Siirry ylös
(Ei kieliversioita)       Tulosta | pdf

Sähköinen palvelu kuntien projektisalkun hallintaan

(Kuntaliitto tiedottaa 19.5.2011) Suomen Kuntaliitto on käynnistänyt kuntien projektinhallintaa tukevan hankkeen. Keskeisenä tavoitteena on yhdessä kuntien kanssa kehittää tähän tarkoitukseen toimialariippumaton sähköinen palvelu.

​Samalla kehitetään toisilta oppien projektisalkun hallintaan liittyviä toimintatapoja sekä kuntien kehittämistoiminnan johtamista. Hanke toteutetaan valtiovarainministeriön päätöksen perusteella ja KuntaIT-rahoituksella.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kuvataan projektisalkun hallinnan toimintatavat sekä vaatimukset toteutettavalle palvelulle. Samassa yhteydessä on tarkoitus sopia siitä, miten palvelu tullaan tuottamaan hankkeen päätyttyä. Vasta näiden päätösten jälkeen siirrytään palvelun kilpailuttamiseen ja toteuttamiseen.

Hankkeen omistajana toimii Kuntaliitto ja työhön osallistuu rahoittajan ominaisuudessa myös Kun-taIT/valtiovarainministeriö. Muita osapuolia ovat, Espoo,  Etelä-Savon tietohallinto Oy, Helsinki, Kouvola, Kuusiokunnat, Turku ja Vantaa. Projektin ohjaus- ja projektiryhmät muodostuvat näiden tahojen edustajista. Tämä ei kuitenkaan riitä varmistamaan sitä, että erilaiset näkökulmat nousisivat hankkeen aikana esille ja että palvelusta tulisi koko kuntasektorin yhteinen väline. Sen vuoksi projektiin perustetaan seurantaryhmä, jonka työskentelyyn voivat osallistua kaikki kunnat ja kuntayhtymät.

Seurantaryhmän jäsenet voivat osallistua palvelun kehittämiseen välittämällä omia näkemyksiään ja antamalla palautetta projektin seminaareissa ja sähköisen työtilan kautta. Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteyden kautta, jonka projekti järjestää. Projektilla tulee olemaan myös prosessi, jolla seurantaryhmän palautteet otetaan huomioon palvelun määrittelyitä tehdessä.

Projekti liittyy myös käynnissä olevaan julkisen hallinnon suosituksen laatimiseen kehittämisprojektien ohjauksesta ja hallinnasta julkisessa hallinnossa. Suosituksessa luodaan julkisen hallinnon organisaatioiden hyödynnettäväksi yhteinen viitekehys projektisalkun, ohjelmien ja projektien hallintaan. Suosituksen laatimista ohjaa Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan alainen JHS-jaosto.

Seurantaryhmän ensimmäinen seminaari pidetään Kuntatalolla Helsingissä 26.5.2011 alkaen klo 10.

 
Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Sinikka Mikola,  050 342 8218 ja
erityisasiantuntija Simo Tanner , 050 583 9640.
 


 

 Kunnat.netissä