(Ingen språkversion)       Skriv ut | pdf

Beställningskurser

Kommunförbundet erbjuder utbildning i form av lokala beställningskurser. Kontakta oss med förslag på kurser och utbildningar.

​Exempel på beställningskurser

Juridiken kring beslutsfattande och offentlighet, kursen behandlar kommunalt beslutsfattande och riktar sig till sekreterare, beredare och föredragande i kommunala organ.

Kommunalekonomi, målsättningen är att förstärka förmännens ekonomikunskap och på så sätt trygga finansieringen av den kommunala verksamheten.

Konkreta verktyg för framtidens ledarskap, kursen riktar sig till chefer och förmän. Målet är att förstärka det professionella ledarskapet i kommuner och samkommuner

Personalanalysen, ett verktyg för att utveckla den lokala personalpolitiken.

Personalstrategin i fokus, kursen riktar sig till kommuner och samkommuner som vill förnya sitt personalpolitiska program och uppdatera sin personalstrategi

Utbildning i offentlig upphandling, kursen riktar sig till personer i kommuner och samkommuner som ansvarar för eller gör upphandlingar. Under kursen behandlas aktuella frågor inom upphandlingslagstiftningen.

Så lyckas du med utvecklingssamtalet, kursen riktar sig till chefer och förmän. Målsättningen med kursdagen är att ge deltagarna redskap för att komma igång med samtalen eller ge nya idéer för att  förädla verksamheten

 

 Innehållet granskat av:
7.9.2011 Lindholm Ulf

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Ulf Lindholm
Utvecklingschef +358 9 771 2449, +358 50 535 9067
Kia Leidenius
Sakkunnig +358 9 771 2434, +358 50 329 8649
Kaj Lindqvist
Utbildningschef +358 9 771 2302, +358 500 703 116
Karolina Wickholm
sakkunnig, ansvarig för kursverksamheten +358 9 771 2436, +358 50 595 2957

Ulf Lindholm Utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2449 
Mobiltelefon:
+358 50 535 9067 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
ledarskaps- och personalpolitisk utbildning
utvecklingsprojekt
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Kia Leidenius Sakkunnig
Telefon:
+358 9 771 2434 
Mobiltelefon:
+358 50 329 8649 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
kommunreformen och svenska frågor, språklagen
utbildning för social- och hälsovårds- samt utbildningssektorn
nordiska frågor
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Kaj Lindqvist Utbildningschef
Telefon:
+358 9 771 2302 
Mobiltelefon:
+358 500 703 116 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utbildning för personal och förtroendevalda
nordiska konferenser
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Karolina Wickholm sakkunnig, ansvarig för kursverksamheten
Telefon:
+358 9 771 2436 
Mobiltelefon:
+358 50 595 2957 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
koordinering och planering av utbildning
projektkoordinering och administration
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska