaiseksi etenkin pian käynnistyvän kuntalain valmistelussa.

Kuntien uudenlaiset toiminta- ja organisaatiomallit haastavat kuntia uudistamaan omaa kehittämistoimintaansa. Keskeiseksi muodostuvat rajapinnat ylittävä yhteistyö ja vuorovaikutus kuntaorganisaation sisällä ja suhteessa muihin toimijoihin.  Moniammatillinen kehittämistyö on vaikuttavaa, mutta riskinä on monimutkaisuus ja suunnittelemattomuus.

Kehittämistoiminnan moninaisuus

Kehittämistyö kunnissa on moninaista. Se pitää sisällään käytännön työtä kehittäviä pienehköjä projekteja, verkostoista nousevia isoja kehittämisprojekteja sekä strategisia hankkeita. Tutkimus osoittaa, että tasapainon löytäminen keskitetyn, strategialähtöisen ja hajautetun, toimialalähtöisen kehittämisen välille on haasteellista.

Lisääntyvät ja nopeutuvat toimintaympäristömuutokset ajavat kuntia hajautettuun, toimiala- ja toimijalähtöiseen kehittämiseen. Tarvitaan kuitenkin hallittua koordinaatiota, jotta toimialarajat ylitetään ”siiloutumisen” sijaan. On myös pidettävä huolta siitä, että kehittäminen ei jää vain ajankohtaisten haasteiden ja ongelmien käsittelyksi, vaan että sillä rakennetaan pitkäjänteisesti kunnan tulevaisuutta.

Tutkimuksen päärahoittajana on Työsuojelurahasto. Tutkimushankkeella luodaan verkosto yliopistojen, Kuntaliiton ja hankkeeseen osallistuvien kaupunkien kesken sekä mahdollistetaan kuntien välinen vertailu ja vertaisoppiminen laajemmankin kuntajoukon kesken.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa osallistujakaupungeissa pilotoidaan kehittämistoimintaa tukevia työkaluja.

Lisätietoja:
kehitysjohtaja Kaija Majoinen, Kuntaliitto, P. 0500 811 239
professori Ismo Lumijärvi, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu P. 050 4372637
tutkija Ulriika Leponiemi, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu, p. 040 190 9806