fi       Skriv ut | pdf

Medietjänst och pressmeddelanden

I medietjänsten hittar du Kommunförbundets pressmeddelanden och bildbank. Dessutom finns här kontaktuppgifterna till Kommunförbundets kommunikationsavdelningen. 

Bildbanken innehåller tryckdugliga bilder av Kommunförbundets direktörer. ​​​​​​​​​​​​

Direkt adress:
www.kommunerna.net/medietjanst


Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Jari Seppälä
Informationsdirektör +358 9 771 2010, +358 50 66743
Kirsi Luomanpää
informatör +358 9 771 2013, +358 50 411 2666
Raija Heino
informationskoordinator +358 9 771 2017, +358 50 623 18
Anna Högström
redaktionschef +358 9 771 2033, +358 50 590 5648
Jari Seppälä Informationsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2010 
Mobiltelefon:
+358 50 66743 
Fax:
+358 9 771 2271 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
information till medierna
utveckling av kommunernas kommunikation
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 
Telefon:
+358 9 771 2013 
Mobiltelefon:
+358 50 411 2666 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
webbkommunikation
Raija Heino informationskoordinator
Telefon:
+358 9 771 2017 
Mobiltelefon:
+358 50 623 18 
Fax:
+358 9 771 2271 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
koordinering av information
service för medierna
sekreteraruppgifter inom enheten
Anna Högström redaktionschef
Telefon:
+358 9 771 2033 
Mobiltelefon:
+358 50 590 5648 
Fax:
+358 9 7712212 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Organisation:
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 
 

 Kommunerna.net

 
 

 BILDBANK

 

I bildbanken hittar du bilder av Kommunförbundets direktörer och av ledande förtroendevalda. 

Kontakta Kommunförbundets kommunikationsavdelning ifall du behöver förbundets emblem. ​