fi       Skriv ut | pdf

Medietjänst och pressmeddelanden

I medietjänsten hittar du Kommunförbundets pressmeddelanden och bildbank. Dessutom finns här kontaktuppgifterna till Kommunförbundets kommunikationsavdelningen. 

Kommunförbundets presstjänstnummer för journalister är 050 340 9977, numret  fungerar vardagar kl. 9-15.

Bildbanken innehåller tryckdugliga bilder av Kommunförbundets direktörer. ​​​​​​​​​​​​



Direkt adress:
www.kommunerna.net/medietjanst

Ytterligare information

Visa kontaktinformation
Jari Seppälä
Sakkunnig i kommunikation +358 9 771 2010, +358 50 66743
Pi Krogell-Magni
kommunikationschef +358 9 771 2092, +358 50 522 5953
Hanna Kaukopuro-Klemetti
informatör +358 9 771 2218, +358 50 597 4918
Raija Heino
informationskoordinator +358 9 771 2017, +358 50 623 18
Margareta Björklund
Informatör +358 9 771 2060, +358 50 463 9268

Jari Seppälä Sakkunnig i kommunikation
Telefon:
+358 9 771 2010 
Mobiltelefon:
+358 50 66743 
Twitter:
@jjseppa 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
utveckling av kommunernas kommunikation
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Pi Krogell-Magni kommunikationschef
Telefon:
+358 9 771 2092 
Mobiltelefon:
+358 50 522 5953 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
information till medierna
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

Telefon:
+358 9 771 2218 
Mobiltelefon:
+358 50 597 4918 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
information till medierna

Raija Heino informationskoordinator
Telefon:
+358 9 771 2017 
Mobiltelefon:
+358 50 623 18 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Uppgifter:
koordinering av information
information till medierna
sekreteraruppgifter inom enheten

Telefon:
+358 9 771 2060 
Mobiltelefon:
+358 50 463 9268 
Twitter:
@norgemaggan 
E-post:
fornamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Tilläggsuppgifter:
Betjänar också på svenska 

 

 Kommunerna.net

 
 

 BILDBANK

 

I bildbanken hittar du bilder av Kommunförbundets direktörer och av ledande förtroendevalda. 

Kontakta Kommunförbundets kommunikationsavdelning ifall du behöver förbundets emblem. ​