fi       Skriv ut | pdf

Kommunalekonomi

Kommunerna och samkommunerna använder årligen cirka 42 miljarder euro för att ordna service och för att befrämja kommuninvånarnas välfärd. Av utgifterna täcks över hälften med skatter, en fjärdedel med avgifter och försäljningsinkomster och knappt en femtedel med statsandelar. 

Kommunförbundets målsättning är att trygga finansieringen av den kommunala verksamheten.  

Mera information om de här frågorna nås via navigatören till vänster. Ni kan också använda e-postadress för kommunalekonomiska frågor och kontakta våra sakkunniga.
Direkt adress:
www.kommunerna.net/kommunalekonomi

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Ilari Soosalu
direktör, kommunalekonomi +358 9 771 2077, +358 50 371 2999
Reijo Vuorento
Biträdande direktör +358 9 771 2078, +358 50 667 41

Ilari Soosalu direktör, kommunalekonomi
Telefon:
+358 9 771 2077 
Mobiltelefon:
+358 50 371 2999 
Fax:
+358 9 771 2570 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
ekonomisk planering, ekonomistyrning
direktör för enheten kommunalekonomi

Reijo Vuorento Biträdande direktör
Telefon:
+358 9 771 2078 
Mobiltelefon:
+358 50 667 41 
Fax:
+358 9 771 2570 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
förhållandet mellan staten och kommunerna
intressebevakning
beskattning
statsandelar
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

 

 Kom med

 
 

 Kraftåtgärder ska ge balans

 
 

 Aktuellt

 
 

 Mer på webben

 
 

 Kommunmarknaden 2015